آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 248 26,049,105,160 Rls. 291,920 $
2 9 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 108 13,939,678,240 Rls. 156,310 $
3 10 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 149 13,699,175,300 Rls. 164,200 $
4 5 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,702 11,125,221,128 Rls. 254,680 $
5 6 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 164 10,009,524,000 Rls. 238,322 $
6 7 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 151 9,195,438,000 Rls. 218,939 $
7 4 1397 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 138 8,681,442,600 Rls. 201,937 $
8 5 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 6,391,368,725 Rls. 145,652 $
9 9 1397 مشهد آلمان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 20,568 6,245,283,344 Rls. 68,491 $
10 10 1397 مشهد آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 7,100 5,055,774,570 Rls. 54,670 $
11 9 1397 مشهد آلمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 21,000 4,390,311,240 Rls. 49,770 $
12 5 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 69 4,356,013,295 Rls. 100,326 $
13 8 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 42 3,844,662,905 Rls. 60,226 $
14 12 1397 مشهد آلمان 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 11,011 3,794,919,507 Rls. 43,749 $
15 12 1397 مشهد آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,432 3,780,420,679 Rls. 42,759 $
16 1 1397 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 65 3,738,380,705 Rls. 89,416 $
17 3 1397 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 53 3,516,894,224 Rls. 83,418 $
18 11 1397 مشهد آلمان 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 10,650 3,380,562,286 Rls. 42,338 $
19 3 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,466 2,921,504,340 Rls. 69,314 $
20 4 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,419 2,768,761,110 Rls. 64,780 $
21 9 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 2,731,878,122 Rls. 31,104 $
22 7 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 36 2,218,587,000 Rls. 52,823 $
23 10 1397 مشهد آلمان 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 4,586 2,068,860,612 Rls. 22,764 $
24 12 1397 مشهد آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,250 2,059,234,650 Rls. 22,275 $
25 8 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,163 1,953,574,945 Rls. 30,166 $
26 12 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 1,877,467,655 Rls. 21,460 $
27 8 1397 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 14,375 1,863,005,145 Rls. 26,987 $
28 11 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 1,849,114,338 Rls. 21,418 $
29 11 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 19 1,825,578,700 Rls. 20,900 $
30 4 1397 مشهد آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 5,557 1,821,099,840 Rls. 42,789 $
31 10 1397 مشهد آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,800 1,803,853,854 Rls. 18,414 $
32 11 1397 مشهد آلمان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 11,996 1,791,127,904 Rls. 19,719 $
33 11 1397 مشهد آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,250 1,778,591,925 Rls. 20,315 $
34 9 1397 مشهد آلمان 44189900 ک ک ساير 6,300 1,723,377,600 Rls. 18,900 $
35 6 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,391 1,682,982,000 Rls. 40,071 $
36 8 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 1,666,166,775 Rls. 19,168 $
37 2 1397 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 25 1,637,479,620 Rls. 38,988 $
38 1 1397 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 6,737 1,626,215,400 Rls. 42,986 $
39 11 1397 مشهد آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,403 1,596,306,875 Rls. 19,656 $
40 7 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,212 1,548,477,000 Rls. 36,869 $
41 2 1397 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 3,064 1,490,496,000 Rls. 35,488 $
42 8 1397 مشهد آلمان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,115 1,453,452,000 Rls. 34,606 $
43 3 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 1,320,543,714 Rls. 31,352 $
44 12 1397 مشهد آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,097 1,319,543,490 Rls. 15,235 $
45 10 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,349 1,285,914,379 Rls. 13,959 $
46 5 1397 مشهد آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,696 1,272,978,000 Rls. 30,309 $
47 10 1397 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 3,998 1,271,271,404 Rls. 13,988 $
48 4 1397 مشهد آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 8,229 1,247,441,120 Rls. 29,314 $
49 12 1397 مشهد آلمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,700 1,230,922,800 Rls. 13,600 $
50 10 1397 مشهد آلمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 3,697 1,222,675,506 Rls. 12,616 $
51 9 1397 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,601 1,214,606,737 Rls. 14,737 $
