آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,371,879 577,616,508,000 Rls. 13,752,774 $
2 5 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,283,780 541,425,426,048 Rls. 12,534,567 $
3 3 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,124,470 440,055,279,059 Rls. 10,446,921 $
4 4 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 975,241 392,107,424,560 Rls. 9,177,400 $
5 5 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 590,314 227,938,968,090 Rls. 5,283,441 $
6 2 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 540,554 215,669,076,000 Rls. 5,134,978 $
7 6 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,878,401 213,690,792,000 Rls. 5,087,876 $
8 5 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 537,051 208,890,989,010 Rls. 4,833,486 $
9 2 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,278,497 200,842,740,000 Rls. 4,781,970 $
10 7 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,703,864 183,300,593,198 Rls. 4,364,300 $
11 4 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,474,273 177,701,711,890 Rls. 4,155,257 $
12 4 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 462,354 166,207,295,918 Rls. 3,889,807 $
13 2 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,727,470 161,710,017,000 Rls. 3,850,238 $
14 5 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 524,589 160,495,398,710 Rls. 3,714,047 $
15 2 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 2,459 159,926,959,920 Rls. 3,807,785 $
16 2 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,590,679 156,395,274,000 Rls. 3,723,697 $
17 3 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 402,848 150,152,124,510 Rls. 3,565,474 $
18 5 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 374,410 146,892,497,840 Rls. 3,397,231 $
19 5 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,384,845 142,122,489,987 Rls. 3,297,213 $
20 7 1397 مشهد افغانستان 17049090 0 1,158,917 141,024,828,000 Rls. 3,357,734 $
21 2 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 411,681 139,350,162,000 Rls. 3,317,861 $
22 2 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 850,890 137,226,113,400 Rls. 3,267,288 $
23 3 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,046,318 133,488,265,311 Rls. 3,170,077 $
24 6 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,104,450 132,919,710,000 Rls. 3,164,755 $
25 2 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,018,927 131,703,810,000 Rls. 3,135,805 $
26 1 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 402,645 127,392,291,865 Rls. 3,267,811 $
27 2 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 337,006 127,390,158,000 Rls. 3,033,099 $
28 7 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 937,333 127,364,244,000 Rls. 3,032,482 $
29 6 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 329,810 124,668,180,000 Rls. 2,968,290 $
30 4 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,425,482 121,748,165,980 Rls. 2,850,327 $
31 6 1397 مشهد افغانستان 09102030 زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,995 121,499,815,500 Rls. 2,892,853 $
32 3 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,881,351 119,610,556,867 Rls. 2,838,665 $
33 5 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 873,476 110,485,706,310 Rls. 2,561,064 $
34 2 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 288,234 110,029,122,000 Rls. 2,619,741 $
35 4 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 749,224 105,233,611,280 Rls. 2,465,122 $
36 5 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 678,314 105,105,969,670 Rls. 2,434,037 $
37 4 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 270,411 104,210,991,000 Rls. 2,432,214 $
38 2 1397 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 801,005 101,101,350,000 Rls. 2,407,175 $
39 3 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 387,035 99,776,460,636 Rls. 2,367,749 $
40 4 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 255,100 99,500,899,020 Rls. 2,322,067 $
41 4 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 755,655 98,624,782,920 Rls. 2,309,334 $
42 3 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 256,653 97,763,219,791 Rls. 2,319,478 $
43 6 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 256,929 97,118,406,000 Rls. 2,312,343 $
44 4 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 621,578 94,629,773,900 Rls. 2,215,663 $
45 1 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,501 93,079,394,616 Rls. 2,294,045 $
46 1 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,520,611 92,340,464,968 Rls. 2,269,600 $
47 3 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 590,226 91,958,799,860 Rls. 2,183,396 $
48 7 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 245,165 91,651,770,000 Rls. 2,182,185 $
49 2 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,179,625 91,199,686,200 Rls. 2,171,422 $
50 3 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,053,630 90,817,759,889 Rls. 2,155,132 $
51 3 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 674,038 90,050,100,684 Rls. 2,137,723 $
