آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 مشهد ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,302,378 92,523,420,280 Rls. 2,146,541 $
2 12 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 378,000 88,186,247,525 Rls. 998,175 $
3 4 1397 مشهد ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,006,010 55,793,312,700 Rls. 1,301,305 $
4 8 1397 مشهد ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,000 50,418,648,000 Rls. 753,897 $
5 11 1397 مشهد ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 71,975 47,592,734,600 Rls. 575,800 $
6 9 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 232,206 42,750,637,836 Rls. 499,413 $
7 11 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 162,256 33,564,029,751 Rls. 405,908 $
8 7 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 265,615 33,467,490,000 Rls. 796,845 $
9 10 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 145,820 32,709,404,053 Rls. 361,333 $
10 8 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 184,210 31,780,229,910 Rls. 544,537 $
11 12 1397 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 127,360 31,290,413,910 Rls. 353,695 $
12 12 1397 مشهد ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 300,000 28,625,190,000 Rls. 324,225 $
13 12 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 114,195 28,548,271,755 Rls. 321,265 $
14 10 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 105,740 26,514,083,880 Rls. 287,295 $
15 12 1397 مشهد ازبکستان 32074010 فريتهاي شيشه اي 1,690,000 26,045,969,300 Rls. 297,700 $
16 9 1397 مشهد ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 80,240 25,134,910,920 Rls. 287,320 $
17 4 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 96,000 24,000,242,000 Rls. 557,320 $
18 8 1397 مشهد ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 240,000 23,053,416,960 Rls. 266,033 $
19 7 1397 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 182,150 22,950,900,000 Rls. 546,450 $
20 11 1397 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 123,355 22,473,298,946 Rls. 271,912 $
21 11 1397 مشهد ازبکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 234,240 22,040,063,232 Rls. 257,664 $
22 9 1397 مشهد ازبکستان 32074010 فريتهاي شيشه اي 1,034,800 21,816,071,104 Rls. 251,456 $
23 11 1397 مشهد ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 354,402 20,779,336,404 Rls. 244,094 $
24 9 1397 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 159,860 18,869,959,742 Rls. 217,563 $
25 12 1397 مشهد ازبکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 175,680 17,125,959,840 Rls. 193,248 $
26 8 1397 مشهد ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 64,980 16,706,163,060 Rls. 194,940 $
27 5 1397 مشهد ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 164,975 16,491,847,280 Rls. 387,871 $
28 7 1397 مشهد ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 127,880 16,112,880,000 Rls. 383,640 $
29 8 1397 مشهد ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,883 15,787,775,225 Rls. 180,076 $
30 3 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 130,498 15,544,335,970 Rls. 368,570 $
31 11 1397 مشهد ازبکستان 32074010 فريتهاي شيشه اي 975,000 15,401,432,414 Rls. 175,174 $
32 12 1397 مشهد ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 111,302 15,181,437,140 Rls. 172,331 $
33 11 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 72,640 14,990,253,275 Rls. 181,600 $
34 2 1397 مشهد ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 267,400 14,768,544,000 Rls. 351,632 $
35 11 1397 مشهد ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 98,436 14,473,531,026 Rls. 178,318 $
36 9 1397 مشهد ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 14,397,432,000 Rls. 174,726 $
37 10 1397 مشهد ازبکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 50,292 14,139,344,340 Rls. 150,876 $
38 8 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 64,970 14,010,887,700 Rls. 190,763 $
39 6 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 109,875 13,844,250,000 Rls. 329,625 $
40 8 1397 مشهد ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,150,900 13,828,674,139 Rls. 209,028 $
41 5 1397 مشهد ازبکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 252,121 13,117,025,460 Rls. 306,479 $
42 6 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 101,580 12,799,080,000 Rls. 304,740 $
43 2 1397 مشهد ازبکستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 236,250 12,641,244,000 Rls. 300,982 $
44 9 1397 مشهد ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 60,000 12,512,320,200 Rls. 142,200 $
45 9 1397 مشهد ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 88,139 12,482,744,040 Rls. 140,545 $
46 2 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 71,420 11,998,560,000 Rls. 285,680 $
47 7 1397 مشهد ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,930 11,878,944,000 Rls. 282,832 $
48 10 1397 مشهد ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 60,000 11,854,360,800 Rls. 142,200 $
49 11 1397 مشهد ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 641,960 11,844,140,473 Rls. 141,151 $
50 9 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 45,810 11,734,152,360 Rls. 137,430 $
51 9 1397 مشهد ازبکستان 04071118 تخم مرغ نطفه دار جوجه يكروزه گوشتي 30,949 11,664,844,800 Rls. 134,400 $