52 10 1397 مشهد آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,187 1,171,526,448 Rls. 12,594 $
53 4 1397 مشهد آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,877 1,156,071,300 Rls. 26,823 $
54 10 1397 مشهد آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,078 1,118,951,496 Rls. 12,312 $
55 11 1397 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 10,580 1,116,828,900 Rls. 12,777 $
56 4 1397 مشهد آلمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 7,396 1,106,394,360 Rls. 26,034 $
57 12 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,956 1,105,313,167 Rls. 12,480 $
58 4 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 18 1,100,460,500 Rls. 25,721 $
59 2 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,218 1,089,711,000 Rls. 25,945 $
60 9 1397 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,978 1,086,843,047 Rls. 12,635 $
61 2 1397 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 1,005,984,000 Rls. 23,952 $
62 12 1397 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 5,532 1,002,696,416 Rls. 11,064 $
63 7 1397 مشهد آلمان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,900 995,400,000 Rls. 23,700 $
64 5 1397 مشهد آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,800 905,520,000 Rls. 21,560 $
65 5 1397 مشهد آلمان 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 4,255 900,396,000 Rls. 21,438 $
66 9 1397 مشهد آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 3,960 871,110,900 Rls. 9,553 $
67 7 1397 مشهد آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 8,646 862,932,000 Rls. 20,546 $
68 2 1397 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,290 845,376,000 Rls. 20,128 $
69 2 1397 مشهد آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,200 831,600,000 Rls. 19,800 $
70 10 1397 مشهد آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,800 719,896,166 Rls. 7,560 $
71 12 1397 مشهد آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,410 688,565,934 Rls. 7,938 $
72 4 1397 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,044 683,199,200 Rls. 16,072 $
73 2 1397 مشهد آلمان 13019010 باريچه 3,180 667,800,000 Rls. 15,900 $
74 4 1397 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 4,975 663,969,500 Rls. 15,425 $
75 5 1397 مشهد آلمان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,900 648,123,000 Rls. 14,700 $
76 6 1397 مشهد آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 11,770 647,850,000 Rls. 15,425 $
77 9 1397 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 1,449 637,758,768 Rls. 6,994 $
78 1 1397 مشهد آلمان 14049010 حنا به غير از عصاره آن 6,000 635,376,000 Rls. 16,800 $
79 8 1397 مشهد آلمان 07132010 لپه 5,215 626,043,405 Rls. 12,510 $
80 4 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 623,369,500 Rls. 14,645 $
81 7 1397 مشهد آلمان 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 2,900 609,000,000 Rls. 14,500 $
82 4 1397 مشهد آلمان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 5,035 590,541,160 Rls. 13,846 $
83 11 1397 مشهد آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,700 576,048,437 Rls. 7,151 $
84 4 1397 مشهد آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,286 561,519,000 Rls. 13,162 $
85 12 1397 مشهد آلمان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 92,272 545,075,069 Rls. 6,148 $
86 12 1397 مشهد آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 62 543,878,610 Rls. 6,270 $
87 12 1397 مشهد آلمان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 3,757 532,386,008 Rls. 6,120 $
88 10 1397 مشهد آلمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 521,025,000 Rls. 6,250 $
89 11 1397 مشهد آلمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 2,540 510,705,036 Rls. 6,369 $
90 12 1397 مشهد آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,384 504,679,934 Rls. 5,711 $
91 12 1397 مشهد آلمان 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، زنانه يا دخترا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903 يا 5907 83 502,658,278 Rls. 5,452 $
92 4 1397 مشهد آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 5,995 495,356,480 Rls. 11,633 $
93 5 1397 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,540 485,728,780 Rls. 11,329 $
94 12 1397 مشهد آلمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,888 478,844,062 Rls. 5,440 $
95 2 1397 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 474,715,500 Rls. 11,303 $
96 12 1397 مشهد آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,065 472,650,399 Rls. 5,417 $
97 7 1397 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,132 472,038,000 Rls. 11,239 $
98 11 1397 مشهد آلمان 14049010 حنا به غير از عصاره آن 5,890 470,298,830 Rls. 5,372 $
99 5 1397 مشهد آلمان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 23,040 469,560,000 Rls. 11,180 $
100 9 1397 مشهد آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,124 467,232,210 Rls. 5,124 $
مجموع کل
234,136,274,268 ريال
مجموع کل
3,906,240 دلار