آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 قزوين چين 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 388,500 25,617,589,200 Rls. 609,943 $
2 5 1397 قزوين چين 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 288,110 19,553,645,850 Rls. 452,331 $
3 4 1397 قزوين چين 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 227,870 15,271,162,340 Rls. 357,754 $
4 7 1397 قزوين چين 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 347,710 12,269,166,000 Rls. 292,123 $
5 3 1397 قزوين چين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 58,880 3,970,207,744 Rls. 94,208 $
6 1 1397 قزوين چين 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 47,030 3,101,154,000 Rls. 73,837 $
7 11 1397 قزوين چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,200 2,740,521,419 Rls. 34,017 $
8 1 1397 قزوين چين 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,415 1,286,160,984 Rls. 30,623 $
9 12 1397 قزوين چين 39234000 قرقره، دوک، ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز مواد پلاستيکي 4,190 570,891,690 Rls. 6,285 $
10 9 1397 قزوين چين 39234000 قرقره، دوک، ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز مواد پلاستيکي 4,142 566,526,192 Rls. 6,213 $
11 2 1397 قزوين چين 39234000 قرقره، دوک، ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز مواد پلاستيکي 4,076 513,576,000 Rls. 12,228 $
12 10 1397 قزوين چين 39234000 قرقره، دوک، ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز مواد پلاستيکي 2,026 276,193,437 Rls. 3,039 $
13 3 1397 قزوين چين 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 4,300 218,132,168 Rls. 5,176 $
مجموع کل
85,954,927,024 ريال
مجموع کل
1,977,777 دلار
[1]