آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد افغانستان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غير ازشماره هاي 847149يا847149 غير مذکور در جاي ديگر 103 620,052,000,000 Rls. 6,800,009 $
2 2 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,371,879 577,616,508,000 Rls. 13,752,774 $
3 5 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,283,780 541,425,426,048 Rls. 12,534,567 $
4 10 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,605,749 440,658,052,363 Rls. 4,863,232 $
5 3 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,124,470 440,055,279,059 Rls. 10,446,921 $
6 11 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 4,092,594 430,094,849,551 Rls. 5,161,742 $
7 4 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 975,241 392,107,424,560 Rls. 9,177,400 $
8 9 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب، تازه 6,039,611 308,214,724,636 Rls. 3,561,385 $
9 8 1397 مشهد افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,479,215 283,507,053,677 Rls. 4,166,729 $
10 9 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 5,132,121 277,654,412,718 Rls. 3,197,881 $
11 8 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 594,471 259,094,993,714 Rls. 3,537,440 $
12 9 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 973,984 254,351,495,806 Rls. 2,923,490 $
13 9 1397 مشهد افغانستان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 5,364,355 246,306,659,978 Rls. 2,797,291 $
14 9 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 900,911 234,874,117,024 Rls. 2,663,919 $
15 10 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 830,661 232,398,269,859 Rls. 2,529,870 $
16 10 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,836,035 228,514,069,642 Rls. 2,552,109 $
17 5 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 590,314 227,938,968,090 Rls. 5,283,441 $
18 9 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,747,244 225,203,512,046 Rls. 2,584,104 $
19 8 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 1,172,826 224,412,654,585 Rls. 3,382,911 $
20 2 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 540,554 215,669,076,000 Rls. 5,134,978 $
21 6 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,878,401 213,690,792,000 Rls. 5,087,876 $
22 9 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,417,426 209,051,642,431 Rls. 2,400,909 $
23 5 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 537,051 208,890,989,010 Rls. 4,833,486 $
24 9 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 792,842 204,270,377,942 Rls. 2,338,732 $
25 2 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 9,278,497 200,842,740,000 Rls. 4,781,970 $
26 9 1397 مشهد افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 778,350 195,072,750,456 Rls. 2,236,820 $
27 11 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,668,184 194,180,819,834 Rls. 2,341,073 $
28 8 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 386,160 189,434,322,870 Rls. 3,348,523 $
29 8 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,099 188,315,705,000 Rls. 2,840,547 $
30 11 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,942 184,854,451,725 Rls. 2,237,375 $
31 10 1397 مشهد افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 1,241,439 184,698,192,989 Rls. 2,027,980 $
32 7 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,703,864 183,300,593,198 Rls. 4,364,300 $
33 9 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,440 179,282,814,000 Rls. 2,114,472 $
34 8 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 961,258 179,084,327,910 Rls. 2,611,073 $
35 8 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,800,735 177,914,361,227 Rls. 2,103,926 $
36 4 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 2,474,273 177,701,711,890 Rls. 4,155,257 $
37 10 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 657,157 176,220,046,133 Rls. 1,902,776 $
38 8 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب، تازه 5,100,983 176,167,665,897 Rls. 2,787,931 $
39 10 1397 مشهد افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 855,923 169,434,414,453 Rls. 1,849,894 $
40 4 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 462,354 166,207,295,918 Rls. 3,889,807 $
41 12 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 307,168 165,806,072,091 Rls. 1,867,034 $
42 2 1397 مشهد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 10,727,470 161,710,017,000 Rls. 3,850,238 $
43 5 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 524,589 160,495,398,710 Rls. 3,714,047 $
44 8 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 1,145,908 160,388,300,143 Rls. 2,228,296 $
45 2 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,459 159,926,959,920 Rls. 3,807,785 $
46 2 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,590,679 156,395,274,000 Rls. 3,723,697 $
47 12 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,545 156,380,141,650 Rls. 1,738,925 $
48 8 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,215,478 156,291,099,430 Rls. 2,212,734 $
49 12 1397 مشهد افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 1,032,271 156,247,594,190 Rls. 1,776,758 $
50 9 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 198,216 155,075,036,296 Rls. 1,794,774 $
