آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 495,650 35,372,492,545 Rls. 396,634 $
2 6 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 797,750 35,180,796,000 Rls. 837,638 $
3 5 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 753,778 34,050,243,360 Rls. 791,467 $
4 4 1397 مشهد هلند 72024130 ک ک ک دارای 60 درصد وزنی یا کمتر کروم/آلياژهاي آهن (فرو آلياژها). 1,697,450 32,509,498,560 Rls. 763,851 $
5 11 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 494,712 31,868,120,329 Rls. 395,771 $
6 12 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 296,568 20,535,290,185 Rls. 237,255 $
7 12 1397 مشهد هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 274,587 19,321,174,700 Rls. 219,670 $
8 4 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 294,057 13,109,949,600 Rls. 308,760 $
9 9 1397 مشهد هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 197,664 13,029,994,400 Rls. 158,131 $
10 3 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 146,996 6,514,055,731 Rls. 154,570 $
11 7 1397 مشهد هلند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 90 5,481,000,000 Rls. 130,500 $
12 2 1397 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 102,590 4,524,219,000 Rls. 107,720 $
13 5 1397 مشهد هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 48,877 1,930,237,320 Rls. 43,989 $
14 2 1397 مشهد هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,739 1,243,578,000 Rls. 29,609 $
15 12 1397 مشهد هلند 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 2,604 1,203,646,920 Rls. 13,020 $
16 11 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,090,008,000 Rls. 12,000 $
17 9 1397 مشهد هلند 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 6,390 1,053,072,000 Rls. 12,780 $
18 9 1397 مشهد هلند 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 7,051 1,046,150,400 Rls. 12,696 $
19 11 1397 مشهد هلند 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 5,950 958,711,600 Rls. 12,007 $
20 12 1397 مشهد هلند 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 1,918 886,557,140 Rls. 9,590 $
21 9 1397 مشهد هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,075 881,229,865 Rls. 10,015 $
22 2 1397 مشهد هلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 10,914 825,090,000 Rls. 19,645 $
23 9 1397 مشهد هلند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,352 794,734,712 Rls. 9,032 $
24 12 1397 مشهد هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,912 690,765,312 Rls. 7,472 $
25 4 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 630,750,000 Rls. 14,500 $
26 12 1397 مشهد هلند 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,800 599,050,080 Rls. 6,480 $
27 12 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 596,835,212 Rls. 6,881 $
28 11 1397 مشهد هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,200 592,951,040 Rls. 7,426 $
29 12 1397 مشهد هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 630 500,592,960 Rls. 5,415 $
30 10 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 500,184,000 Rls. 6,000 $
31 6 1397 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 909 452,634,000 Rls. 10,777 $
32 12 1397 مشهد هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 900 403,533,000 Rls. 4,365 $
33 9 1397 مشهد هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,484 398,511,239 Rls. 4,529 $
34 9 1397 مشهد هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,502 396,223,473 Rls. 4,503 $
35 9 1397 مشهد هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,789 393,375,146 Rls. 4,665 $
36 9 1397 مشهد هلند 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 936 386,630,720 Rls. 4,399 $
37 1 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 371,465,160 Rls. 8,888 $
38 4 1397 مشهد هلند 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 4,250 359,295,000 Rls. 8,500 $
39 5 1397 مشهد هلند 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,970 347,340,000 Rls. 8,270 $
40 11 1397 مشهد هلند 09109990 ساير ادويه جات غير مذکور در جاي ديگر 1,325 343,847,152 Rls. 4,306 $
41 9 1397 مشهد هلند 08109030 عناب تازه 602 323,546,884 Rls. 3,701 $
42 9 1397 مشهد هلند 09109990 ساير ادويه جات غير مذکور در جاي ديگر 1,260 311,472,000 Rls. 3,780 $
43 12 1397 مشهد هلند 33011900 روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش 1,487 301,944,960 Rls. 3,266 $
44 12 1397 مشهد هلند 73218900 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,800 286,053,120 Rls. 3,094 $
45 9 1397 مشهد هلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,512 274,062,400 Rls. 3,326 $
46 4 1397 مشهد هلند 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 700 266,301,000 Rls. 6,300 $
47 11 1397 مشهد هلند 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,200 255,226,752 Rls. 3,196 $
48 8 1397 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 521 252,916,500 Rls. 4,839 $
49 9 1397 مشهد هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 685 228,885,192 Rls. 2,648 $
50 11 1397 مشهد هلند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 890 215,105,880 Rls. 2,694 $