52 5 1397 مشهد ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,338,751 11,515,631,088 Rls. 264,612 $
53 12 1397 مشهد ازبکستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 29,904 11,058,020,736 Rls. 119,616 $
54 11 1397 مشهد ازبکستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 31,472 11,021,620,288 Rls. 125,888 $
55 10 1397 مشهد ازبکستان 21069060 ساير فراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 47,000 11,011,512,500 Rls. 117,500 $
56 8 1397 مشهد ازبکستان 32041610 گرانول مستربچ 240,000 10,967,175,000 Rls. 125,936 $
57 8 1397 مشهد ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 55,100 10,776,692,175 Rls. 122,919 $
58 4 1397 مشهد ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,357,727 10,717,356,620 Rls. 249,670 $
59 12 1397 مشهد ازبکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 51,391 10,684,262,217 Rls. 116,121 $
60 8 1397 مشهد ازبکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 60,576 10,653,974,090 Rls. 154,167 $
61 9 1397 مشهد ازبکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 59,433 10,459,138,206 Rls. 118,866 $
62 10 1397 مشهد ازبکستان 84283390 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع نواري ياتسمه اي که درجاي ديگرمذکورنباشد 78,425 10,242,872,428 Rls. 118,225 $
63 12 1397 مشهد ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 148,910 10,213,852,073 Rls. 113,043 $
64 11 1397 مشهد ازبکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 194,564 10,204,500,264 Rls. 113,598 $
65 10 1397 مشهد ازبکستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 46,600 10,153,647,250 Rls. 116,500 $
66 10 1397 مشهد ازبکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 118,203 10,128,616,766 Rls. 113,392 $
67 7 1397 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 79,985 10,043,502,000 Rls. 239,131 $
68 11 1397 مشهد ازبکستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 39,600 9,999,937,019 Rls. 124,681 $
69 6 1397 مشهد ازبکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 118,896 9,987,264,000 Rls. 237,792 $
70 10 1397 مشهد ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 32,970 9,810,304,140 Rls. 109,380 $
71 12 1397 مشهد ازبکستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 159,095 9,800,276,441 Rls. 109,747 $
72 6 1397 مشهد ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 76,120 9,591,120,000 Rls. 228,360 $
73 3 1397 مشهد ازبکستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 176,250 9,461,043,660 Rls. 224,542 $
74 7 1397 مشهد ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 91,060 9,388,890,000 Rls. 223,545 $
75 8 1397 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 37,600 9,308,820,000 Rls. 106,177 $
76 12 1397 مشهد ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 29,500 9,198,243,000 Rls. 105,000 $
77 7 1397 مشهد ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 91,376 9,095,567,040 Rls. 216,561 $
78 9 1397 مشهد ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 90,000 8,996,199,840 Rls. 102,240 $
79 7 1397 مشهد ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,151,905 8,837,934,000 Rls. 210,427 $
80 8 1397 مشهد ازبکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 75,663 8,757,856,050 Rls. 100,848 $
81 10 1397 مشهد ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 774,232 8,447,795,548 Rls. 90,342 $
82 10 1397 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 64,630 8,356,858,431 Rls. 95,356 $
83 10 1397 مشهد ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 59,042 8,334,629,126 Rls. 96,182 $
84 2 1397 مشهد ازبکستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 168,420 8,332,716,000 Rls. 198,398 $
85 9 1397 مشهد ازبکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 46,698 8,218,007,436 Rls. 93,396 $
86 4 1397 مشهد ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 8,171,520,000 Rls. 192,000 $
87 7 1397 مشهد ازبکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 71,492 8,153,502,000 Rls. 194,131 $
88 7 1397 مشهد ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
89 2 1397 مشهد ازبکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 193,179 7,987,602,000 Rls. 190,181 $
90 3 1397 مشهد ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 234,995 7,942,865,200 Rls. 188,556 $
91 12 1397 مشهد ازبکستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 56,305 7,807,711,822 Rls. 84,457 $
92 4 1397 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 64,598 7,684,468,680 Rls. 179,313 $
93 2 1397 مشهد ازبکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 364 7,670,250,000 Rls. 182,625 $
94 10 1397 مشهد ازبکستان 34012030 صابون چيپس 130,000 7,539,901,296 Rls. 83,707 $
95 6 1397 مشهد ازبکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 175,680 7,378,560,000 Rls. 175,680 $
96 9 1397 مشهد ازبکستان 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 10,700 7,251,620,530 Rls. 82,390 $
97 6 1397 مشهد ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 260,688 7,116,774,000 Rls. 169,447 $
98 12 1397 مشهد ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 59,048 7,096,376,830 Rls. 76,762 $
99 12 1397 مشهد ازبکستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 11,780 6,534,083,280 Rls. 70,680 $
100 2 1397 مشهد ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 124,625 6,281,100,000 Rls. 149,550 $
مجموع کل
1,674,716,617,420 ريال
مجموع کل
26,222,441 دلار