آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قزوين افغانستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 3,214,755 132,485,829,533 Rls. 1,515,653 $
2 10 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,109,873 81,209,627,638 Rls. 891,498 $
3 11 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,125,980 73,466,418,000 Rls. 890,773 $
4 12 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,363,970 69,005,047,408 Rls. 788,758 $
5 10 1397 قزوين افغانستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 1,294,335 56,934,563,287 Rls. 608,339 $
6 3 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,815,530 50,724,333,764 Rls. 1,202,873 $
7 6 1397 قزوين افغانستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 2,231,510 44,079,588,000 Rls. 1,049,514 $
8 11 1397 قزوين افغانستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 1,060,975 40,966,328,287 Rls. 498,657 $
9 2 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,890,040 39,000,696,000 Rls. 928,588 $
10 7 1397 قزوين افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 616,550 38,842,650,000 Rls. 924,825 $
11 2 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,104,400 38,142,972,000 Rls. 908,166 $
12 4 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,534,020 36,074,430,675 Rls. 841,664 $
13 12 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 904,060 34,648,970,196 Rls. 388,747 $
14 4 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 899,007 32,606,484,576 Rls. 763,860 $
15 10 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,706,073 30,338,743,662 Rls. 341,214 $
16 2 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 798,490 28,506,072,000 Rls. 678,716 $
17 3 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 780,708 27,957,202,995 Rls. 663,385 $
18 12 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 372,820 27,442,762,435 Rls. 307,900 $
19 5 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 667,200 24,420,872,330 Rls. 567,119 $
20 9 1397 قزوين افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,086,500 23,153,746,329 Rls. 261,038 $
21 3 1397 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,152,390 22,827,179,810 Rls. 540,785 $
22 11 1397 قزوين افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 500,400 22,774,325,160 Rls. 273,720 $
23 8 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,826,972 22,587,610,639 Rls. 352,843 $
24 8 1397 قزوين افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 602,020 22,090,672,404 Rls. 320,931 $
25 11 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 456,490 21,847,004,612 Rls. 242,648 $
26 8 1397 قزوين افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 400,000 21,709,012,500 Rls. 355,826 $
27 1 1397 قزوين افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,071,120 20,837,573,840 Rls. 509,490 $
28 9 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 359,520 20,735,240,720 Rls. 234,886 $
29 9 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 509,060 20,207,296,218 Rls. 229,077 $
30 1 1397 قزوين افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 308,000 19,822,060,800 Rls. 492,800 $
31 3 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 284,730 19,757,450,479 Rls. 469,143 $
32 2 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 308,927 19,197,528,000 Rls. 457,084 $
33 9 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 303,500 18,881,722,285 Rls. 211,591 $
34 10 1397 قزوين افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 831,910 18,754,303,325 Rls. 205,705 $
35 2 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 787,809 18,115,524,000 Rls. 431,322 $
36 11 1397 قزوين افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 108,072 18,018,299,728 Rls. 223,652 $
37 4 1397 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 348,092 17,830,990,880 Rls. 417,709 $
38 11 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 256,281 17,484,702,857 Rls. 206,767 $
39 7 1397 قزوين افغانستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 873,385 17,240,706,000 Rls. 410,493 $
40 6 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 468,900 16,739,688,000 Rls. 398,564 $
41 6 1397 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 319,251 16,090,200,000 Rls. 383,100 $
42 4 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 674,982 15,847,637,165 Rls. 371,778 $
43 2 1397 قزوين افغانستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 49,645 15,429,666,000 Rls. 367,373 $
44 9 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 873,630 15,354,755,582 Rls. 174,726 $
45 12 1397 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 373,140 15,162,920,043 Rls. 175,337 $
46 11 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 898,587 14,729,655,960 Rls. 179,717 $
47 7 1397 قزوين افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 175,075 14,706,300,000 Rls. 350,150 $
48 2 1397 قزوين افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 251,500 14,603,400,000 Rls. 347,700 $
49 3 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 407,460 14,488,043,176 Rls. 343,750 $
50 2 1397 قزوين افغانستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 261,480 14,276,808,000 Rls. 339,924 $
