آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 71141990 سایر فلزات گرانبها غیر از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده از فلزات گرانبها 87 121,483,707,550 Rls. 3,007,483 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,021 111,933,176,322 Rls. 2,655,755 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,392 96,594,184,050 Rls. 2,260,771 $
4 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,752 77,974,428,000 Rls. 1,856,534 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 46 68,911,870,076 Rls. 1,576,367 $
6 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,161 56,259,920,308 Rls. 1,341,386 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,175 50,533,784,690 Rls. 1,182,001 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 71141990 سایر فلزات گرانبها غیر از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده از فلزات گرانبها 29 38,656,170,000 Rls. 920,385 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,100 33,659,687,060 Rls. 774,420 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 20 30,060,566,928 Rls. 697,461 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي، غير مذكور در جاي ديگر 300 28,273,140,000 Rls. 673,170 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,022 28,091,550,250 Rls. 666,051 $
13 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 18 25,908,082,875 Rls. 614,766 $
14 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 832 23,918,508,630 Rls. 560,759 $
15 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 475 17,162,376,000 Rls. 408,628 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,052 13,401,272,700 Rls. 317,861 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 413 12,465,516,000 Rls. 296,798 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 9,450 7,052,069,250 Rls. 167,175 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,105 6,925,506,000 Rls. 164,893 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 347,300 6,764,812,900 Rls. 158,050 $
21 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 16043100 خاويار 61 6,545,544,000 Rls. 155,550 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 3,500 5,847,366,000 Rls. 139,223 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,615 5,768,341,600 Rls. 134,134 $
24 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 17,159 4,910,517,720 Rls. 115,436 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 241,125 4,897,813,740 Rls. 113,088 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 16043100 خاويار 45 4,819,500,000 Rls. 114,750 $
27 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 24029000 ساير سيگارها ازبدل توتون 6,200 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 900 4,436,662,720 Rls. 105,434 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,330 4,177,276,000 Rls. 97,960 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 18,500 4,064,835,000 Rls. 94,540 $
31 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,500 3,809,929,970 Rls. 92,530 $
32 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 2 3,440,741,391 Rls. 81,922 $
33 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,400 3,394,930,000 Rls. 77,000 $
34 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 16043100 خاويار 51 3,217,803,575 Rls. 85,562 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,600 3,177,122,000 Rls. 75,400 $
36 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 43,700 2,805,565,500 Rls. 65,250 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 144,783 2,746,455,825 Rls. 65,148 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 42 2,629,620,000 Rls. 62,610 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84379090 ساير 1,231 2,531,695,330 Rls. 60,007 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 38,400 2,419,200,000 Rls. 57,600 $
41 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 775 2,194,000,000 Rls. 50,000 $
42 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,022,864,000 Rls. 48,000 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 30,748 1,879,205,200 Rls. 43,872 $
44 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 27 1,684,269,600 Rls. 42,120 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 19 1,495,620,000 Rls. 35,610 $
46 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,120 1,462,803,300 Rls. 34,290 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 68,000 1,377,600,000 Rls. 32,800 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 61032900 لباس بصورت مجموعه، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 2,700 1,316,400,000 Rls. 30,000 $
49 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 11 1,189,138,720 Rls. 28,259 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 450 1,103,970,000 Rls. 26,285 $
51 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 16,200 1,010,994,300 Rls. 23,940 $
52 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 11 989,772,000 Rls. 23,566 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 9 954,786,000 Rls. 22,733 $
54 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 2,150 889,799,500 Rls. 20,645 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 335 836,467,500 Rls. 19,229 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 11,942 828,878,240 Rls. 19,450 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 13,200 807,846,000 Rls. 18,900 $
58 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08091000 زردآلو، تازه 19,747 801,108,800 Rls. 18,825 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 157 789,246,480 Rls. 18,588 $
60 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 2,702 763,868,910 Rls. 20,265 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 5,460 751,904,820 Rls. 17,850 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 2,232 750,076,320 Rls. 17,859 $
63 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 705,705,000 Rls. 16,500 $
64 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 1,177 684,774,000 Rls. 16,200 $
65 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 1,916 607,419,900 Rls. 14,370 $
66 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 1,810 598,521,750 Rls. 13,575 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 1,860 585,900,000 Rls. 13,950 $
68 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 320 570,313,380 Rls. 13,579 $
69 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08091000 زردآلو، تازه 11,920 540,102,720 Rls. 12,800 $
70 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 450 512,400,000 Rls. 12,200 $
71 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 491,400,000 Rls. 11,700 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,000 418,501,000 Rls. 9,710 $
73 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,550 416,748,000 Rls. 9,800 $
74 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,200 403,696,000 Rls. 9,200 $
75 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 03044200 انواع ماهي قزل آلا (salmo trutta؛ oncohynchus mykiss – oncorhynchus clarki؛ oncorhynchus agua؛ oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynehus chrysogaster) فيله تازه يا سرد شده 1,674 382,914,840 Rls. 9,117 $
76 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 700 352,800,000 Rls. 8,400 $
77 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 16,320 344,261,400 Rls. 8,160 $
78 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,256 341,082,000 Rls. 8,121 $
79 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 16043100 خاويار 5 310,917,750 Rls. 8,250 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 470 310,165,740 Rls. 7,356 $
81 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 3,718 302,181,744 Rls. 7,436 $
82 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,550 299,124,000 Rls. 7,122 $
83 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 500 298,725,000 Rls. 6,808 $
84 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08121000 گيلاس و آلبالو، محفوظ شده بطور موقت، که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 3,506 297,920,000 Rls. 7,000 $
85 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك، براي جاده، راه هاي آبي داخلي، تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري يا باند فرودگاه 750 288,910,084 Rls. 6,848 $
86 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 5,000 283,650,000 Rls. 7,500 $
87 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 8,900 275,840,000 Rls. 6,400 $
88 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 2,200 270,456,120 Rls. 6,275 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 1,200 262,080,000 Rls. 6,240 $
90 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,180 255,360,000 Rls. 6,000 $
91 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 450 242,214,000 Rls. 5,767 $
92 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو،عكس، اينه واشياء همانند غير ازصنايع دستي 1,350 226,800,000 Rls. 5,400 $
93 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 583 223,272,000 Rls. 5,316 $
94 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 3,000 222,729,360 Rls. 5,076 $
95 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 1,970 216,845,520 Rls. 5,163 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 113 216,636,000 Rls. 5,158 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,000 210,000,000 Rls. 5,000 $
98 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,400 202,896,000 Rls. 4,800 $
99 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 91 191,898,000 Rls. 4,569 $
100 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 406 188,470,000 Rls. 5,000 $
مجموع کل
975,745,500,958 ريال
مجموع کل
23,138,810 دلار