آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 52,140 12,105,236,692 Rls. 123,572 $
2 3 1397 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 54,053 10,725,081,895 Rls. 254,763 $
3 5 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 65,000 6,678,138,600 Rls. 154,050 $
4 2 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 60,000 5,972,400,000 Rls. 142,200 $
5 12 1397 مشهد گرجستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 19,810 5,164,416,120 Rls. 59,520 $
6 8 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 20,000 4,062,132,600 Rls. 47,400 $
7 9 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 20,000 4,062,132,600 Rls. 49,298 $
8 4 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 43,000 4,025,208,000 Rls. 94,800 $
9 6 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 40,400 4,021,416,000 Rls. 95,748 $
10 9 1397 مشهد گرجستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 8,685 3,064,484,880 Rls. 34,740 $
11 10 1397 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 14,146 3,030,274,525 Rls. 32,335 $
12 2 1397 مشهد گرجستان 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 17,898 3,006,864,000 Rls. 71,592 $
13 9 1397 مشهد گرجستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 68,550 2,952,126,170 Rls. 34,275 $
14 6 1397 مشهد گرجستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 22,000 2,772,000,000 Rls. 66,000 $
15 9 1397 مشهد گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 19,834 2,661,934,512 Rls. 29,193 $
16 10 1397 مشهد گرجستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 48,450 2,515,540,519 Rls. 25,679 $
17 1 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 281,618 2,411,400,800 Rls. 57,896 $
18 4 1397 مشهد گرجستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 6,965 2,356,627,000 Rls. 55,100 $
19 6 1397 مشهد گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 8,560 2,336,880,000 Rls. 55,640 $
20 12 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 20,000 2,255,318,000 Rls. 26,000 $
21 9 1397 مشهد گرجستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 12,380 2,101,628,416 Rls. 23,264 $
22 7 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 20,000 1,990,800,000 Rls. 47,400 $
23 10 1397 مشهد گرجستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 45,310 1,804,441,620 Rls. 18,420 $
24 1 1397 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 20,000 1,786,695,600 Rls. 47,400 $
25 4 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 381,447 1,704,548,360 Rls. 39,934 $
26 10 1397 مشهد گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 5,756 1,691,590,548 Rls. 17,268 $
27 3 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 399,356 1,685,540,070 Rls. 39,988 $
28 8 1397 مشهد گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 19,418 1,631,112,000 Rls. 38,836 $
29 12 1397 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 12,092 1,571,261,536 Rls. 17,797 $
30 4 1397 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 15,073 1,564,526,600 Rls. 36,580 $
31 7 1397 مشهد گرجستان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5,500 1,501,500,000 Rls. 35,750 $
32 5 1397 مشهد گرجستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 18,283 1,431,541,500 Rls. 32,909 $
33 9 1397 مشهد گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 47,140 1,359,435,200 Rls. 16,498 $
34 9 1397 مشهد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 16,709 1,218,856,528 Rls. 13,367 $
35 5 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 214,770 1,128,225,920 Rls. 25,989 $
36 6 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 250,867 1,117,704,000 Rls. 26,612 $
37 12 1397 مشهد گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 36,690 1,110,220,019 Rls. 12,841 $
38 5 1397 مشهد گرجستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 117,319 1,092,592,500 Rls. 25,830 $
39 7 1397 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 19,399 1,092,588,000 Rls. 26,014 $
40 8 1397 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,827 1,079,850,450 Rls. 25,638 $
41 12 1397 مشهد گرجستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 7,258 1,068,034,954 Rls. 11,613 $
42 10 1397 مشهد گرجستان 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,870 1,028,878,488 Rls. 12,342 $
43 8 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 133,210 904,289,590 Rls. 12,692 $
44 12 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 162,497 875,532,078 Rls. 10,098 $
45 5 1397 مشهد گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 6,940 874,440,000 Rls. 20,820 $
46 2 1397 مشهد گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 6,901 869,526,000 Rls. 20,703 $
47 9 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 71,840 864,819,192 Rls. 10,131 $
48 10 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 98,189 813,336,689 Rls. 9,009 $
49 10 1397 مشهد گرجستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 2,795 803,569,785 Rls. 8,385 $
50 12 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 14,298 799,793,310 Rls. 8,759 $
