آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 9,600 80,113,500,000 Rls. 1,900,000 $
2 12 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 13,260 52,144,628,530 Rls. 564,055 $
3 8 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 13 42,000,000 Rls. 488 $
مجموع کل
132,300,128,530 ريال
مجموع کل
2,464,543 دلار
[1]