آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,868,395 338,318,648,602 Rls. 3,653,892 $
2 11 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,990,013 318,173,874,196 Rls. 3,900,801 $
3 9 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,746,530 290,134,258,634 Rls. 3,314,876 $
4 2 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,808,951 140,628,768,000 Rls. 3,348,304 $
5 3 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 847,575 66,019,697,488 Rls. 1,568,013 $
6 1 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 748,449 53,681,209,390 Rls. 1,384,629 $
7 12 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 233,620 39,901,107,619 Rls. 456,725 $
8 8 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 174,440 13,553,988,000 Rls. 322,714 $
9 7 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 162,096 12,594,834,000 Rls. 299,877 $
10 4 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 147,163 11,655,580,980 Rls. 272,250 $
11 12 1397 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 110,710 9,093,238,866 Rls. 105,174 $
12 12 1397 قم امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,700 8,046,568,320 Rls. 91,140 $
13 9 1397 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 88,380 7,776,644,580 Rls. 88,380 $
14 12 1397 قم امارات متحده عربي 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 20,860 7,366,821,350 Rls. 83,441 $
15 11 1397 قم امارات متحده عربي 15161000 چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها جزئا يا كلا هيدروژنه شده، اينتراستر يفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده، اما به نحو ديگري آماده نشده 20,500 6,874,826,700 Rls. 86,100 $
16 5 1397 قم امارات متحده عربي 78019100 داراي آنتيموان به عنوان عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد 74,325 5,981,293,500 Rls. 137,501 $
17 9 1397 قم امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 15,200 5,260,416,000 Rls. 63,840 $
18 9 1397 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 13,983 5,076,444,947 Rls. 58,728 $
19 10 1397 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,308 3,814,232,190 Rls. 43,294 $
20 6 1397 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,919 3,801,000,000 Rls. 90,500 $
21 12 1397 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,709 3,279,455,916 Rls. 36,576 $
22 5 1397 قم امارات متحده عربي 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 123,000 3,224,322,000 Rls. 73,800 $
23 2 1397 قم امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 14,852 3,184,188,000 Rls. 75,814 $
24 8 1397 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,678 3,153,896,506 Rls. 48,016 $
25 9 1397 قم امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 5,792 2,803,041,296 Rls. 31,856 $
26 11 1397 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,111 2,200,447,572 Rls. 26,204 $
27 12 1397 قم امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,304 2,089,953,536 Rls. 23,672 $
28 10 1397 قم امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,956 2,013,323,964 Rls. 24,151 $
29 9 1397 قم امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,100 1,947,720,960 Rls. 22,080 $
30 8 1397 قم امارات متحده عربي 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 9,590 1,804,409,125 Rls. 20,581 $
31 12 1397 قم امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,430 1,685,416,490 Rls. 19,430 $
32 4 1397 قم امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 5,860 1,685,138,000 Rls. 39,400 $
33 7 1397 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 9,205 1,623,720,000 Rls. 38,660 $
34 8 1397 قم امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 8,855 1,461,517,750 Rls. 16,670 $
35 7 1397 قم امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 7,379 1,362,900,000 Rls. 32,450 $
36 6 1397 قم امارات متحده عربي 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 109,125 1,145,760,000 Rls. 27,280 $
37 11 1397 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 5,270 1,094,063,594 Rls. 13,702 $
38 10 1397 قم امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,213 1,024,210,104 Rls. 12,286 $
39 7 1397 قم امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 23,602 969,444,000 Rls. 23,082 $
40 12 1397 قم امارات متحده عربي 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست، تازه يا خشك کرده، حتي پوست كنده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,051 911,668,930 Rls. 10,510 $
41 2 1397 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 5,073 879,060,000 Rls. 20,930 $
42 12 1397 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,968 877,229,568 Rls. 9,936 $
43 4 1397 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 4,784 859,535,760 Rls. 20,092 $
44 12 1397 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 2,295 851,008,032 Rls. 9,639 $
45 11 1397 قم امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,369 823,357,707 Rls. 10,107 $
46 1 1397 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 4,784 801,871,720 Rls. 20,092 $
47 7 1397 قم امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 4,280 784,350,000 Rls. 18,675 $
48 12 1397 قم امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 2,900 624,637,600 Rls. 7,075 $
49 8 1397 قم امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,840 623,889,000 Rls. 7,116 $
