آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 139,236 102,569,443,104 Rls. 1,113,888 $
2 8 1397 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 180,482 72,417,365,585 Rls. 1,115,548 $
3 7 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 203,860 68,572,560,000 Rls. 1,632,680 $
4 8 1397 مشهد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,078,737 66,053,501,262 Rls. 936,039 $
5 9 1397 مشهد پاکستان 08061000 انگور تازه 932,273 60,664,537,386 Rls. 702,951 $
6 8 1397 مشهد پاکستان 08061000 انگور تازه 1,308,961 60,572,834,647 Rls. 965,541 $
7 8 1397 مشهد پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 378,861 59,229,857,001 Rls. 904,396 $
8 8 1397 مشهد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,947,465 56,695,210,352 Rls. 766,080 $
9 11 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 82,730 53,876,901,680 Rls. 661,840 $
10 9 1397 مشهد پاکستان 08103000 ک انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهکای/ساير ميوهکها، تازه. 802,517 51,937,028,257 Rls. 601,938 $
11 10 1397 مشهد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,059,070 50,027,086,431 Rls. 547,222 $
12 12 1397 مشهد پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 202,130 49,837,468,536 Rls. 562,932 $
13 12 1397 مشهد پاکستان 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 90,800 47,257,586,400 Rls. 544,800 $
14 10 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 328,456 46,741,104,156 Rls. 521,622 $
15 9 1397 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 120,315 46,475,029,960 Rls. 548,180 $
16 8 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 104,190 46,065,714,000 Rls. 824,083 $
17 8 1397 مشهد پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 269,636 45,901,865,758 Rls. 742,492 $
18 9 1397 مشهد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,064,659 45,835,955,812 Rls. 556,262 $
19 7 1397 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 123,958 43,649,214,000 Rls. 1,039,267 $
20 10 1397 مشهد پاکستان 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 69,865 41,064,271,590 Rls. 419,190 $
21 9 1397 مشهد پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 153,689 39,035,867,357 Rls. 444,830 $
22 2 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 458,523 37,868,166,000 Rls. 901,623 $
23 8 1397 مشهد پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 245,975 36,692,187,130 Rls. 463,832 $
24 12 1397 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 78,829 35,684,885,403 Rls. 407,000 $
25 9 1397 مشهد پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 192,622 35,668,986,212 Rls. 412,326 $
26 10 1397 مشهد پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 162,065 35,439,022,085 Rls. 380,299 $
27 12 1397 مشهد پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 191,810 34,746,494,144 Rls. 399,055 $
28 2 1397 مشهد پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 204,025 34,276,200,000 Rls. 816,100 $
29 10 1397 مشهد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 937,164 34,193,081,754 Rls. 374,952 $
30 12 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 261,759 32,535,998,670 Rls. 373,782 $
31 4 1397 مشهد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,703,437 31,960,849,520 Rls. 747,722 $
32 2 1397 مشهد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,127,380 31,272,696,000 Rls. 744,588 $
33 3 1397 مشهد پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 176,500 29,744,114,000 Rls. 706,000 $
34 9 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 145,400 29,269,795,479 Rls. 333,981 $
35 6 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 86,000 28,896,000,000 Rls. 688,000 $
36 10 1397 مشهد پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 168,952 27,996,152,086 Rls. 301,463 $
37 11 1397 مشهد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,119,485 27,746,322,058 Rls. 320,995 $
38 11 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 232,578 27,277,710,919 Rls. 325,044 $
39 7 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 283,657 26,577,936,000 Rls. 632,808 $
40 7 1397 مشهد پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 206,261 26,492,088,000 Rls. 630,764 $
41 9 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,230 26,240,247,440 Rls. 305,840 $
42 8 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 189,054 26,120,332,837 Rls. 425,061 $
43 12 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 25,749,544,000 Rls. 296,000 $
44 10 1397 مشهد پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 116,882 23,876,437,030 Rls. 261,702 $
45 4 1397 مشهد پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 139,000 23,716,120,000 Rls. 556,000 $
46 11 1397 مشهد پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 130,766 23,699,692,994 Rls. 282,498 $
47 2 1397 مشهد پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,130,799 23,622,102,000 Rls. 562,431 $
48 12 1397 مشهد پاکستان 56075090 ريسمآن ها.طنابها.کابلها ازسايرالياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 175,267 22,920,646,236 Rls. 263,104 $
49 9 1397 مشهد پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 115,017 22,890,050,452 Rls. 256,736 $
50 12 1397 مشهد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 602,025 22,491,365,762 Rls. 256,089 $
51 9 1397 مشهد پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 98,525 22,382,860,574 Rls. 249,614 $
