آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 328,772 116,713,155,160 Rls. 1,272,600 $
2 5 1397 مشهد تاجيکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,598,973 71,177,747,650 Rls. 1,670,514 $
3 6 1397 مشهد تاجيکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,610,334 70,468,398,000 Rls. 1,677,819 $
4 9 1397 مشهد تاجيکستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 322,115 55,575,275,864 Rls. 644,230 $
5 9 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 144,564 51,241,658,040 Rls. 578,256 $
6 10 1397 مشهد تاجيکستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 300,049 47,910,111,932 Rls. 535,988 $
7 8 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 197,207 45,459,433,600 Rls. 634,160 $
8 2 1397 مشهد تاجيکستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 855,297 44,415,168,000 Rls. 1,057,504 $
9 9 1397 مشهد تاجيکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 236,789 43,090,270,208 Rls. 473,752 $
10 11 1397 مشهد تاجيکستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 346,728 42,936,402,953 Rls. 520,996 $
11 7 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 236,913 39,135,558,000 Rls. 931,799 $
12 8 1397 مشهد تاجيکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 296,479 36,199,953,316 Rls. 508,276 $
13 9 1397 مشهد تاجيکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 110,398 33,158,058,576 Rls. 363,639 $
14 11 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 181,162 31,279,332,461 Rls. 385,955 $
15 3 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 196,352 30,823,268,584 Rls. 731,663 $
16 9 1397 مشهد تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,717,895 30,446,980,887 Rls. 340,910 $
17 2 1397 مشهد تاجيکستان 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 82,160 26,570,544,000 Rls. 632,632 $
18 5 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 144,932 24,696,163,260 Rls. 564,885 $
19 10 1397 مشهد تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 120,500 23,677,597,600 Rls. 275,901 $
20 8 1397 مشهد تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,681,907 21,298,898,307 Rls. 304,732 $
21 10 1397 مشهد تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,815,668 18,712,659,909 Rls. 204,203 $
22 9 1397 مشهد تاجيکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 80,587 18,604,150,516 Rls. 213,357 $
23 10 1397 مشهد تاجيکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 60,143 16,380,656,559 Rls. 176,287 $
24 4 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 93,816 16,057,818,680 Rls. 375,264 $
25 9 1397 مشهد تاجيکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 62,658 15,828,293,501 Rls. 184,847 $
26 10 1397 مشهد تاجيکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 208,418 15,542,091,162 Rls. 167,398 $
27 2 1397 مشهد تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 130,644 15,494,892,000 Rls. 368,926 $
28 3 1397 مشهد تاجيکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 626,718 15,292,918,240 Rls. 363,089 $
29 3 1397 مشهد تاجيکستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 281,763 15,102,122,942 Rls. 358,163 $
30 10 1397 مشهد تاجيکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 58,734 14,601,277,861 Rls. 162,487 $
31 7 1397 مشهد تاجيکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 171,487 14,508,690,000 Rls. 345,445 $
32 10 1397 مشهد تاجيکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 73,726 14,296,319,029 Rls. 157,196 $
33 10 1397 مشهد تاجيکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 51,863 14,289,374,247 Rls. 158,761 $
34 10 1397 مشهد تاجيکستان 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 34,840 13,868,602,020 Rls. 156,780 $
35 4 1397 مشهد تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 249,700 13,624,097,740 Rls. 320,869 $
36 2 1397 مشهد تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,263,215 13,412,238,000 Rls. 319,339 $
37 8 1397 مشهد تاجيکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 135,000 13,270,566,465 Rls. 192,263 $
38 9 1397 مشهد تاجيکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 49,764 13,211,010,033 Rls. 149,292 $
39 11 1397 مشهد تاجيکستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 47,157 13,188,675,447 Rls. 160,069 $
40 8 1397 مشهد تاجيکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 56,200 13,076,313,082 Rls. 171,780 $
41 5 1397 مشهد تاجيکستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 148,992 13,048,348,160 Rls. 297,984 $
42 3 1397 مشهد تاجيکستان 72161000 پروفيل بامقطعI،U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 402,884 12,974,085,145 Rls. 308,205 $
43 10 1397 مشهد تاجيکستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 41,183 12,708,591,513 Rls. 138,304 $
44 11 1397 مشهد تاجيکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 11,961,217,620 Rls. 131,682 $
45 9 1397 مشهد تاجيکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 31,878 11,792,761,041 Rls. 132,817 $
46 8 1397 مشهد تاجيکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 72,389 11,720,323,583 Rls. 194,963 $
47 10 1397 مشهد تاجيکستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 17,178 11,708,911,305 Rls. 128,835 $
48 10 1397 مشهد تاجيکستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,271 11,572,006,932 Rls. 138,813 $
49 8 1397 مشهد تاجيکستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 52,471 11,382,757,067 Rls. 144,790 $
50 9 1397 مشهد تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 49,881 11,111,675,669 Rls. 124,568 $
