آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 706 90,431,906,400 Rls. 1,023,700 $
2 10 1397 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 601 78,426,580,710 Rls. 860,370 $
3 5 1397 مشهد چين 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 875,572 47,673,485,330 Rls. 1,109,297 $
4 4 1397 مشهد چين 48051990 ک ک ک سایر/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 2,313,268 45,220,073,923 Rls. 1,062,292 $
5 8 1397 مشهد چين 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 817,202 45,017,088,413 Rls. 782,590 $
6 5 1397 مشهد چين 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 1,882,157 44,007,985,520 Rls. 1,006,954 $
7 5 1397 مشهد چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 107,000 36,069,040,000 Rls. 856,000 $
8 6 1397 مشهد چين 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 479,496 26,579,196,000 Rls. 632,838 $
9 1 1397 مشهد چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 1,177,098 21,740,726,958 Rls. 543,984 $
10 2 1397 مشهد چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 983,194 19,614,720,720 Rls. 467,018 $
11 4 1397 مشهد چين 51011900 پشم چرب (غير از چيده شده)، حلاجي نشده و شانه نزده. 105,867 15,847,739,180 Rls. 370,534 $
12 4 1397 مشهد چين 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 339,335 14,722,086,100 Rls. 339,335 $
13 9 1397 مشهد چين 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 145,248 12,203,772,664 Rls. 148,104 $
14 8 1397 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,390 11,347,308,000 Rls. 270,174 $
15 7 1397 مشهد چين 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 229,726 9,648,492,000 Rls. 229,726 $
16 3 1397 مشهد چين 48051990 ک ک ک سایر/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 494,977 9,520,837,759 Rls. 225,239 $
17 4 1397 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن، حلاجي نشده و شانه نزده. 52,920 3,113,571,070 Rls. 72,800 $
18 12 1397 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25 2,719,770,000 Rls. 30,000 $
19 5 1397 مشهد چين 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 17,925 2,634,954,000 Rls. 62,737 $
20 5 1397 مشهد چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 92,530 2,616,264,000 Rls. 60,144 $
21 5 1397 مشهد چين 51011900 پشم چرب (غير از چيده شده)، حلاجي نشده و شانه نزده. 19,950 2,276,055,600 Rls. 51,870 $
22 3 1397 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن، حلاجي نشده و شانه نزده. 34,800 2,047,448,070 Rls. 48,558 $
23 6 1397 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن، حلاجي نشده و شانه نزده. 17,640 1,041,432,000 Rls. 24,796 $
24 12 1397 مشهد چين 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 245 1,005,350,250 Rls. 10,875 $
25 5 1397 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن، حلاجي نشده و شانه نزده. 35,280 799,259,560 Rls. 18,568 $
26 3 1397 مشهد چين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 12 789,313,200 Rls. 18,720 $
27 8 1397 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن، حلاجي نشده و شانه نزده. 17,640 776,706,000 Rls. 18,493 $
28 7 1397 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 609,000,000 Rls. 14,500 $
29 2 1397 مشهد چين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 10,940 514,458,000 Rls. 12,249 $
30 12 1397 مشهد چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 88 211,096,608 Rls. 2,391 $
31 3 1397 مشهد چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 250 183,750,000 Rls. 4,375 $
32 2 1397 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 132,300,000 Rls. 3,150 $
33 11 1397 مشهد چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 535 128,393,976 Rls. 1,608 $
34 3 1397 مشهد چين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 120,723,120 Rls. 2,856 $
35 6 1397 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 201 98,574,000 Rls. 2,347 $
36 3 1397 مشهد چين 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 160 25,700,160 Rls. 608 $
37 4 1397 مشهد چين 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 52 14,654,000 Rls. 340 $
38 6 1397 مشهد چين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 22 3,234,000 Rls. 77 $
مجموع کل
549,933,047,291 ريال
مجموع کل
10,390,217 دلار
[1]