51 8 1397 قزوين افغانستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 327,696 14,219,817,885 Rls. 202,639 $
52 8 1397 قزوين افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 150,330 14,128,436,280 Rls. 248,869 $
53 7 1397 قزوين افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 193,395 13,645,926,000 Rls. 324,903 $
54 1 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 398,500 13,601,977,617 Rls. 338,724 $
55 8 1397 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 236,463 13,520,886,005 Rls. 156,643 $
56 5 1397 قزوين افغانستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 656,465 13,396,094,390 Rls. 308,537 $
57 8 1397 قزوين افغانستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 434,130 12,842,726,711 Rls. 183,940 $
58 4 1397 قزوين افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 685,265 12,729,674,610 Rls. 298,200 $
59 2 1397 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 248,652 12,531,918,000 Rls. 298,379 $
60 6 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 188,660 12,412,092,000 Rls. 295,526 $
61 4 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 213,210 12,395,549,778 Rls. 290,623 $
62 10 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 150,836 12,221,965,723 Rls. 135,753 $
63 7 1397 قزوين افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 132,029 12,199,446,000 Rls. 290,463 $
64 12 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 553,140 12,153,822,008 Rls. 138,282 $
65 5 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 506,339 11,903,026,100 Rls. 278,490 $
66 2 1397 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,376,205 11,560,122,000 Rls. 275,241 $
67 10 1397 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 183,750 11,277,388,145 Rls. 119,437 $
68 12 1397 قزوين افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 366,110 11,148,802,546 Rls. 126,752 $
69 9 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 134,767 10,792,683,024 Rls. 121,289 $
70 6 1397 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 24,490 10,280,004,000 Rls. 244,762 $
71 2 1397 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 141,304 10,034,010,000 Rls. 238,905 $
72 8 1397 قزوين افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 221,225 9,621,994,455 Rls. 110,961 $
73 10 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 137,940 9,464,860,875 Rls. 99,305 $
74 5 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 140,108 8,990,438,465 Rls. 208,321 $
75 5 1397 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 172,839 8,859,541,800 Rls. 207,405 $
76 10 1397 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 99,500 8,489,623,950 Rls. 89,550 $
77 4 1397 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 96,370 8,444,101,497 Rls. 196,408 $
78 5 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 295,540 8,257,525,970 Rls. 192,101 $
79 5 1397 قزوين افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 270,940 8,149,466,900 Rls. 186,617 $
80 9 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 134,451 7,823,856,934 Rls. 90,360 $
81 8 1397 قزوين افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 400,260 7,815,692,889 Rls. 89,689 $
82 6 1397 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 337,324 7,792,176,000 Rls. 185,528 $
83 6 1397 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 280,770 7,681,200,251 Rls. 182,886 $
84 6 1397 قزوين افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 60,500 7,623,000,000 Rls. 181,500 $
85 11 1397 قزوين افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 377,090 7,529,938,063 Rls. 90,501 $
86 1 1397 قزوين افغانستان 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 4,540 7,499,975,180 Rls. 198,970 $
87 5 1397 قزوين افغانستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 5,370 7,499,969,600 Rls. 170,920 $
88 2 1397 قزوين افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 26,862 7,447,230,000 Rls. 177,315 $
89 7 1397 قزوين افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 75,680 7,418,880,000 Rls. 176,640 $
90 4 1397 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 102,796 7,415,579,895 Rls. 173,065 $
91 4 1397 قزوين افغانستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 139,810 7,393,714,791 Rls. 173,108 $
92 12 1397 قزوين افغانستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 130,020 7,377,307,509 Rls. 84,513 $
93 6 1397 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 116,379 7,306,656,029 Rls. 173,968 $
94 5 1397 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 8,860 7,296,015,360 Rls. 166,272 $
95 6 1397 قزوين افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 57,820 7,285,320,000 Rls. 173,460 $
96 7 1397 قزوين افغانستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 254,576 7,018,326,000 Rls. 167,103 $
97 5 1397 قزوين افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 55,480 6,990,480,000 Rls. 166,440 $
98 4 1397 قزوين افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 54,000 6,928,740,000 Rls. 162,000 $
99 1 1397 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 144,517 6,774,992,720 Rls. 173,421 $
100 12 1397 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 86,768 6,762,887,201 Rls. 78,091 $
مجموع کل
1,962,111,478,454 ريال
مجموع کل
34,482,650 دلار