آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,000 58,800,000,000 Rls. 1,400,000 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,000 54,601,833,958 Rls. 937,565 $
3 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 50,400,000,000 Rls. 1,200,000 $
4 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 9,984,480,000 Rls. 264,000 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,300,894,948 Rls. 71,429 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 6,900 2,529,322,560 Rls. 27,360 $
مجموع کل
182,616,531,466 ريال
مجموع کل
3,900,354 دلار
[1]