51 9 1397 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 394 213,218,165 Rls. 2,500 $
52 2 1397 مشهد هلند 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,093 199,164,000 Rls. 4,742 $
53 12 1397 مشهد هلند 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 3,150 195,293,056 Rls. 2,113 $
54 12 1397 مشهد هلند 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 710 189,514,300 Rls. 2,050 $
55 2 1397 مشهد هلند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,400 181,440,000 Rls. 4,320 $
56 9 1397 مشهد هلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,192 179,368,714 Rls. 2,146 $
57 8 1397 مشهد هلند 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 26 154,185,600 Rls. 3,671 $
58 9 1397 مشهد هلند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,571 144,950,328 Rls. 1,650 $
59 9 1397 مشهد هلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,628 143,249,348 Rls. 1,628 $
60 4 1397 مشهد هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 1,120 142,027,200 Rls. 3,360 $
61 9 1397 مشهد هلند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 920 138,507,940 Rls. 1,590 $
62 9 1397 مشهد هلند 08042010 --- انجیر خشک 325 136,650,023 Rls. 1,553 $
63 9 1397 مشهد هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,267 133,746,320 Rls. 1,520 $
64 11 1397 مشهد هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,760 131,883,268 Rls. 1,652 $
65 9 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 127,907,400 Rls. 1,450 $
66 11 1397 مشهد هلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 650 127,532,812 Rls. 1,597 $
67 2 1397 مشهد هلند 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 825 124,740,000 Rls. 2,970 $
68 12 1397 مشهد هلند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,780 124,132,928 Rls. 1,343 $
69 4 1397 مشهد هلند 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 1,630 124,020,180 Rls. 2,934 $
70 11 1397 مشهد هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 760 122,457,280 Rls. 1,534 $
71 12 1397 مشهد هلند 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 396 122,367,168 Rls. 1,324 $
72 8 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 119,661,250 Rls. 1,365 $
73 9 1397 مشهد هلند 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 485 116,596,000 Rls. 1,415 $
74 4 1397 مشهد هلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,530 116,411,580 Rls. 2,754 $
75 2 1397 مشهد هلند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,114 114,534,000 Rls. 2,727 $
76 4 1397 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 205 111,675,880 Rls. 2,586 $
77 4 1397 مشهد هلند 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,298 110,155,620 Rls. 2,606 $
78 2 1397 مشهد هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 900 108,360,000 Rls. 2,580 $
79 12 1397 مشهد هلند 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 258 102,502,368 Rls. 1,109 $
80 12 1397 مشهد هلند 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,350 101,266,336 Rls. 1,095 $
81 4 1397 مشهد هلند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,300 98,911,800 Rls. 2,340 $
82 9 1397 مشهد هلند 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 440 96,790,100 Rls. 1,100 $
83 11 1397 مشهد هلند 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 400 96,676,800 Rls. 1,211 $
84 9 1397 مشهد هلند 14049010 حنا به غير از عصاره آن 1,025 90,190,775 Rls. 1,025 $
85 7 1397 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 180 89,208,000 Rls. 2,124 $
86 11 1397 مشهد هلند 07099200 زيتون Squash تازه یا سردکرده 201 89,103,784 Rls. 1,116 $
87 9 1397 مشهد هلند 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 240 88,694,928 Rls. 1,008 $
88 11 1397 مشهد هلند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 88,620,400 Rls. 1,100 $
89 11 1397 مشهد هلند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 309 87,089,684 Rls. 1,091 $
90 12 1397 مشهد هلند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 500 83,201,400 Rls. 900 $
91 12 1397 مشهد هلند 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 550 81,352,480 Rls. 880 $
92 9 1397 مشهد هلند 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 480 79,104,000 Rls. 960 $
93 11 1397 مشهد هلند 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 921 78,308,208 Rls. 981 $
94 3 1397 مشهد هلند 57033000 کف پوش هاي منگوله باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي، که در جاي ديگرگفته نشده. 156 76,838,080 Rls. 1,826 $
95 12 1397 مشهد هلند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 340 75,044,800 Rls. 812 $
96 12 1397 مشهد هلند 33051000 شامپوها 326 71,954,720 Rls. 778 $
97 2 1397 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 71,190,000 Rls. 1,695 $
98 9 1397 مشهد هلند 09109919 ساير ادويه جات به غير ازآويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 188 68,984,944 Rls. 784 $
99 9 1397 مشهد هلند 20079100 مركبات 348 67,401,106 Rls. 766 $
100 4 1397 مشهد هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 913 63,538,750 Rls. 1,502 $
مجموع کل
279,889,072,372 ريال
مجموع کل
4,930,452 دلار