آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد ترکيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 88,571 66,311,149,374 Rls. 804,747 $
2 9 1397 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعد ازدباغي چرم پارشمينه شده از بز يا بزغاله پشم يا موکنده حتي لايه لايه بريده شد 19,560 64,939,421,120 Rls. 712,180 $
3 8 1397 مشهد ترکيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 67,095 51,749,769,645 Rls. 603,855 $
4 11 1397 مشهد ترکيه 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 1,263,760 50,558,144,969 Rls. 617,884 $
5 8 1397 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 224,000 36,363,000,000 Rls. 518,119 $
6 9 1397 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 150,000 31,975,937,500 Rls. 375,000 $
7 11 1397 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 122,000 25,995,032,500 Rls. 305,000 $
8 12 1397 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 99,000 22,506,197,500 Rls. 247,500 $
9 5 1397 مشهد ترکيه 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 186,244 12,258,667,840 Rls. 279,368 $
10 11 1397 مشهد ترکيه 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 985 12,089,125,000 Rls. 151,404 $
11 4 1397 مشهد ترکيه 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 156,468 10,038,204,540 Rls. 234,702 $
12 5 1397 مشهد ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 167,947 9,398,944,210 Rls. 217,690 $
13 6 1397 مشهد ترکيه 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 147,610 9,299,346,000 Rls. 221,413 $
14 12 1397 مشهد ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 79,470 9,169,770,168 Rls. 103,311 $
15 7 1397 مشهد ترکيه 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 144,700 9,116,058,000 Rls. 217,049 $
16 5 1397 مشهد ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 78,500 8,436,138,500 Rls. 196,250 $
17 2 1397 مشهد ترکيه 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 124,851 7,865,592,000 Rls. 187,276 $
18 4 1397 مشهد ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 142,490 7,810,482,970 Rls. 182,202 $
19 7 1397 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 73,000 7,665,000,000 Rls. 182,500 $
20 10 1397 مشهد ترکيه 12079900 ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 25,000 5,680,187,500 Rls. 62,500 $
21 11 1397 مشهد ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 22,603 5,462,893,293 Rls. 67,809 $
22 5 1397 مشهد ترکيه 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 19,000 5,445,115,000 Rls. 123,500 $
23 9 1397 مشهد ترکيه 52061300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 23,909 5,379,582,448 Rls. 58,997 $
24 12 1397 مشهد ترکيه 12079900 ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 24,000 5,297,280,000 Rls. 60,000 $
25 10 1397 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 25,300 5,283,720,750 Rls. 63,250 $
26 6 1397 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 49,000 5,145,000,000 Rls. 122,500 $
27 11 1397 مشهد ترکيه 12079900 ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 25,000 5,035,250,000 Rls. 62,500 $
28 9 1397 مشهد ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 69,000 4,857,103,200 Rls. 53,267 $
29 12 1397 مشهد ترکيه 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 21,078 4,652,336,160 Rls. 50,325 $
30 4 1397 مشهد ترکيه 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 72 4,301,544,000 Rls. 100,800 $
31 11 1397 مشهد ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 23,015 4,164,260,591 Rls. 52,153 $
32 5 1397 مشهد ترکيه 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 16,275 3,605,479,095 Rls. 82,885 $
33 10 1397 مشهد ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 36,750 2,880,053,400 Rls. 29,400 $
34 12 1397 مشهد ترکيه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,962 2,876,599,616 Rls. 32,582 $
35 1 1397 مشهد ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 22,500 2,835,000,000 Rls. 67,500 $
36 12 1397 مشهد ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 20,200 2,801,113,800 Rls. 30,300 $
37 12 1397 مشهد ترکيه 08132000 آلو، خشک کرده 10,000 2,773,380,000 Rls. 30,000 $
38 9 1397 مشهد ترکيه 55092200 نخ چندلا يا کابله، داراي 85% يا بيشترالياف غيريکسره، پلي استر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 11,794 2,535,735,856 Rls. 27,809 $
39 9 1397 مشهد ترکيه 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 22,368 2,489,961,488 Rls. 27,307 $
40 2 1397 مشهد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 19,730 2,484,720,000 Rls. 59,160 $
41 11 1397 مشهد ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 23,490 2,438,287,839 Rls. 30,537 $
42 3 1397 مشهد ترکيه 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 30 1,947,303,540 Rls. 46,176 $
43 2 1397 مشهد ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 120,400 1,769,922,000 Rls. 42,141 $
44 2 1397 مشهد ترکيه 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 23,184 1,752,702,000 Rls. 41,731 $
45 10 1397 مشهد ترکيه 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,160 1,740,591,216 Rls. 19,152 $
46 10 1397 مشهد ترکيه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 13 1,655,752,700 Rls. 17,859 $
47 5 1397 مشهد ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 21,038 1,647,258,000 Rls. 37,868 $
48 2 1397 مشهد ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 22,572 1,611,624,000 Rls. 38,372 $
49 6 1397 مشهد ترکيه 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 14,960 1,570,800,000 Rls. 37,400 $