50 7 1397 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 5,634 615,216,000 Rls. 14,648 $
51 12 1397 قم امارات متحده عربي 17029090 ساير قندها و شكرها غير مذكور 2,727 613,359,753 Rls. 7,071 $
52 6 1397 قم امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,028 593,124,000 Rls. 14,122 $
53 11 1397 قم امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,097 502,317,477 Rls. 6,291 $
54 6 1397 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 2,392 421,932,000 Rls. 10,046 $
55 11 1397 قم امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 2,637 421,113,078 Rls. 5,274 $
56 9 1397 قم امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,773 406,657,320 Rls. 4,610 $
57 9 1397 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,998 405,334,140 Rls. 4,595 $
58 8 1397 قم امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,597 395,377,275 Rls. 4,510 $
59 12 1397 قم امارات متحده عربي 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 3,332 394,294,208 Rls. 4,466 $
60 8 1397 قم امارات متحده عربي 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 2,925 380,275,200 Rls. 4,337 $
61 8 1397 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,984 349,944,000 Rls. 8,332 $
62 8 1397 قم امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,922 329,769,900 Rls. 3,761 $
63 5 1397 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,615 284,886,000 Rls. 6,783 $
64 7 1397 قم امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 750 252,000,000 Rls. 6,000 $
65 4 1397 قم امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,340 242,848,060 Rls. 5,678 $
66 6 1397 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,205 240,786,000 Rls. 5,733 $
67 6 1397 قم امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,457 237,342,000 Rls. 5,651 $
68 7 1397 قم امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,817 236,628,000 Rls. 5,634 $
69 2 1397 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,080 227,136,000 Rls. 5,408 $
70 8 1397 قم امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,139 216,215,500 Rls. 2,466 $
71 2 1397 قم امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 286 216,000,120 Rls. 5,143 $
72 2 1397 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,233 215,712,000 Rls. 5,136 $
73 12 1397 قم امارات متحده عربي 17039000 ک سایر/ملاسکهاي حاصل از استخراج يا تصفيه قند و شكر. 777 215,491,626 Rls. 2,331 $
74 2 1397 قم امارات متحده عربي 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,420 206,640,000 Rls. 4,920 $
75 8 1397 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,562 206,229,975 Rls. 2,352 $
76 3 1397 قم امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,950 206,066,250 Rls. 4,875 $
77 3 1397 قم امارات متحده عربي 48236900 سيني ها، ديس ها، بشقاب ها، فنجان ها و غيره از كاغذ يا مقوا 2,001 200,909,310 Rls. 4,753 $
78 8 1397 قم امارات متحده عربي 17049010 سوهان 1,139 187,991,950 Rls. 2,144 $
79 2 1397 قم امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,274 181,326,180 Rls. 4,317 $
80 3 1397 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,849 179,327,745 Rls. 4,253 $
81 11 1397 قم امارات متحده عربي 08109030 عناب تازه 279 178,218,504 Rls. 2,232 $
82 3 1397 قم امارات متحده عربي 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,091 176,773,140 Rls. 4,182 $
83 11 1397 قم امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 962 176,701,411 Rls. 2,213 $
84 7 1397 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,628 176,610,000 Rls. 4,205 $
85 2 1397 قم امارات متحده عربي 48236900 سيني ها، ديس ها، بشقاب ها، فنجان ها و غيره از كاغذ يا مقوا 3,570 176,400,000 Rls. 4,200 $
86 11 1397 قم امارات متحده عربي 17049010 سوهان 1,046 167,039,924 Rls. 2,092 $
87 7 1397 قم امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 8,730 164,976,000 Rls. 3,928 $
88 10 1397 قم امارات متحده عربي 17049010 سوهان 976 162,726,528 Rls. 1,952 $
89 8 1397 قم امارات متحده عربي 84253190 ساير چرخهاي کشنده، چرخهاي طناب با موتور برقي غير مذکور در جاي ديگر 975 160,428,600 Rls. 1,830 $
90 7 1397 قم امارات متحده عربي 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,620 159,180,000 Rls. 3,790 $
91 11 1397 قم امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27 150,032,513 Rls. 1,879 $
92 7 1397 قم امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,180 148,680,000 Rls. 3,540 $
93 10 1397 قم امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 958 143,719,536 Rls. 1,724 $
94 11 1397 قم امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,907 143,165,671 Rls. 1,793 $
95 9 1397 قم امارات متحده عربي 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست، تازه يا خشك کرده، حتي پوست كنده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 540 142,903,440 Rls. 1,620 $
96 7 1397 قم امارات متحده عربي 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 2,268 142,884,000 Rls. 3,402 $
97 6 1397 قم امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 850 140,700,000 Rls. 3,350 $
98 11 1397 قم امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,721 137,416,687 Rls. 1,721 $
99 6 1397 قم امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو،عكس، اينه واشياء همانند غير ازصنايع دستي 480 136,080,000 Rls. 3,240 $
100 9 1397 قم امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 506 133,570,338 Rls. 1,518 $
مجموع کل
1,406,443,447,851 ريال
مجموع کل
20,340,113 دلار