آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 37,985 27,178,599,040 Rls. 645,880 $
2 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 123,991 12,521,140,956 Rls. 141,036 $
3 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 104,923 10,616,619,364 Rls. 118,898 $
4 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 101,318 9,970,548,000 Rls. 237,394 $
5 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 244,050 8,834,097,280 Rls. 100,060 $
6 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 81,891 7,569,463,490 Rls. 176,884 $
7 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 54,876 4,316,782,402 Rls. 104,264 $
8 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 32,878 4,190,795,700 Rls. 99,781 $
9 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,450 2,556,599,760 Rls. 28,958 $
10 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,700 2,142,599,580 Rls. 26,595 $
11 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 23,365 2,119,698,000 Rls. 50,469 $
12 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 16,024 1,907,595,181 Rls. 22,927 $
13 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 20,597 1,809,086,745 Rls. 42,862 $
14 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,926 1,394,569,359 Rls. 15,849 $
15 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,400 1,317,533,800 Rls. 31,030 $
16 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 13,924 1,304,750,066 Rls. 13,582 $
17 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 860 1,127,478,000 Rls. 25,695 $
18 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 11,452 845,913,696 Rls. 20,614 $
19 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 7,490 661,277,120 Rls. 7,490 $
20 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 6,979 580,673,737 Rls. 6,979 $
21 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 5,094 482,045,914 Rls. 5,604 $
22 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 6,181 469,428,660 Rls. 11,125 $
23 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 5,604 423,654,000 Rls. 10,087 $
24 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 4,620 419,118,000 Rls. 9,979 $
25 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 5,172 397,780,110 Rls. 9,309 $
26 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 4,012 395,525,955 Rls. 4,413 $
27 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 920 129,522,752 Rls. 1,472 $
28 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,180 104,179,840 Rls. 1,180 $
29 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,176 79,002,000 Rls. 1,881 $
30 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 126 36,442,914 Rls. 438 $
31 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 336 28,010,304 Rls. 336 $
مجموع کل
105,930,531,725 ريال
مجموع کل
1,973,071 دلار
[1]