آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 30,555,000,000 Rls. 727,500 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 53,000 11,100,838,200 Rls. 125,080 $
3 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 108,000 10,704,960,000 Rls. 254,880 $
4 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,900 8,174,628,000 Rls. 194,634 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,700 8,060,973,540 Rls. 190,702 $
6 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,618,500,000 Rls. 175,000 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,321,450,000 Rls. 150,000 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 25,200 4,900,492,800 Rls. 59,472 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 27,000 2,676,240,000 Rls. 63,720 $
مجموع کل
89,113,082,540 ريال
مجموع کل
1,940,988 دلار
[1]