آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد افغانستان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 103 620,052,000,000 Rls. 6,800,009 $
2 2 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,371,879 577,616,508,000 Rls. 13,752,774 $
3 5 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,283,780 541,425,426,048 Rls. 12,534,567 $
4 10 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,605,749 440,658,052,363 Rls. 4,863,232 $
5 3 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,124,470 440,055,279,059 Rls. 10,446,921 $
6 4 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 975,241 392,107,424,560 Rls. 9,177,400 $
7 9 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 6,039,611 308,214,724,636 Rls. 3,561,385 $
8 8 1397 مشهد افغانستان 17049090 0 1,479,215 283,507,053,677 Rls. 4,166,729 $
9 9 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,132,121 277,654,412,718 Rls. 3,197,881 $
10 8 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 594,471 259,094,993,714 Rls. 3,537,440 $
11 9 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 973,984 254,351,495,806 Rls. 2,923,490 $
12 9 1397 مشهد افغانستان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 5,364,355 246,306,659,978 Rls. 2,797,291 $
13 9 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 900,911 234,874,117,024 Rls. 2,663,919 $
14 10 1397 مشهد افغانستان 04015010 830,661 232,398,269,859 Rls. 2,529,870 $
15 10 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,836,035 228,514,069,642 Rls. 2,552,109 $
16 5 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 590,314 227,938,968,090 Rls. 5,283,441 $
17 9 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,747,244 225,203,512,046 Rls. 2,584,104 $
18 8 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,172,826 224,412,654,585 Rls. 3,382,911 $
19 2 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 540,554 215,669,076,000 Rls. 5,134,978 $
20 6 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,878,401 213,690,792,000 Rls. 5,087,876 $
21 9 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,417,426 209,051,642,431 Rls. 2,400,909 $
22 5 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 537,051 208,890,989,010 Rls. 4,833,486 $
23 9 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 792,842 204,270,377,942 Rls. 2,338,732 $
24 2 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,278,497 200,842,740,000 Rls. 4,781,970 $
25 9 1397 مشهد افغانستان 17049090 0 778,350 195,072,750,456 Rls. 2,236,820 $
26 8 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 386,160 189,434,322,870 Rls. 3,348,523 $
27 8 1397 مشهد افغانستان 09102030 زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,099 188,315,705,000 Rls. 2,840,547 $
28 10 1397 مشهد افغانستان 39233010 پریفرم (PET) 1,241,439 184,698,192,989 Rls. 2,027,980 $
29 7 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,703,864 183,300,593,198 Rls. 4,364,300 $
30 9 1397 مشهد افغانستان 09102030 زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,440 179,282,814,000 Rls. 2,114,472 $
31 8 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 961,258 179,084,327,910 Rls. 2,611,073 $
32 8 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,800,735 177,914,361,227 Rls. 2,103,926 $
33 4 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,474,273 177,701,711,890 Rls. 4,155,257 $
34 10 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 657,157 176,220,046,133 Rls. 1,902,776 $
35 8 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 5,100,983 176,167,665,897 Rls. 2,787,931 $
36 10 1397 مشهد افغانستان 17049090 سایر 855,923 169,434,414,453 Rls. 1,849,894 $
37 4 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 462,354 166,207,295,918 Rls. 3,889,807 $
38 2 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,727,470 161,710,017,000 Rls. 3,850,238 $
39 5 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 524,589 160,495,398,710 Rls. 3,714,047 $
40 8 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,145,908 160,388,300,143 Rls. 2,228,296 $
41 2 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 2,459 159,926,959,920 Rls. 3,807,785 $
42 2 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,590,679 156,395,274,000 Rls. 3,723,697 $
43 8 1397 مشهد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,215,478 156,291,099,430 Rls. 2,212,734 $
44 9 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 198,216 155,075,036,296 Rls. 1,794,774 $
45 8 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 814,484 154,136,499,533 Rls. 2,251,686 $
46 8 1397 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,218,558 151,306,030,008 Rls. 2,290,156 $
47 3 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 402,848 150,152,124,510 Rls. 3,565,474 $
48 10 1397 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,336 148,768,504,479 Rls. 1,633,110 $
49 10 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 261,617 148,365,201,724 Rls. 1,582,260 $
50 5 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 374,410 146,892,497,840 Rls. 3,397,231 $