51 3 1397 مشهد گرجستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 47,630 741,281,280 Rls. 17,616 $
52 8 1397 مشهد گرجستان 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,800 709,715,000 Rls. 8,095 $
53 9 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 12,700 670,491,420 Rls. 7,620 $
54 9 1397 مشهد گرجستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 2,500 659,932,500 Rls. 7,500 $
55 7 1397 مشهد گرجستان 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 600 630,000,000 Rls. 15,000 $
56 5 1397 مشهد گرجستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,573 601,989,720 Rls. 13,719 $
57 4 1397 مشهد گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,704 599,195,520 Rls. 14,112 $
58 11 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 117,340 594,723,448 Rls. 7,382 $
59 5 1397 مشهد گرجستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 4,500 587,250,000 Rls. 13,500 $
60 3 1397 مشهد گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,557 575,275,680 Rls. 13,671 $
61 7 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 58,200 552,132,000 Rls. 13,146 $
62 6 1397 مشهد گرجستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 24,220 528,948,000 Rls. 12,594 $
63 7 1397 مشهد گرجستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 4,004 504,504,000 Rls. 12,012 $
64 6 1397 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 10,009 487,494,000 Rls. 11,607 $
65 5 1397 مشهد گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,696 486,541,440 Rls. 11,088 $
66 10 1397 مشهد گرجستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 2,000 456,232,660 Rls. 5,020 $
67 8 1397 مشهد گرجستان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,800 452,709,000 Rls. 5,164 $
68 2 1397 مشهد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,526 452,130,000 Rls. 10,765 $
69 6 1397 مشهد گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 23,255 439,530,000 Rls. 10,465 $
70 4 1397 مشهد گرجستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 23,400 427,700,000 Rls. 10,000 $
71 12 1397 مشهد گرجستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,257 427,655,196 Rls. 4,626 $
72 7 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 16,781 422,898,000 Rls. 10,069 $
73 7 1397 مشهد گرجستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 5,000 420,000,000 Rls. 10,000 $
74 6 1397 مشهد گرجستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 68,211 416,262,000 Rls. 9,911 $
75 10 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 7,232 394,341,337 Rls. 4,339 $
76 9 1397 مشهد گرجستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 23,908 393,954,400 Rls. 4,781 $
77 2 1397 مشهد گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,099 390,474,000 Rls. 9,297 $
78 5 1397 مشهد گرجستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 23,815 384,720,000 Rls. 9,160 $
79 10 1397 مشهد گرجستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 1,400 381,708,600 Rls. 4,200 $
80 7 1397 مشهد گرجستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 23,160 370,104,000 Rls. 8,812 $
81 10 1397 مشهد گرجستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 22,047 367,551,876 Rls. 4,418 $
82 3 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 14,030 354,229,440 Rls. 8,418 $
83 6 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 14,010 353,052,000 Rls. 8,406 $
84 11 1397 مشهد گرجستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 1,443 348,761,556 Rls. 4,329 $
85 8 1397 مشهد گرجستان 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 330 346,500,000 Rls. 8,250 $
86 6 1397 مشهد گرجستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 18,900 336,000,000 Rls. 8,000 $
87 10 1397 مشهد گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,400 330,814,120 Rls. 3,640 $
88 3 1397 مشهد گرجستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 9,030 318,570,000 Rls. 7,585 $
89 9 1397 مشهد گرجستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 1,275 315,180,000 Rls. 3,825 $
90 5 1397 مشهد گرجستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 23,640 312,721,500 Rls. 7,189 $
91 9 1397 مشهد گرجستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 1,260 311,472,000 Rls. 3,780 $
92 6 1397 مشهد گرجستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 2,470 311,220,000 Rls. 7,410 $
93 7 1397 مشهد گرجستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,647 290,556,000 Rls. 6,918 $
94 8 1397 مشهد گرجستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 2,240 282,240,000 Rls. 6,720 $
95 10 1397 مشهد گرجستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 450 281,353,500 Rls. 3,375 $
96 8 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 10,360 261,072,000 Rls. 6,216 $
97 11 1397 مشهد گرجستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 348 256,515,776 Rls. 3,184 $
98 5 1397 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 9,160 240,706,200 Rls. 5,496 $
99 7 1397 مشهد گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,820 236,586,000 Rls. 5,633 $
100 12 1397 مشهد گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,700 232,920,546 Rls. 2,694 $
مجموع کل
145,994,407,581 ريال
مجموع کل
2,613,444 دلار