51 8 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 814,484 154,136,499,533 Rls. 2,251,686 $
52 11 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 786,867 152,477,939,346 Rls. 1,819,310 $
53 8 1397 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,218,558 151,306,030,008 Rls. 2,290,156 $
54 11 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 287,789 151,197,065,363 Rls. 1,775,746 $
55 3 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 402,848 150,152,124,510 Rls. 3,565,474 $
56 10 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,336 148,768,504,479 Rls. 1,633,110 $
57 10 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 261,617 148,365,201,724 Rls. 1,582,260 $
58 5 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 374,410 146,892,497,840 Rls. 3,397,231 $
59 8 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 230,525 145,246,204,350 Rls. 1,900,307 $
60 11 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 930,447 145,221,817,451 Rls. 1,730,360 $
61 8 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 2,695,417 144,066,104,403 Rls. 2,279,720 $
62 5 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,384,845 142,122,489,987 Rls. 3,297,213 $
63 7 1397 مشهد افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,158,917 141,024,828,000 Rls. 3,357,734 $
64 8 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,825,790 140,212,929,462 Rls. 1,796,533 $
65 2 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 411,681 139,350,162,000 Rls. 3,317,861 $
66 12 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,543,211 138,791,374,295 Rls. 1,555,988 $
67 2 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 850,890 137,226,113,400 Rls. 3,267,288 $
68 10 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 162,858 137,193,946,290 Rls. 1,465,722 $
69 12 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 784,603 136,355,747,565 Rls. 1,547,663 $
70 12 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 675,192 135,960,269,386 Rls. 1,545,784 $
71 3 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 1,046,318 133,488,265,311 Rls. 3,170,077 $
72 6 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 5,104,450 132,919,710,000 Rls. 3,164,755 $
73 12 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 934,936 132,796,353,601 Rls. 1,503,888 $
74 2 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 1,018,927 131,703,810,000 Rls. 3,135,805 $
75 11 1397 مشهد افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 934,114 131,352,759,517 Rls. 1,590,955 $
76 9 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 316,970 130,400,090,312 Rls. 1,497,323 $
77 9 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 644,854 127,613,548,545 Rls. 1,475,812 $
78 1 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 402,645 127,392,291,865 Rls. 3,267,811 $
79 2 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 337,006 127,390,158,000 Rls. 3,033,099 $
80 7 1397 مشهد افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 937,333 127,364,244,000 Rls. 3,032,482 $
81 9 1397 مشهد افغانستان 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فاز بجز نوع الکترومکانيکي 1,468 126,381,024,000 Rls. 1,386,000 $
82 10 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 475,456 125,852,252,618 Rls. 1,385,678 $
83 6 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 329,810 124,668,180,000 Rls. 2,968,290 $
84 4 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,425,482 121,748,165,980 Rls. 2,850,327 $
85 6 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,995 121,499,815,500 Rls. 2,892,853 $
86 3 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,881,351 119,610,556,867 Rls. 2,838,665 $
87 12 1397 مشهد افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 950,928 117,496,347,476 Rls. 1,331,275 $
88 12 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 233,159 112,187,429,712 Rls. 1,264,152 $
89 11 1397 مشهد افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 893,843 110,672,856,327 Rls. 1,334,751 $
90 5 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 873,476 110,485,706,310 Rls. 2,561,064 $
91 2 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 288,234 110,029,122,000 Rls. 2,619,741 $
92 10 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 642,214 109,938,090,583 Rls. 1,202,687 $
93 8 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 784,681 107,546,289,878 Rls. 1,647,463 $
94 11 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 143,626 106,861,021,169 Rls. 1,267,287 $
95 12 1397 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 711,271 105,391,173,949 Rls. 1,194,583 $
96 4 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 749,224 105,233,611,280 Rls. 2,465,122 $
97 5 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 678,314 105,105,969,670 Rls. 2,434,037 $
98 4 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 270,411 104,210,991,000 Rls. 2,432,214 $
99 9 1397 مشهد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 904,438 103,834,333,499 Rls. 1,177,894 $
100 9 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 132,300 102,937,189,770 Rls. 1,188,515 $
مجموع کل
18,447,660,663,800 ريال
مجموع کل
302,712,956 دلار