51 8 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 230,525 145,246,204,350 Rls. 1,900,307 $
52 8 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,695,417 144,066,104,403 Rls. 2,279,720 $
53 5 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,384,845 142,122,489,987 Rls. 3,297,213 $
54 7 1397 مشهد افغانستان 17049090 0 1,158,917 141,024,828,000 Rls. 3,357,734 $
55 8 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,825,790 140,212,929,462 Rls. 1,796,533 $
56 2 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 411,681 139,350,162,000 Rls. 3,317,861 $
57 2 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 850,890 137,226,113,400 Rls. 3,267,288 $
58 10 1397 مشهد افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 162,858 137,193,946,290 Rls. 1,465,722 $
59 3 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,046,318 133,488,265,311 Rls. 3,170,077 $
60 6 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,104,450 132,919,710,000 Rls. 3,164,755 $
61 2 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,018,927 131,703,810,000 Rls. 3,135,805 $
62 9 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 316,970 130,400,090,312 Rls. 1,497,323 $
63 9 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 644,854 127,613,548,545 Rls. 1,475,812 $
64 1 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 402,645 127,392,291,865 Rls. 3,267,811 $
65 2 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 337,006 127,390,158,000 Rls. 3,033,099 $
66 7 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 937,333 127,364,244,000 Rls. 3,032,482 $
67 9 1397 مشهد افغانستان 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 1,468 126,381,024,000 Rls. 1,386,000 $
68 10 1397 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 475,456 125,852,252,618 Rls. 1,385,678 $
69 6 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 329,810 124,668,180,000 Rls. 2,968,290 $
70 4 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,425,482 121,748,165,980 Rls. 2,850,327 $
71 6 1397 مشهد افغانستان 09102030 زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,995 121,499,815,500 Rls. 2,892,853 $
72 3 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,881,351 119,610,556,867 Rls. 2,838,665 $
73 5 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 873,476 110,485,706,310 Rls. 2,561,064 $
74 2 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 288,234 110,029,122,000 Rls. 2,619,741 $
75 10 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 642,214 109,938,090,583 Rls. 1,202,687 $
76 8 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 784,681 107,546,289,878 Rls. 1,647,463 $
77 4 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 749,224 105,233,611,280 Rls. 2,465,122 $
78 5 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 678,314 105,105,969,670 Rls. 2,434,037 $
79 4 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 270,411 104,210,991,000 Rls. 2,432,214 $
80 9 1397 مشهد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 904,438 103,834,333,499 Rls. 1,177,894 $
81 9 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 132,300 102,937,189,770 Rls. 1,188,515 $
82 2 1397 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 801,005 101,101,350,000 Rls. 2,407,175 $
83 3 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 387,035 99,776,460,636 Rls. 2,367,749 $
84 4 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 255,100 99,500,899,020 Rls. 2,322,067 $
85 9 1397 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 634,697 99,001,405,826 Rls. 1,129,973 $
86 4 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 755,655 98,624,782,920 Rls. 2,309,334 $
87 3 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 256,653 97,763,219,791 Rls. 2,319,478 $
88 6 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 256,929 97,118,406,000 Rls. 2,312,343 $
89 8 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 142,600 95,278,047,376 Rls. 1,176,193 $
90 4 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 621,578 94,629,773,900 Rls. 2,215,663 $
91 9 1397 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 525,110 93,789,905,230 Rls. 1,057,616 $
92 1 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,501 93,079,394,616 Rls. 2,294,045 $
93 1 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,520,611 92,340,464,968 Rls. 2,269,600 $
94 3 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 590,226 91,958,799,860 Rls. 2,183,396 $
95 7 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 245,165 91,651,770,000 Rls. 2,182,185 $
96 8 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 701,657 91,384,038,771 Rls. 1,320,346 $
97 2 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,179,625 91,199,686,200 Rls. 2,171,422 $
98 3 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,053,630 90,817,759,889 Rls. 2,155,132 $
99 10 1397 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 465,263 90,581,928,251 Rls. 976,958 $
100 8 1397 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 806,361 90,336,113,341 Rls. 1,424,515 $
مجموع کل
17,283,268,786,197 ريال
مجموع کل
304,723,498 دلار