آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 340,502 267,951,456,301 Rls. 3,099,174 $
2 1 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 184,320 59,253,350,400 Rls. 1,566,720 $
3 10 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 230,148 46,558,295,419 Rls. 487,901 $
4 4 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 107,520 39,572,736,000 Rls. 913,920 $
5 5 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 107,520 39,070,080,000 Rls. 913,920 $
6 2 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 107,520 38,384,640,000 Rls. 913,920 $
7 10 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84379090 ساير 13,464 26,337,010,772 Rls. 268,852 $
8 4 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 04021030 شير خشك صنعتي 53,760 19,694,976,000 Rls. 456,960 $
9 5 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 64,512 17,066,004,480 Rls. 387,072 $
10 6 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 28,412 16,287,810,000 Rls. 387,805 $
11 5 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 116,440 9,328,620,000 Rls. 222,110 $
12 11 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,215 9,000,286,890 Rls. 99,085 $
13 2 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 25,492 8,565,312,000 Rls. 203,936 $
14 6 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 6,074 8,082,396,000 Rls. 192,438 $
15 8 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 45,394 7,966,321,943 Rls. 92,957 $
16 6 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 93,735 7,682,346,000 Rls. 182,913 $
17 2 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 17,907 6,978,941,760 Rls. 166,165 $
18 3 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 5,915 6,388,291,040 Rls. 151,813 $
19 12 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84379090 ساير 5,237 5,627,741,984 Rls. 63,743 $
20 8 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 645,280 4,776,577,654 Rls. 54,950 $
21 2 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 13,040 4,715,305,560 Rls. 112,269 $
22 7 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 35,964 4,531,464,000 Rls. 107,892 $
23 9 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84379090 ساير 5,813 3,989,391,184 Rls. 43,751 $
24 3 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 11,520 2,908,569,600 Rls. 69,120 $
25 7 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 39199030 جمبو رول چسب خورده bopp با پهناي بيش از20سانتيمتر 23,633 2,727,858,000 Rls. 64,949 $
26 1 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 23,660 2,551,500,000 Rls. 60,750 $
27 1 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 13,000 1,638,000,000 Rls. 39,000 $
28 4 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 84379090 ساير 3,790 1,454,625,000 Rls. 33,750 $
29 8 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,294 1,244,048,400 Rls. 29,620 $
30 5 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 39,482 1,218,515,330 Rls. 27,637 $
31 3 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 9,036 881,996,800 Rls. 20,960 $
32 4 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 22,000 282,282,000 Rls. 6,600 $
33 11 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 50,200 261,276,303 Rls. 3,243 $
34 4 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 21,800 205,124,920 Rls. 4,796 $
35 1 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 400 33,600,000 Rls. 800 $
مجموع کل
673,216,751,740 ريال
مجموع کل
11,451,490 دلار
[1]