آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 565 16,403,359,500 Rls. 386,325 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 514 16,084,257,450 Rls. 380,087 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,797 15,028,828,100 Rls. 349,211 $
4 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,429 14,972,176,800 Rls. 355,040 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 30,084 12,398,218,080 Rls. 281,202 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 100 7,406,080,000 Rls. 176,000 $
7 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 591 4,750,326,000 Rls. 113,103 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 142 4,157,023,500 Rls. 94,640 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 150,810 1,719,651,230 Rls. 40,117 $
10 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 65,250 1,363,145,555 Rls. 32,360 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 84,237 1,117,091,620 Rls. 26,136 $
12 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,550 950,334,000 Rls. 22,627 $
13 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 13 851,760,000 Rls. 20,280 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 29 796,614,000 Rls. 18,967 $
15 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 28,000 567,853,555 Rls. 13,480 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,226 510,342,000 Rls. 12,151 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 6,000 497,468,400 Rls. 13,200 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,350 419,493,900 Rls. 9,988 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 21,675 410,133,240 Rls. 9,585 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 501 400,063,980 Rls. 9,282 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 16,300 375,053,200 Rls. 8,705 $
22 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,775 351,687,750 Rls. 8,325 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 15,725 301,527,960 Rls. 7,038 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,100 297,360,000 Rls. 7,080 $
25 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,050 289,959,660 Rls. 6,888 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 8,000 270,016,000 Rls. 6,400 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 255,528,000 Rls. 6,084 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07039000 ک ترهکفرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، ترهکفرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 20,850 252,807,490 Rls. 5,835 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07039000 ک ترهکفرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، ترهکفرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 23,300 245,680,870 Rls. 5,739 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,378 231,504,000 Rls. 5,512 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 500 224,242,903 Rls. 5,321 $
32 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 250 210,000,000 Rls. 5,000 $
33 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 850 210,000,000 Rls. 5,000 $
34 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,900 202,160,000 Rls. 4,750 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 755 199,479,819 Rls. 4,740 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2 199,080,000 Rls. 4,740 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,300 186,480,000 Rls. 4,440 $
38 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 2,220 177,444,080 Rls. 4,440 $
39 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,108 177,072,000 Rls. 4,216 $
40 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,477 156,434,816 Rls. 3,712 $
41 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 450 148,610,000 Rls. 3,500 $
42 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 600 138,600,000 Rls. 3,300 $
43 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08091000 زردآلو، تازه 4,000 135,008,000 Rls. 3,200 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 250 121,039,100 Rls. 2,830 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 4,000 120,674,000 Rls. 2,830 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 1,104 115,920,000 Rls. 2,760 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 02071310 قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 1,920 115,209,920 Rls. 2,707 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 02071310 قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 1,020 103,170,600 Rls. 2,340 $
49 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08105000 کيوي، تازه 800 100,800,000 Rls. 2,400 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57021040 گليم دورو پشمي 58 92,578,800 Rls. 2,148 $
51 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 4,365 91,998,169 Rls. 2,183 $
52 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 58050000 "ديوار كوبهاي دستباف از نوع گوبلن،" 1,000 84,000,000 Rls. 2,000 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 3,050 80,739,200 Rls. 1,840 $
54 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 380 80,161,000 Rls. 1,900 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 940 78,960,000 Rls. 1,880 $
56 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,030 78,792,000 Rls. 1,876 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 490 74,088,000 Rls. 1,764 $
58 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 848 71,474,528 Rls. 1,696 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 7,050 71,022,000 Rls. 1,691 $
60 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,100 69,613,500 Rls. 1,650 $
61 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 1,600 69,057,000 Rls. 1,620 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 266 64,563,466 Rls. 1,537 $
63 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 500 63,000,000 Rls. 1,500 $
64 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 330 56,700,000 Rls. 1,350 $
65 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 495 54,894,000 Rls. 1,307 $
66 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08083000 گلابي ها، تازه 600 53,709,120 Rls. 1,224 $
67 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,200 49,383,900 Rls. 1,170 $
68 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08105000 کيوي، تازه 2,500 42,165,000 Rls. 1,000 $
69 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,520 34,343,780 Rls. 781 $
70 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,750 34,226,400 Rls. 780 $
71 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 395 33,761,000 Rls. 790 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 200 30,794,400 Rls. 720 $
73 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,200 30,376,800 Rls. 720 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 650 29,400,000 Rls. 700 $
75 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 74 28,971,000 Rls. 666 $
76 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,650 28,173,750 Rls. 660 $
77 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07092000 مارچوبه , تازه يا سرد کرده 1,375 26,431,860 Rls. 618 $
78 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,900 24,202,200 Rls. 570 $
79 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 45 23,808,600 Rls. 540 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 80 20,251,200 Rls. 480 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,470 18,845,910 Rls. 441 $
82 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 750 16,842,380 Rls. 382 $
83 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08132000 آلو، خشک کرده 460 16,147,840 Rls. 368 $
84 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07039000 ک ترهکفرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، ترهکفرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 1,300 11,270,506 Rls. 299 $
85 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07089000 ساير سبزيجات غلافدار، تازه يا سرد کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 800 10,190,400 Rls. 240 $
86 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 250 6,582,000 Rls. 150 $
87 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 148 6,525,320 Rls. 148 $
88 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 480 6,264,000 Rls. 144 $
89 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08061000 انگور تازه 140 5,987,800 Rls. 140 $
90 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار، پايه، صفحه، ساپورت 219 4,200,000 Rls. 100 $
91 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 140 3,703,560 Rls. 84 $
92 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 60 3,703,560 Rls. 84 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 200 3,360,000 Rls. 80 $
مجموع کل
108,502,035,027 ريال
مجموع کل
2,545,634 دلار
[1]