آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,250 11,625,162,746 Rls. 124,177 $
2 9 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,806 10,895,728,238 Rls. 120,163 $
3 6 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,624 10,024,098,000 Rls. 238,669 $
4 12 1397 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 81 8,072,002,660 Rls. 92,410 $
5 12 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,591 5,747,077,052 Rls. 66,030 $
6 12 1397 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 6,650 4,573,614,430 Rls. 51,205 $
7 6 1397 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 74 4,545,681,000 Rls. 108,231 $
8 9 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 33 4,407,090,014 Rls. 48,935 $
9 4 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,969 3,731,975,360 Rls. 87,307 $
10 1 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,330 3,566,850,000 Rls. 84,925 $
11 12 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,050 3,504,417,200 Rls. 40,400 $
12 5 1397 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 3,215,612,800 Rls. 72,935 $
13 8 1397 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 9,300 3,007,620,000 Rls. 71,610 $
14 8 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,870 2,980,320,000 Rls. 70,960 $
15 4 1397 مشهد استراليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 46 2,865,905,600 Rls. 67,360 $
16 12 1397 مشهد استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 33,478 2,719,571,099 Rls. 31,134 $
17 5 1397 مشهد استراليا 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 609 2,301,810,000 Rls. 54,805 $
18 3 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,895 2,079,282,980 Rls. 49,205 $
19 3 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,060 2,044,159,200 Rls. 48,480 $
20 9 1397 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,888,419,970 Rls. 21,315 $
21 12 1397 مشهد استراليا 08042010 --- انجیر خشک 7,813 1,604,397,329 Rls. 18,439 $
22 6 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,660 1,581,510,000 Rls. 37,655 $
23 4 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 1,577,101,536 Rls. 37,050 $
24 3 1397 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 67 1,522,748,960 Rls. 36,187 $
25 9 1397 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,000 1,404,233,600 Rls. 15,400 $
26 11 1397 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,000 1,240,685,600 Rls. 15,400 $
27 2 1397 مشهد استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,500 1,228,500,000 Rls. 29,250 $
28 8 1397 مشهد استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,378 1,132,110,000 Rls. 26,955 $
29 12 1397 مشهد استراليا 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 6,305 933,735,314 Rls. 10,719 $
30 7 1397 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,800 905,520,000 Rls. 21,560 $
31 1 1397 مشهد استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 14,179 893,256,000 Rls. 21,268 $
32 12 1397 مشهد استراليا 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 12,940 893,179,799 Rls. 10,223 $
33 5 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 859,787,650 Rls. 19,752 $
34 2 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,532 850,752,000 Rls. 20,256 $
35 4 1397 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,500 829,675,000 Rls. 19,250 $
36 12 1397 مشهد استراليا 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,449 829,279,277 Rls. 9,404 $
37 7 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,305 822,822,000 Rls. 19,591 $
38 8 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 796,225,131 Rls. 10,370 $
39 8 1397 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
40 12 1397 مشهد استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 484 755,705,016 Rls. 8,712 $
41 8 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 962 730,343,125 Rls. 11,665 $
42 11 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,112 688,839,154 Rls. 8,325 $
43 5 1397 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,000 678,986,000 Rls. 15,400 $
44 11 1397 مشهد استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,087 674,786,997 Rls. 8,451 $
45 3 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 660,170,644 Rls. 15,675 $
46 10 1397 مشهد استراليا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,342 658,441,590 Rls. 7,026 $
47 7 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 812 628,656,000 Rls. 14,968 $
48 7 1397 مشهد استراليا 39241010 ظروف ملامين 2,959 621,390,000 Rls. 14,795 $
49 10 1397 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 600,220,800 Rls. 7,200 $
50 6 1397 مشهد استراليا 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 7,128 598,752,000 Rls. 14,256 $
51 7 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 585,522,000 Rls. 13,941 $
52 7 1397 مشهد استراليا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 4,456 559,440,000 Rls. 13,320 $