51 11 1397 مشهد تاجيکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 10,864,345,976 Rls. 126,881 $
52 3 1397 مشهد تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 112,410 10,696,423,465 Rls. 254,248 $
53 1 1397 مشهد تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 88,024 10,489,797,900 Rls. 264,072 $
54 6 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 61,040 10,254,720,000 Rls. 244,160 $
55 9 1397 مشهد تاجيکستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 213,104 10,208,497,182 Rls. 117,208 $
56 9 1397 مشهد تاجيکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 88,147 10,102,808,676 Rls. 115,200 $
57 10 1397 مشهد تاجيکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 51,848 9,831,896,368 Rls. 103,696 $
58 2 1397 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 92,379 9,699,774,000 Rls. 230,947 $
59 8 1397 مشهد تاجيکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 83,340 9,573,607,255 Rls. 155,020 $
60 8 1397 مشهد تاجيکستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 32,636 9,317,173,056 Rls. 130,544 $
61 9 1397 مشهد تاجيکستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 37,362 9,284,979,583 Rls. 108,231 $
62 11 1397 مشهد تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 46,141 9,207,155,222 Rls. 108,554 $
63 10 1397 مشهد تاجيکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 44,648 9,161,804,678 Rls. 105,815 $
64 9 1397 مشهد تاجيکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 127,930 9,005,350,904 Rls. 102,344 $
65 9 1397 مشهد تاجيکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 56,242 8,941,683,220 Rls. 99,845 $
66 5 1397 مشهد تاجيکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 78,833 8,902,522,720 Rls. 204,971 $
67 5 1397 مشهد تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 803,196 8,844,555,780 Rls. 202,238 $
68 11 1397 مشهد تاجيکستان 44219990 --- ساير 20,000 8,755,100,000 Rls. 100,000 $
69 10 1397 مشهد تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 236,946 8,674,865,066 Rls. 96,147 $
70 8 1397 مشهد تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 62,441 8,387,635,630 Rls. 135,858 $
71 12 1397 مشهد تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 31,982 8,204,538,416 Rls. 90,446 $
72 8 1397 مشهد تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 44,081 8,188,681,455 Rls. 130,574 $
73 9 1397 مشهد تاجيکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 132,177 8,124,133,724 Rls. 95,182 $
74 11 1397 مشهد تاجيکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 61,821 8,081,420,491 Rls. 99,509 $
75 1 1397 مشهد تاجيکستان 32041610 گرانول مستربچ 63,577 8,010,702,000 Rls. 190,731 $
76 3 1397 مشهد تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 772,914 7,986,438,968 Rls. 189,615 $
77 9 1397 مشهد تاجيکستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 22,630 7,984,950,240 Rls. 90,520 $
78 10 1397 مشهد تاجيکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,873 7,976,616,051 Rls. 92,976 $
79 9 1397 مشهد تاجيکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 260,214 7,859,787,305 Rls. 91,073 $
80 8 1397 مشهد تاجيکستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 44,170 7,752,620,085 Rls. 93,901 $
81 2 1397 مشهد تاجيکستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 54,738 7,665,798,000 Rls. 182,519 $
82 10 1397 مشهد تاجيکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 46,402 7,657,607,603 Rls. 87,962 $
83 9 1397 مشهد تاجيکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 49,522 7,645,523,014 Rls. 87,423 $
84 10 1397 مشهد تاجيکستان 32073090 ساير جلال هاي مايع و فرآورده هاي همانند جزمحلول باحدا قل 7% فلزطلا يا نقره يا پلاتينيم يا پالا ديوم 17,508 7,589,625,288 Rls. 91,042 $
85 5 1397 مشهد تاجيکستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 90,525 7,525,708,000 Rls. 171,998 $
86 6 1397 مشهد تاجيکستان 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 29,720 7,489,440,000 Rls. 178,320 $
87 3 1397 مشهد تاجيکستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 140,350 7,439,628,000 Rls. 177,134 $
88 9 1397 مشهد تاجيکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 24,639 7,429,656,162 Rls. 87,484 $
89 11 1397 مشهد تاجيکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 36,531 7,227,674,663 Rls. 85,716 $
90 12 1397 مشهد تاجيکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 31,735 7,186,345,323 Rls. 79,338 $
91 2 1397 مشهد تاجيکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,631 7,156,086,000 Rls. 170,383 $
92 10 1397 مشهد تاجيکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 37,229 7,141,452,638 Rls. 81,441 $
93 5 1397 مشهد تاجيکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 58,620 7,139,014,810 Rls. 164,051 $
94 3 1397 مشهد تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 385,462 7,087,826,825 Rls. 168,383 $
95 10 1397 مشهد تاجيکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 18,000 7,034,344,200 Rls. 75,061 $
96 4 1397 مشهد تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 52,520 6,948,197,760 Rls. 163,296 $
97 8 1397 مشهد تاجيکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 223,635 6,941,810,193 Rls. 156,497 $
98 9 1397 مشهد تاجيکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 219,661 6,931,313,709 Rls. 76,560 $
99 5 1397 مشهد تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 55,342 6,921,693,610 Rls. 159,455 $
100 6 1397 مشهد تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 49,587 6,900,516,000 Rls. 164,298 $
مجموع کل
1,720,051,269,080 ريال
مجموع کل
27,331,856 دلار