آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 73142000 شبکه، توروپرچين، ازمفتول آهني يافولادي،كه بزرگترين قطر مقطع عرضي آن ها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي آن ها 100 سانتيمتر مربع 734,513 56,525,002,057 Rls. 1,498,407 $
2 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 8,057 13,098,246,000 Rls. 311,863 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 3,493 13,093,011,412 Rls. 148,616 $
4 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,461 12,451,396,500 Rls. 286,239 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,087 12,227,586,000 Rls. 291,133 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 73142000 شبکه، توروپرچين، ازمفتول آهني يافولادي،كه بزرگترين قطر مقطع عرضي آن ها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي آن ها 100 سانتيمتر مربع 482,588 11,755,842,000 Rls. 279,901 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 5,796 10,188,439,500 Rls. 234,217 $
8 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 21,590 6,457,384,320 Rls. 73,140 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 93,000 5,727,640,290 Rls. 66,030 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,569 5,213,617,467 Rls. 59,136 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 89,972 4,330,389,074 Rls. 49,214 $
12 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,741 3,685,878,000 Rls. 87,759 $
13 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,527,200,000 Rls. 80,000 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 1,933 3,263,988,000 Rls. 77,714 $
15 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,950 2,811,089,920 Rls. 31,840 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,660 1,958,040,000 Rls. 46,620 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 386 1,538,786,608 Rls. 17,488 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 69,000 1,521,657,000 Rls. 17,250 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 4,200 1,440,251,280 Rls. 15,795 $
20 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 15,205 1,430,049,594 Rls. 33,436 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 145,934 1,398,280,664 Rls. 17,512 $
22 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 1,356,732,000 Rls. 36,000 $
23 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,616 1,327,265,994 Rls. 15,336 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,008 1,325,379,456 Rls. 15,012 $
25 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 487,250 1,289,232,000 Rls. 30,696 $
26 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 483,007 1,278,018,000 Rls. 30,429 $
27 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,740 1,174,656,000 Rls. 27,968 $
28 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 499,901 1,154,748,000 Rls. 27,494 $
29 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 1,143,883,000 Rls. 13,000 $
30 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 1,400 1,121,528,310 Rls. 12,810 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,478 1,097,880,000 Rls. 26,140 $
32 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,092,000,000 Rls. 26,000 $
33 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 28,800 1,028,160,000 Rls. 24,480 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 46,000 997,544,500 Rls. 11,500 $
35 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 46,000 958,686,000 Rls. 11,500 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 1,445 953,510,400 Rls. 10,800 $
37 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 46,000 918,240,500 Rls. 11,500 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 393 888,624,373 Rls. 9,482 $
39 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 6,350 866,796,000 Rls. 20,638 $
40 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 20,604 835,380,684 Rls. 9,904 $
41 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,600 799,520,000 Rls. 19,000 $
42 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 2,580 794,558,730 Rls. 9,030 $
43 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,600 781,401,600 Rls. 18,360 $
44 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,856 743,904,000 Rls. 17,712 $
45 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 69,000 724,500,000 Rls. 17,250 $
46 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 27012000 زغال قالبي، گلوله زغال سنگ و سوختهاي جامد همانند كه از زغال سنگ تهيه شده باشد 9,492 717,570,000 Rls. 17,085 $
47 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 28,643 717,528,000 Rls. 17,084 $
48 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 8,650 680,933,190 Rls. 6,951 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 8,300 653,380,980 Rls. 6,670 $
50 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,424 639,870,552 Rls. 7,272 $
51 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 16,770 623,070,000 Rls. 14,835 $
52 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 589,120,000 Rls. 14,000 $
53 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 12,500 552,559,968 Rls. 6,264 $
54 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 2,310 538,592,911 Rls. 6,121 $
55 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,931 522,402,658 Rls. 5,998 $
56 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 1,300 514,747,350 Rls. 5,850 $
57 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 46,000 507,035,000 Rls. 11,500 $
58 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 46,000 483,920,000 Rls. 11,500 $
59 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 46,000 483,000,000 Rls. 11,500 $
60 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 22029910 --- مكملکهاي غذايي مايع 13,286 477,423,504 Rls. 5,256 $
61 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,180 476,755,200 Rls. 5,157 $
62 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042010 --- انجیر خشک 1,080 467,220,096 Rls. 5,292 $
63 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,072 460,653,552 Rls. 5,311 $
64 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,104 440,195,875 Rls. 5,021 $
65 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 4,500 427,140,000 Rls. 10,170 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 240 422,356,800 Rls. 4,800 $
67 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 11,140 400,687,220 Rls. 10,630 $
68 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 9,000 400,129,632 Rls. 4,536 $
69 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 250 395,959,500 Rls. 4,500 $
70 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 150 394,170,000 Rls. 9,385 $
71 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 4,000 383,040,000 Rls. 9,120 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042010 --- انجیر خشک 2,574 378,182,425 Rls. 4,314 $
73 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 231 332,812,000 Rls. 4,000 $
74 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 922 324,723,264 Rls. 3,678 $
75 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 240 293,754,475 Rls. 3,351 $
76 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 4,060 293,058,920 Rls. 6,902 $
77 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 4,000 285,703,200 Rls. 6,480 $
78 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 450 282,779,640 Rls. 3,510 $
79 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,643 254,434,500 Rls. 6,750 $
80 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 500 252,000,000 Rls. 6,000 $
81 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,953 251,440,630 Rls. 5,969 $
82 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 700 245,322,000 Rls. 5,841 $
83 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 27012000 زغال قالبي، گلوله زغال سنگ و سوختهاي جامد همانند كه از زغال سنگ تهيه شده باشد 3,215 242,760,000 Rls. 5,780 $
84 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 250 241,692,000 Rls. 3,000 $
85 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 22029990 --- ساير 13,286 232,145,694 Rls. 5,527 $
86 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 600 227,232,000 Rls. 5,400 $
87 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 74 217,668,591 Rls. 2,588 $
88 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 1,283 188,622,000 Rls. 4,491 $
89 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 3,920 172,872,000 Rls. 1,972 $
90 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 1,260 166,720,680 Rls. 1,890 $
91 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04031090 ماست 3,795 158,508,000 Rls. 3,774 $
92 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 305 153,720,000 Rls. 3,660 $
93 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 151,200,000 Rls. 3,600 $
94 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 200 149,520,000 Rls. 3,560 $
95 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,877 120,834,000 Rls. 1,378 $
96 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 4,800 112,828,995 Rls. 1,301 $
97 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 200 100,800,000 Rls. 2,400 $
98 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 1,000 98,910,000 Rls. 2,355 $
99 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 252 94,534,776 Rls. 1,136 $
100 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 582 93,219,660 Rls. 2,214 $
مجموع کل
217,783,386,671 ريال
مجموع کل
4,509,979 دلار