آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريکا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 268,829 668,198,213,620 Rls. 15,608,142 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45,174 183,375,350,166 Rls. 4,350,733 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27,316 170,583,882,000 Rls. 4,061,521 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45,551 111,256,821,110 Rls. 2,548,108 $
5 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 2,145 59,757,256,850 Rls. 1,391,724 $
6 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,551 22,680,352,904 Rls. 561,416 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021040 گليم دورو پشمي 12,500 18,619,957,230 Rls. 435,511 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 418 13,071,114,000 Rls. 311,217 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,166 12,017,812,760 Rls. 280,673 $
10 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 476 10,959,666,460 Rls. 250,324 $
11 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 438 10,157,052,694 Rls. 240,820 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,168 5,046,022,400 Rls. 115,394 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,196 4,148,508,000 Rls. 98,774 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 500 3,919,451,000 Rls. 92,900 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,210 3,847,569,430 Rls. 90,420 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021040 گليم دورو پشمي 2,186 3,346,405,150 Rls. 79,429 $
17 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,876 3,079,610,729 Rls. 73,242 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,790 2,866,751,400 Rls. 67,820 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 7,345 2,784,987,000 Rls. 66,105 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 36 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 31 2,325,245,000 Rls. 53,950 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,715 2,252,334,000 Rls. 53,627 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 19,246 2,043,120,068 Rls. 48,406 $
24 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,579 1,750,137,415 Rls. 40,756 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021040 گليم دورو پشمي 1,349 1,640,123,480 Rls. 37,661 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 18,250 1,574,320,000 Rls. 37,250 $
27 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 12,854 1,572,075,640 Rls. 36,794 $
28 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021040 گليم دورو پشمي 1,298 1,522,248,000 Rls. 36,244 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,680 1,513,955,352 Rls. 35,398 $
30 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 2,800 1,447,148,477 Rls. 34,339 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 360 1,240,053,500 Rls. 29,400 $
32 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,545 1,230,397,500 Rls. 28,285 $
33 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,094 1,129,958,760 Rls. 26,738 $
34 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 1,056,891,000 Rls. 24,585 $
35 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 6,256 1,038,814,560 Rls. 24,734 $
36 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 130 698,528,000 Rls. 16,600 $
37 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08109020 زرشك تازه 8,300 670,902,400 Rls. 15,640 $
38 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,163 661,219,007 Rls. 15,347 $
39 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 9,709 633,999,400 Rls. 14,854 $
40 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08109020 زرشك تازه 3,873 542,413,440 Rls. 12,864 $
41 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 16043100 خاويار 10 524,160,000 Rls. 12,480 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي خرد شده وساييده شده به جزدربسته بندي آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 2,052 435,639,600 Rls. 10,260 $
43 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,549 425,560,500 Rls. 9,783 $
44 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08109020 زرشك تازه 4,030 394,296,000 Rls. 9,388 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 391,500,000 Rls. 9,000 $
46 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08109020 زرشك تازه 2,000 376,870,000 Rls. 10,000 $
47 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 352,815,840 Rls. 9,360 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 352,632,000 Rls. 8,396 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,600 342,160,000 Rls. 8,000 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,000 339,680,000 Rls. 8,000 $
51 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,851 313,132,072 Rls. 7,453 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,300 290,580,328 Rls. 6,896 $
53 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,020 286,065,360 Rls. 6,706 $
54 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 04059000 مواد چرب و روغن هاي مشتق شده ا زشير (به استثناي کره و خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان) 1,600 273,728,000 Rls. 6,400 $
55 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,000 256,620,000 Rls. 6,000 $
56 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 3,000 253,620,000 Rls. 6,000 $
57 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,010 253,260,000 Rls. 6,030 $
58 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
59 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09023090 چاي سياه (تخميرشده) و جزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمتر از 3 کيلوگرم 1,900 240,215,100 Rls. 5,700 $
60 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,126 223,739,360 Rls. 5,317 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,200 217,267,800 Rls. 5,140 $
62 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,720 208,734,600 Rls. 4,860 $
63 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي خرد شده وساييده شده به جزدربسته بندي آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 991 208,110,000 Rls. 4,955 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 207,900,000 Rls. 4,950 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 38 205,320,000 Rls. 4,720 $
66 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 1,900 199,500,000 Rls. 4,750 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 948 199,080,000 Rls. 4,740 $
68 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 197,823,600 Rls. 4,680 $
69 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,500 189,000,000 Rls. 4,500 $
70 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 5,040 170,110,080 Rls. 4,032 $
71 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 07031000 پياز و موسير 3,505 159,786,500 Rls. 3,715 $
72 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 69 148,302,000 Rls. 3,531 $
73 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,330 148,057,200 Rls. 3,460 $
74 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,320 147,652,500 Rls. 3,900 $
75 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 1,396 140,721,136 Rls. 3,295 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 20049000 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آن محفوظ شده بجز در سرکه، غيره، يخ زده به استثناي محصولات 2006 غير مذکور در جاي ديگر 1,440 138,734,756 Rls. 3,292 $
77 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 160 135,575,360 Rls. 3,146 $
78 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 450 128,100,000 Rls. 3,050 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 94033000 مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 850 126,000,000 Rls. 3,000 $
80 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 2,830 121,039,100 Rls. 2,830 $
81 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 1,260 119,994,000 Rls. 2,857 $
82 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 350 118,000,400 Rls. 2,800 $
83 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,591 106,378,489 Rls. 2,523 $
84 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,652 98,252,620 Rls. 2,234 $
85 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 69120011 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب زده صنايع دستي 200 93,870,000 Rls. 2,235 $
86 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,020 92,400,000 Rls. 2,200 $
87 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 680 91,071,150 Rls. 2,161 $
88 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,200 81,715,200 Rls. 1,920 $
89 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 915 78,873,000 Rls. 1,830 $
90 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 480 73,500,000 Rls. 1,750 $
91 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 71,807,070 Rls. 1,905 $
92 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09109190 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب) غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 2,866 70,632,540 Rls. 1,608 $
93 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 550 69,300,000 Rls. 1,650 $
94 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09109990 ساير ادويه جات غير مذکور در جاي ديگر 1,000 67,632,000 Rls. 1,600 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 65,644,800 Rls. 1,560 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 530 65,520,000 Rls. 1,560 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 04031090 ماست 1,315 62,412,000 Rls. 1,486 $
98 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 57021040 گليم دورو پشمي 68 58,840,334 Rls. 1,561 $
99 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 310 39,060,000 Rls. 930 $
100 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 290 32,760,000 Rls. 780 $
مجموع کل
1,350,439,422,297 ريال
مجموع کل
31,685,610 دلار