آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 330,000 35,312,998,490 Rls. 374,550 $
2 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 308,000 20,598,066,500 Rls. 490,431 $
3 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 220,000 14,496,623,460 Rls. 345,157 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 247,500 12,120,569,980 Rls. 288,584 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 110,000 11,111,053,800 Rls. 132,996 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 178,915 10,590,496,103 Rls. 118,050 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 110,000 9,587,761,260 Rls. 146,563 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 157,500 8,486,952,336 Rls. 163,399 $
9 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 90,000 5,538,068,075 Rls. 104,983 $
10 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 65,215 3,884,939,066 Rls. 42,416 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 60,358 2,777,499,950 Rls. 37,595 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 45,280 2,559,962,856 Rls. 29,919 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 2,263,127,040 Rls. 53,884 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 63,794 1,741,572,000 Rls. 41,466 $
15 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 21,586 1,213,106,229 Rls. 14,031 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 1,700 1,002,365,868 Rls. 11,594 $
17 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 9,982 887,143,750 Rls. 10,119 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 170 467,350,800 Rls. 5,405 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 750 228,595,500 Rls. 2,644 $
20 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 4,332 72,786,000 Rls. 1,733 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 80 55,878,900 Rls. 646 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 45 55,878,900 Rls. 646 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 51 55,472,508 Rls. 642 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 180 40,639,200 Rls. 470 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 85161010 دستگاه هاي آبگرم کن و آبسردکن توا م برقي 80 35,559,300 Rls. 411 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 85118090 سايردستگاه هاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع ووصل آن ها، غير مذکور در جاي ديگر 40 32,104,968 Rls. 371 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 105 26,415,480 Rls. 306 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 70 20,319,600 Rls. 235 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 8 7,315,056 Rls. 85 $
مجموع کل
145,270,622,975 ريال
مجموع کل
2,419,331 دلار
[1]