52 11 1397 مشهد پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 56,100 22,243,618,080 Rls. 273,157 $
53 2 1397 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,400 21,882,000,000 Rls. 521,000 $
54 10 1397 مشهد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,116,737 21,655,722,671 Rls. 241,203 $
55 6 1397 مشهد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,452,460 21,351,330,000 Rls. 508,365 $
56 10 1397 مشهد پاکستان 08103000 ک انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهکای/ساير ميوهکها، تازه. 303,935 21,256,876,768 Rls. 227,090 $
57 8 1397 مشهد پاکستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 140,760 20,890,313,419 Rls. 327,205 $
58 10 1397 مشهد پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 74,800 20,394,145,200 Rls. 219,867 $
59 5 1397 مشهد پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 119,000 20,172,480,000 Rls. 476,000 $
60 12 1397 مشهد پاکستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 501,412 20,007,502,650 Rls. 229,928 $
61 4 1397 مشهد پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 114,000 19,586,400,000 Rls. 456,000 $
62 10 1397 مشهد پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 36,330 19,495,916,400 Rls. 233,865 $
63 9 1397 مشهد پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 1,557,248 19,156,091,436 Rls. 226,363 $
64 11 1397 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 51,702 19,127,354,408 Rls. 223,784 $
65 12 1397 مشهد پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 325,711 18,925,857,182 Rls. 217,207 $
66 5 1397 مشهد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 862,663 18,709,069,030 Rls. 427,819 $
67 10 1397 مشهد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 81,500 18,101,520,825 Rls. 193,155 $
68 10 1397 مشهد پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 71,706 17,285,328,045 Rls. 191,930 $
69 7 1397 مشهد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,171,810 17,225,796,000 Rls. 410,138 $
70 8 1397 مشهد پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,060 17,166,880,800 Rls. 220,091 $
71 12 1397 مشهد پاکستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 72,730 16,926,048,918 Rls. 188,269 $
72 4 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 173,212 16,852,883,050 Rls. 394,579 $
73 8 1397 مشهد پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 154,152 16,643,255,075 Rls. 283,506 $
74 11 1397 مشهد پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 283,086 16,493,919,405 Rls. 197,524 $
75 9 1397 مشهد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,356,494 16,474,180,578 Rls. 193,068 $
76 12 1397 مشهد پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 46,464 16,194,394,560 Rls. 186,629 $
77 9 1397 مشهد پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 247,541 16,129,977,672 Rls. 184,717 $
78 10 1397 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 38,471 15,686,619,375 Rls. 172,602 $
79 3 1397 مشهد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 919,245 15,521,501,850 Rls. 367,698 $
80 9 1397 مشهد پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 69,408 15,295,407,840 Rls. 173,829 $
81 12 1397 مشهد پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 134,800 15,014,520,300 Rls. 171,000 $
82 3 1397 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 168,282 14,944,940,645 Rls. 355,015 $
83 10 1397 مشهد پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 109,267 14,673,571,111 Rls. 156,089 $
84 10 1397 مشهد پاکستان 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 59,598 14,423,540,436 Rls. 161,579 $
85 11 1397 مشهد پاکستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 366,420 14,297,572,384 Rls. 159,889 $
86 10 1397 مشهد پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 302,346 13,746,139,814 Rls. 152,398 $
87 2 1397 مشهد پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 95,731 13,711,236,000 Rls. 326,458 $
88 11 1397 مشهد پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,100 13,591,210,050 Rls. 163,350 $
89 9 1397 مشهد پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 96,280 13,540,221,760 Rls. 161,750 $
90 8 1397 مشهد پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 87,380 13,505,492,245 Rls. 195,918 $
91 7 1397 مشهد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,703,291 13,438,614,000 Rls. 319,967 $
92 10 1397 مشهد پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 103,100 13,240,461,123 Rls. 150,929 $
93 8 1397 مشهد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 66,376 13,048,249,210 Rls. 149,702 $
94 11 1397 مشهد پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 98,910 12,989,504,115 Rls. 148,365 $
95 12 1397 مشهد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 112,682 12,954,664,560 Rls. 146,486 $
96 11 1397 مشهد پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 57,705 12,736,250,592 Rls. 150,033 $
97 9 1397 مشهد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 60,787 12,540,443,001 Rls. 144,064 $
98 12 1397 مشهد پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 134,076 12,428,749,569 Rls. 141,525 $
99 10 1397 مشهد پاکستان 04031090 ماست 115,018 12,348,107,358 Rls. 134,415 $
100 9 1397 مشهد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 338,264 12,223,260,482 Rls. 135,306 $
مجموع کل
2,828,777,628,051 ريال
مجموع کل
41,618,017 دلار