آمار کل " صادرات به" کشور (سایر کشورهای خارجی) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز سایر کشورهای خارجی 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 440,300 220,413,127,683 Rls. 2,549,337 $
مجموع کل
220,413,127,683 ريال
مجموع کل
2,549,337 دلار
[1]