آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 459 53,029,538,982 Rls. 656,196 $
2 12 1397 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 390 39,867,397,000 Rls. 459,000 $
3 9 1397 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 300 35,867,896,000 Rls. 435,290 $
4 2 1397 مشهد سوئد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 508 33,306,000,000 Rls. 793,000 $
5 3 1397 مشهد سوئد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 200 13,188,240,000 Rls. 312,000 $
6 10 1397 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 55 7,247,919,250 Rls. 79,750 $
7 6 1397 مشهد سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 106 6,424,950,000 Rls. 152,975 $
8 5 1397 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 6,307,500,000 Rls. 145,000 $
9 11 1397 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 62 5,940,616,800 Rls. 74,400 $
10 7 1397 مشهد سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 93 5,651,520,000 Rls. 134,560 $
11 12 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,917 3,962,728,853 Rls. 44,901 $
12 1 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,566 2,709,230,952 Rls. 71,601 $
13 7 1397 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 1,224,090,000 Rls. 29,145 $
14 6 1397 مشهد سوئد 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 913,500,000 Rls. 21,750 $
15 10 1397 مشهد سوئد 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,102 544,752,702 Rls. 5,813 $
16 3 1397 مشهد سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 541,599,395 Rls. 12,826 $
17 9 1397 مشهد سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 426,286,950 Rls. 5,075 $
18 10 1397 مشهد سوئد 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,530 417,152,970 Rls. 4,451 $
19 7 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 867 415,254,000 Rls. 9,887 $
20 10 1397 مشهد سوئد 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,120 394,432,220 Rls. 4,209 $
21 10 1397 مشهد سوئد 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 1,166 392,069,262 Rls. 4,184 $
22 10 1397 مشهد سوئد 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,470 347,354,826 Rls. 3,707 $
23 10 1397 مشهد سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 2,237 345,628,049 Rls. 3,688 $
24 10 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 593 342,241,448 Rls. 3,648 $
25 11 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 632 327,762,056 Rls. 3,930 $
26 5 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 691 317,544,900 Rls. 7,325 $
27 7 1397 مشهد سوئد 08132000 آلو، خشک کرده 336 289,600,500 Rls. 6,895 $
28 10 1397 مشهد سوئد 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,170 284,645,556 Rls. 3,037 $
29 8 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 423 257,195,662 Rls. 2,961 $
30 4 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 510 255,047,460 Rls. 5,954 $
31 7 1397 مشهد سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 382 226,653,420 Rls. 5,397 $
32 2 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 441 206,514,000 Rls. 4,917 $
33 6 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 384 199,584,000 Rls. 4,752 $
34 10 1397 مشهد سوئد 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 720 163,589,400 Rls. 1,746 $
35 10 1397 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 157,111,720 Rls. 1,676 $
36 8 1397 مشهد سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 148,321,062 Rls. 3,457 $
37 10 1397 مشهد سوئد 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,495 142,686,310 Rls. 1,523 $
38 3 1397 مشهد سوئد 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 68 131,297,806 Rls. 3,106 $
39 10 1397 مشهد سوئد 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 372 113,046,994 Rls. 1,154 $
40 10 1397 مشهد سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 100,036,800 Rls. 1,200 $
41 10 1397 مشهد سوئد 08055010 لیمو خشک 220 99,971,300 Rls. 1,067 $
42 10 1397 مشهد سوئد 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 300 95,427,150 Rls. 1,018 $
43 9 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 175 93,466,743 Rls. 1,100 $
44 10 1397 مشهد سوئد 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 342 71,524,921 Rls. 763 $
45 7 1397 مشهد سوئد 09109990 ساير ادويه جات غير مذکور در جاي ديگر 82 69,972,000 Rls. 1,666 $
46 10 1397 مشهد سوئد 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 403 65,890,175 Rls. 703 $
47 12 1397 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 64,712,200 Rls. 700 $
48 10 1397 مشهد سوئد 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 140 64,212,615 Rls. 675 $
49 10 1397 مشهد سوئد 08132000 آلو، خشک کرده 341 63,254,568 Rls. 675 $
50 3 1397 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 64 61,033,653 Rls. 1,444 $
51 7 1397 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 63 58,030,560 Rls. 1,382 $
52 3 1397 مشهد سوئد 09083110 هل خرد نشده و نسابيده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 27 56,824,829 Rls. 1,344 $