50 12 1397 مشهد ترکيه 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,636 1,516,206,846 Rls. 16,401 $
51 9 1397 مشهد ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوانات از نوع گاو يا اسب غير از چرمهاي مشمول شماره 4114 550 1,504,536,000 Rls. 16,500 $
52 9 1397 مشهد ترکيه 48111000 کاغذ و مقوا ي قطرا ن زده، قيرزده، يا آسفالت زده 10,730 1,271,925,616 Rls. 13,949 $
53 6 1397 مشهد ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 22,678 1,231,314,000 Rls. 29,317 $
54 10 1397 مشهد ترکيه 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,960 1,175,662,488 Rls. 12,936 $
55 11 1397 مشهد ترکيه 96170000 فلاسک و ساير ظروف عايق حرا رت با محفظه، عايق خلاء، و همچنين اجزاء و قطعات آن ها (غير از شيشه يدکي داخلي) 10,251 1,165,922,208 Rls. 14,472 $
56 9 1397 مشهد ترکيه 96170000 فلاسک و ساير ظروف عايق حرا رت با محفظه، عايق خلاء، و همچنين اجزاء و قطعات آن ها (غير از شيشه يدکي داخلي) 9,120 1,127,232,000 Rls. 13,680 $
57 9 1397 مشهد ترکيه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 24,400 1,065,596,800 Rls. 12,932 $
58 9 1397 مشهد ترکيه 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,050 1,028,099,600 Rls. 11,275 $
59 6 1397 مشهد ترکيه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 17 1,004,850,000 Rls. 23,925 $
60 11 1397 مشهد ترکيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 6,466 939,768,564 Rls. 10,346 $
61 8 1397 مشهد ترکيه 39252000 درب و پنجره و چارچوب آن ها و آستانه در ا ز مواد پلاستيکي 3,640 901,173,000 Rls. 10,279 $
62 10 1397 مشهد ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,525 867,836,499 Rls. 8,859 $
63 10 1397 مشهد ترکيه 84212190 ک ک ک ساير 1,830 831,579,450 Rls. 9,150 $
64 9 1397 مشهد ترکيه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,024 827,221,248 Rls. 9,072 $
65 6 1397 مشهد ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 19,279 809,718,000 Rls. 19,279 $
66 1 1397 مشهد ترکيه 08109020 زرشك تازه 4,000 772,800,000 Rls. 18,400 $
67 8 1397 مشهد ترکيه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 770,434,010 Rls. 8,990 $
68 7 1397 مشهد ترکيه 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 16,456 760,830,000 Rls. 18,115 $
69 10 1397 مشهد ترکيه 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 1,650 749,784,750 Rls. 8,250 $
70 2 1397 مشهد ترکيه 08109020 زرشك تازه 10,000 630,000,000 Rls. 15,000 $
71 10 1397 مشهد ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,269 559,384,865 Rls. 6,155 $
72 12 1397 مشهد ترکيه 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 4,010 554,720,944 Rls. 6,416 $
73 11 1397 مشهد ترکيه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 541,257,672 Rls. 6,198 $
74 8 1397 مشهد ترکيه 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 6,400 528,160,000 Rls. 6,024 $
75 10 1397 مشهد ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 3,000 499,601,100 Rls. 5,100 $
76 7 1397 مشهد ترکيه 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,808 486,234,000 Rls. 11,577 $
77 10 1397 مشهد ترکيه 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,340 446,571,511 Rls. 4,663 $
78 10 1397 مشهد ترکيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 49,200 422,467,220 Rls. 4,508 $
79 4 1397 مشهد ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,929 408,239,650 Rls. 9,545 $
80 2 1397 مشهد ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 5,500 395,640,000 Rls. 9,420 $
81 4 1397 مشهد ترکيه 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,985 354,291,610 Rls. 8,273 $
82 5 1397 مشهد ترکيه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 345,854,000 Rls. 7,975 $
83 12 1397 مشهد ترکيه 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,360 344,731,134 Rls. 3,729 $
84 8 1397 مشهد ترکيه 83030000 گاوصندوق، صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند، ازفلزمعمولي. 2,100 311,944,500 Rls. 3,558 $
85 7 1397 مشهد ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 171 308,700,000 Rls. 7,350 $
86 10 1397 مشهد ترکيه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 4,025 295,548,337 Rls. 3,017 $
87 10 1397 مشهد ترکيه 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 10 289,050,584 Rls. 2,951 $
88 10 1397 مشهد ترکيه 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 630 286,281,450 Rls. 3,150 $
89 12 1397 مشهد ترکيه 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 285,523,392 Rls. 3,234 $
90 1 1397 مشهد ترکيه 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 19 275,725,440 Rls. 7,002 $
91 8 1397 مشهد ترکيه 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 1,200 272,332,500 Rls. 3,106 $
92 9 1397 مشهد ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,556 258,050,720 Rls. 2,830 $
93 9 1397 مشهد ترکيه 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 21,500 252,727,380 Rls. 2,865 $
94 7 1397 مشهد ترکيه 44219990 --- ساير 1,996 251,496,000 Rls. 5,988 $
95 10 1397 مشهد ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 960 244,510,656 Rls. 2,496 $
96 9 1397 مشهد ترکيه 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 900 236,896,032 Rls. 2,598 $
97 10 1397 مشهد ترکيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,112 233,049,219 Rls. 2,379 $
98 12 1397 مشهد ترکيه 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 17,200 217,876,680 Rls. 2,520 $
99 10 1397 مشهد ترکيه 08042010 --- انجیر خشک 502 216,395,849 Rls. 2,209 $
100 9 1397 مشهد ترکيه 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 240 200,240,064 Rls. 2,196 $
مجموع کل
586,942,532,916 ريال
مجموع کل
8,383,388 دلار