52 4 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 284,969 88,922,490,840 Rls. 2,079,828 $
53 4 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,295,462 88,143,464,000 Rls. 2,060,591 $
54 7 1397 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,361,743 87,893,400,000 Rls. 2,092,700 $
55 1 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,334,380 86,678,626,581 Rls. 2,217,043 $
56 2 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 272,864 85,430,742,600 Rls. 2,034,065 $
57 7 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 904,636 85,181,334,000 Rls. 2,028,127 $
58 5 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,241,640 82,806,302,400 Rls. 1,893,517 $
59 5 1397 مشهد افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,430,055 81,989,029,505 Rls. 1,909,596 $
60 7 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 335,473 81,763,080,000 Rls. 1,946,740 $
61 2 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 216,038 81,662,364,000 Rls. 1,944,342 $
62 5 1397 مشهد افغانستان 09102030 زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,310 81,543,051,527 Rls. 1,899,520 $
63 6 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 218,592 80,344,866,000 Rls. 1,912,973 $
64 7 1397 مشهد افغانستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 739,677 80,157,294,000 Rls. 1,908,507 $
65 6 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 480,242 79,712,262,000 Rls. 1,897,911 $
66 7 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,019,684 78,632,526,000 Rls. 1,872,203 $
67 7 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,467,168 78,498,504,000 Rls. 1,869,012 $
68 4 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,205 78,133,298,000 Rls. 1,835,800 $
69 4 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 733,951 77,225,680,500 Rls. 1,802,556 $
70 6 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,834,270 77,039,340,000 Rls. 1,834,270 $
71 2 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 579,318 77,027,328,000 Rls. 1,833,984 $
72 6 1397 مشهد افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,322,377 76,885,998,000 Rls. 1,830,619 $
73 3 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,160 76,253,540,640 Rls. 1,810,032 $
74 7 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 201,401 76,129,578,000 Rls. 1,812,609 $
75 3 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 198,717 75,232,292,250 Rls. 1,786,316 $
76 6 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 593,609 75,130,440,000 Rls. 1,788,820 $
77 5 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 568,900 74,793,813,790 Rls. 1,730,009 $
78 5 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 189,811 73,870,454,840 Rls. 1,708,300 $
79 3 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 562,845 72,773,660,293 Rls. 1,727,647 $
80 3 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 606,767 71,290,014,409 Rls. 1,692,261 $
81 6 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,853,941 70,612,878,000 Rls. 1,681,259 $
82 3 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,510,075 70,455,479,501 Rls. 1,672,568 $
83 5 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 862,052 69,474,848,280 Rls. 1,602,131 $
84 5 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 535,266 69,349,092,250 Rls. 1,605,797 $
85 4 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 538,759 69,239,444,800 Rls. 1,618,523 $
86 7 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,696,405 69,153,462,000 Rls. 1,646,511 $
87 2 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 181,118 68,396,832,000 Rls. 1,628,496 $
88 6 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 544,299 68,310,060,000 Rls. 1,626,430 $
89 6 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 530,117 66,794,742,000 Rls. 1,590,351 $
90 3 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 526,830 66,609,000,300 Rls. 1,580,490 $
91 7 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,568,701 65,885,442,000 Rls. 1,568,701 $
92 2 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 573,186 65,417,142,000 Rls. 1,557,551 $
93 4 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 517,804 65,390,091,520 Rls. 1,529,060 $
94 7 1397 مشهد افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 928,132 65,224,362,000 Rls. 1,552,961 $
95 5 1397 مشهد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,403,437 64,682,600,760 Rls. 1,490,130 $
96 6 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 166,771 63,571,662,000 Rls. 1,513,611 $
97 5 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 430,108 63,431,898,170 Rls. 1,464,966 $
98 5 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 969,005 63,365,700,860 Rls. 1,467,642 $
99 1 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 180,710 63,219,265,380 Rls. 1,626,390 $
100 5 1397 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 460,551 63,078,240,750 Rls. 1,460,554 $
مجموع کل
11,816,013,156,153 ريال
مجموع کل
279,499,019 دلار