آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قزوين لبنان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,605,650 123,627,038,926 Rls. 1,423,693 $
2 11 1397 قزوين لبنان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,124,910 98,075,005,764 Rls. 1,162,324 $
3 2 1397 قزوين لبنان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 45,120 11,370,240,000 Rls. 270,720 $
4 5 1397 قزوين لبنان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 35,309 9,340,589,952 Rls. 211,853 $
5 3 1397 قزوين لبنان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 32,870 8,311,543,603 Rls. 197,222 $
6 4 1397 قزوين لبنان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 12,902 3,311,013,888 Rls. 77,414 $
7 9 1397 قزوين لبنان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 47,410 2,364,699,292 Rls. 25,933 $
8 6 1397 قزوين لبنان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 14,440 1,394,904,000 Rls. 33,212 $
9 6 1397 قزوين لبنان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 7,200 1,300,320,000 Rls. 30,960 $
10 8 1397 قزوين لبنان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,500 1,039,500,000 Rls. 24,750 $
11 8 1397 قزوين لبنان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 11,400 957,600,000 Rls. 22,800 $
12 8 1397 قزوين لبنان 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 4,700 394,800,000 Rls. 9,400 $
مجموع کل
261,487,255,425 ريال
مجموع کل
3,490,282 دلار
[1]