آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,475 25,568,381,578 Rls. 610,246 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,838 11,691,398,700 Rls. 272,177 $
3 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 400 10,531,200,000 Rls. 240,000 $
4 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 400 10,080,000,000 Rls. 240,000 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 300 7,349,907,600 Rls. 174,998 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,525 7,032,160,800 Rls. 162,554 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 2,600 6,552,916,605 Rls. 154,332 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,481 6,480,114,390 Rls. 151,451 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 2,980 5,998,940,780 Rls. 136,402 $
10 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,530 5,727,895,852 Rls. 135,814 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 123 4,083,732,000 Rls. 95,880 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,233 3,906,091,710 Rls. 92,782 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 340 3,265,681,773 Rls. 76,912 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 22 2,394,000,000 Rls. 57,000 $
15 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,090 2,052,120,000 Rls. 48,860 $
16 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,214 1,589,784,000 Rls. 37,852 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 786 1,143,660,000 Rls. 27,230 $
18 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 1,200 1,135,234,800 Rls. 27,029 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 7,376 690,144,000 Rls. 16,432 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 7,769 654,927,720 Rls. 15,538 $
21 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90158090 ساير غير از الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 350 649,850,000 Rls. 15,473 $
22 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 11 381,024,000 Rls. 9,072 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 4,423 377,436,400 Rls. 8,846 $
24 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 117 372,450,080 Rls. 8,851 $
25 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 3,138 371,549,604 Rls. 9,044 $
26 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 2,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 480 316,470,000 Rls. 7,535 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 30 247,330,000 Rls. 5,878 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 524 245,995,200 Rls. 5,606 $
30 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 250 222,496,020 Rls. 5,202 $
31 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 965 175,764,040 Rls. 4,663 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 108 160,225,180 Rls. 3,773 $
33 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 591 149,390,835 Rls. 3,405 $
34 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 159 137,493,060 Rls. 3,132 $
35 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 136,532,480 Rls. 3,208 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,900 135,072,000 Rls. 3,216 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 290 133,980,000 Rls. 3,190 $
38 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 278 128,436,000 Rls. 3,058 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 760 128,122,500 Rls. 2,920 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 101 121,737,600 Rls. 2,899 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 112,219,500 Rls. 2,670 $
42 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 897 107,622,900 Rls. 2,453 $
43 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 94 101,796,390 Rls. 2,413 $
44 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 335 92,934,410 Rls. 2,205 $
45 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 600 50,400,000 Rls. 1,200 $
46 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 800 49,466,000 Rls. 1,176 $
47 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 2 48,265,360 Rls. 1,144 $
48 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 200 46,453,000 Rls. 1,106 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 417 42,154,530 Rls. 978 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر، يخ زده palinurus گونه،panulirus گونه، گونه gasus گونه) 135 39,690,000 Rls. 945 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 257 33,993,390 Rls. 771 $
52 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 600 30,327,000 Rls. 704 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48 30,072,000 Rls. 716 $
54 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 286 24,882,000 Rls. 572 $
55 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 200 21,000,000 Rls. 500 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,000 20,499,600 Rls. 467 $
57 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 08081000 سيب، تازه 750 18,900,000 Rls. 450 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 03061700 ساير انواع ميگو 108 18,144,000 Rls. 432 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 320 16,789,027 Rls. 390 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 150 12,831,000 Rls. 300 $
61 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,874 12,497,736 Rls. 332 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن). 94 8,400,000 Rls. 200 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 35030020 ک ک ک کپسول دارویی از نوع ژلاتین 750 2,175,000 Rls. 50 $
64 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 2 264,540 Rls. 6 $
مجموع کل
123,797,424,690 ريال
مجموع کل
2,912,640 دلار
[1]