53 3 1397 مشهد سوئد 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 38 49,321,482 Rls. 1,167 $
54 10 1397 مشهد سوئد 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 362 48,713,288 Rls. 520 $
55 10 1397 مشهد سوئد 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 630 48,622,405 Rls. 519 $
56 10 1397 مشهد سوئد 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 300 47,713,575 Rls. 525 $
57 5 1397 مشهد سوئد 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 110 47,265,900 Rls. 1,100 $
58 10 1397 مشهد سوئد 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 384 46,077,681 Rls. 492 $
59 3 1397 مشهد سوئد 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 106 38,781,457 Rls. 917 $
60 3 1397 مشهد سوئد 08132000 آلو، خشک کرده 85 38,098,374 Rls. 901 $
61 10 1397 مشهد سوئد 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 144 34,899,072 Rls. 372 $
62 8 1397 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 110 32,340,000 Rls. 770 $
63 10 1397 مشهد سوئد 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 80 29,988,800 Rls. 320 $
64 3 1397 مشهد سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 74 28,760,085 Rls. 680 $
65 5 1397 مشهد سوئد 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 130 27,750,000 Rls. 650 $
66 11 1397 مشهد سوئد 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 34 27,655,125 Rls. 305 $
67 3 1397 مشهد سوئد 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 18 25,136,278 Rls. 595 $
68 5 1397 مشهد سوئد 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 190 23,940,000 Rls. 570 $
69 5 1397 مشهد سوئد 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 50 23,100,000 Rls. 550 $
70 5 1397 مشهد سوئد 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 215 22,974,000 Rls. 547 $
71 3 1397 مشهد سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 125 22,538,364 Rls. 533 $
72 5 1397 مشهد سوئد 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 150 18,900,000 Rls. 450 $
73 10 1397 مشهد سوئد 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 62 18,710,551 Rls. 191 $
74 5 1397 مشهد سوئد 85287290 ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 90 17,850,000 Rls. 425 $
75 9 1397 مشهد سوئد 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 58 16,982,263 Rls. 193 $
76 5 1397 مشهد سوئد 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 47 16,260,160 Rls. 376 $
77 3 1397 مشهد سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 77 15,745,575 Rls. 372 $
78 3 1397 مشهد سوئد 09109990 ساير ادويه جات غير مذکور در جاي ديگر 15 15,672,025 Rls. 371 $
79 11 1397 مشهد سوئد 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 93 15,041,137 Rls. 172 $
80 3 1397 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 38 15,005,850 Rls. 355 $
81 8 1397 مشهد سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5 14,524,400 Rls. 166 $
82 5 1397 مشهد سوئد 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 53 13,356,000 Rls. 318 $
83 10 1397 مشهد سوئد 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 16 13,312,480 Rls. 160 $
84 8 1397 مشهد سوئد 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 12,180,000 Rls. 290 $
85 5 1397 مشهد سوئد 85161010 دستگاه هاي آبگرم کن و آبسردکن توا م برقي 50 11,760,000 Rls. 280 $
86 7 1397 مشهد سوئد 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 27 11,172,000 Rls. 266 $
87 10 1397 مشهد سوئد 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 30 10,285,905 Rls. 105 $
88 11 1397 مشهد سوئد 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 41 8,629,230 Rls. 95 $
89 5 1397 مشهد سوئد 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 40 8,400,000 Rls. 200 $
90 7 1397 مشهد سوئد 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 65 8,400,000 Rls. 200 $
91 7 1397 مشهد سوئد 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 42 8,064,000 Rls. 192 $
92 10 1397 مشهد سوئد 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 40 7,836,880 Rls. 80 $
93 2 1397 مشهد سوئد 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 35 7,350,000 Rls. 175 $
94 11 1397 مشهد سوئد 54083400 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، ا زنخ رشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 15 7,250,760 Rls. 90 $
95 5 1397 مشهد سوئد 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 30 7,054,500 Rls. 165 $
96 5 1397 مشهد سوئد 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 80 6,720,000 Rls. 160 $
97 10 1397 مشهد سوئد 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، زنانه يا دخترا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903 يا 5907 6 6,406,631 Rls. 77 $
98 5 1397 مشهد سوئد 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 50 6,300,000 Rls. 150 $
99 6 1397 مشهد سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 70 6,300,000 Rls. 150 $
100 3 1397 مشهد سوئد 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 8 6,266,105 Rls. 148 $
مجموع کل
224,988,270,357 ريال
مجموع کل
3,557,026 دلار