53 6 1397 مشهد استراليا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 4,840 558,600,000 Rls. 13,300 $
54 11 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 537,273,558 Rls. 6,618 $
55 11 1397 مشهد استراليا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 4,030 521,321,063 Rls. 6,529 $
56 11 1397 مشهد استراليا 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 8,140 513,496,057 Rls. 6,431 $
57 12 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 511,411,272 Rls. 5,532 $
58 10 1397 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 138 504,880,191 Rls. 5,387 $
59 2 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,151 504,798,000 Rls. 12,019 $
60 3 1397 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 2,590 502,353,810 Rls. 11,914 $
61 3 1397 مشهد استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 6,424 474,018,930 Rls. 11,242 $
62 1 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 453,173,927 Rls. 11,652 $
63 10 1397 مشهد استراليا 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 576 421,061,495 Rls. 4,493 $
64 6 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 416,068,800 Rls. 9,906 $
65 8 1397 مشهد استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,100 396,900,000 Rls. 9,450 $
66 10 1397 مشهد استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 480 393,603,000 Rls. 4,200 $
67 3 1397 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 379,485,000 Rls. 9,000 $
68 6 1397 مشهد استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 6,460 377,412,000 Rls. 8,986 $
69 10 1397 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 940 369,986,820 Rls. 3,948 $
70 12 1397 مشهد استراليا 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 2,406 357,930,670 Rls. 4,090 $
71 12 1397 مشهد استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 888 352,798,848 Rls. 3,996 $
72 7 1397 مشهد استراليا 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,950 343,980,000 Rls. 8,190 $
73 2 1397 مشهد استراليا 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 7,750 340,704,000 Rls. 8,112 $
74 3 1397 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,882 332,600,320 Rls. 7,904 $
75 5 1397 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,843 325,122,000 Rls. 7,741 $
76 6 1397 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 1,000 323,400,000 Rls. 7,700 $
77 6 1397 مشهد استراليا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 200 322,980,000 Rls. 7,690 $
78 7 1397 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 310,590,000 Rls. 7,395 $
79 2 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 309,621,900 Rls. 7,372 $
80 6 1397 مشهد استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,877 306,432,000 Rls. 7,296 $
81 8 1397 مشهد استراليا 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 4,194 299,460,000 Rls. 7,130 $
82 5 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 365 298,155,000 Rls. 7,062 $
83 7 1397 مشهد استراليا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,930 297,108,000 Rls. 7,074 $
84 10 1397 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 294,001,321 Rls. 3,435 $
85 8 1397 مشهد استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 400 277,200,000 Rls. 6,600 $
86 7 1397 مشهد استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 5,420 266,910,000 Rls. 6,355 $
87 12 1397 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 86 260,235,490 Rls. 2,815 $
88 9 1397 مشهد استراليا 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,400 258,693,540 Rls. 2,940 $
89 2 1397 مشهد استراليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره، پشم كنده، لايه لايه بريده شده غير از شماره 1441 61 239,862,000 Rls. 5,711 $
90 12 1397 مشهد استراليا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,470 236,603,808 Rls. 2,646 $
91 2 1397 مشهد استراليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,780 224,280,000 Rls. 5,340 $
92 6 1397 مشهد استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,120 220,332,000 Rls. 5,246 $
93 12 1397 مشهد استراليا 39241010 ظروف ملامين 500 216,147,500 Rls. 2,500 $
94 1 1397 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 379 215,964,000 Rls. 5,142 $
95 10 1397 مشهد استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 253 208,422,160 Rls. 2,224 $
96 8 1397 مشهد استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,672 204,834,000 Rls. 4,877 $
97 10 1397 مشهد استراليا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 714 200,737,530 Rls. 2,142 $
98 12 1397 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 1,496 198,735,928 Rls. 2,296 $
99 11 1397 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 1,508 198,659,336 Rls. 2,488 $
100 5 1397 مشهد استراليا 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 800 193,996,000 Rls. 4,400 $
مجموع کل
139,171,512,145 ريال
مجموع کل
2,407,236 دلار