آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,755 20,652,095,260 Rls. 476,751 $
2 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,612 13,089,739,600 Rls. 305,746 $
3 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,399 12,411,535,735 Rls. 294,713 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 233 7,064,185,570 Rls. 160,329 $
5 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,430 5,774,676,420 Rls. 134,385 $
6 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,475 3,652,782,000 Rls. 86,971 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,128 3,558,593,180 Rls. 83,093 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 102 3,139,794,100 Rls. 72,962 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,120 2,668,927,850 Rls. 63,326 $
10 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,550 2,231,712,000 Rls. 53,136 $
11 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 116 1,741,775,360 Rls. 41,392 $
12 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 307 1,340,523,788 Rls. 32,184 $
13 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 14 997,920,000 Rls. 23,760 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 1,350 933,586,880 Rls. 22,186 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 504,000,000 Rls. 12,000 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 212 446,706,220 Rls. 10,588 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 16043100 خاويار 9 433,440,000 Rls. 10,320 $
18 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 1,300 411,012,000 Rls. 9,786 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 110 380,430,000 Rls. 9,000 $
20 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 840 372,834,000 Rls. 8,877 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباكو 800 271,744,000 Rls. 6,400 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 700 262,962,000 Rls. 6,261 $
23 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 145 242,970,000 Rls. 5,785 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 42050092 ساير اشياء ساخته شده از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده غير مذكور در جاي ديگر 600 208,800,000 Rls. 4,800 $
25 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 240 182,606,400 Rls. 4,320 $
26 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 8 179,718,000 Rls. 4,279 $
27 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 800 176,360,000 Rls. 4,000 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 08109020 زرشك تازه 1,000 169,080,000 Rls. 4,000 $
29 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 1,350 159,600,000 Rls. 3,800 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 800 141,088,000 Rls. 3,200 $
31 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 720 120,960,000 Rls. 2,880 $
32 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 38 110,586,240 Rls. 2,628 $
33 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,100 104,697,600 Rls. 2,460 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 50072090 ساير پارچه ها ، داراي حداقل 85 درصد وزني از ابريشم يا از آخال ابريشم ، غير از كج ابريشم كلافه اي (باتيك) 1,250 88,599,000 Rls. 2,100 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 400 86,940,000 Rls. 2,070 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 657 84,907,000 Rls. 1,970 $
37 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 300 81,890,000 Rls. 1,900 $
38 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 39 75,264,000 Rls. 1,792 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 920 70,464,090 Rls. 1,667 $
40 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 540 68,040,000 Rls. 1,620 $
41 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 08109020 زرشك تازه 400 67,200,000 Rls. 1,600 $
42 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 100 56,541,000 Rls. 1,500 $
43 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78 55,188,000 Rls. 1,314 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 85 51,720,000 Rls. 1,200 $
45 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 100 51,072,000 Rls. 1,200 $
46 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 220 46,200,000 Rls. 1,100 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 360 45,964,800 Rls. 1,080 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 200 42,000,000 Rls. 1,000 $
49 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 150 41,916,000 Rls. 998 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 80 40,320,000 Rls. 960 $
51 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 300 38,790,000 Rls. 900 $
52 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 290 36,540,000 Rls. 870 $
53 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 08109020 زرشك تازه 510 35,169,600 Rls. 816 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 150 32,130,000 Rls. 765 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 69120011 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب زده صنايع دستي 150 31,500,000 Rls. 750 $
56 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 80 29,589,000 Rls. 700 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 52093900 ساير پارچه هاي تار و پودباف از پنبه، رنگرزي شده، با حداقل 85% پنبه، هرمترمربع حدا قل 200 گرم غير مذکور در جاي 350 29,400,000 Rls. 700 $
58 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 116 26,468,320 Rls. 629 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 84383000 ماشين آلات و دستگاه هاي قندسازي 150 21,000,000 Rls. 500 $
60 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباكو 400 20,160,000 Rls. 480 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 80 20,160,000 Rls. 480 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 95030090 اجزاء و قطعات 150 19,840,500 Rls. 450 $
63 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 62032900 لباس بصورت مجموعه، مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 75 17,220,000 Rls. 410 $
64 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 330 14,223,000 Rls. 330 $
65 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 3,180 13,230,000 Rls. 315 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 07031000 پياز و موسير 250 10,775,000 Rls. 250 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 68109900 اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 380 7,020,800 Rls. 160 $
68 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 500 3,510,400 Rls. 80 $
69 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 50 2,520,000 Rls. 60 $
مجموع کل
85,600,914,713 ريال
مجموع کل
2,001,034 دلار
[1]