آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,047 57,400,434,000 Rls. 1,366,677 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,991 23,904,326,125 Rls. 406,601 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,255 21,960,898,273 Rls. 240,615 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 315 17,822,552,796 Rls. 195,444 $
5 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 550 13,760,376,000 Rls. 327,628 $
6 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,454 12,594,712,392 Rls. 143,096 $
7 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 110 11,990,088,000 Rls. 132,000 $
8 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,400 8,443,939,658 Rls. 101,486 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 970 4,816,980,000 Rls. 114,690 $
10 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,775 4,338,351,565 Rls. 46,687 $
11 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,190 4,124,866,298 Rls. 46,603 $
12 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 44 4,050,891,927 Rls. 45,069 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 120 3,839,402,435 Rls. 46,145 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 480 3,072,812,594 Rls. 33,239 $
15 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 132,410 2,540,029,287 Rls. 37,581 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 29 2,428,094,190 Rls. 26,265 $
17 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 260 2,282,086,500 Rls. 25,500 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 59 2,231,208,000 Rls. 53,124 $
19 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 4,440 1,720,794,830 Rls. 18,362 $
20 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,825 1,636,530,000 Rls. 38,965 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 03063590 --- سایر 4,000 1,548,338,200 Rls. 17,400 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 121,050 1,522,878,000 Rls. 36,259 $
23 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 123,838 1,497,426,000 Rls. 35,653 $
24 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 500 1,416,492,000 Rls. 33,726 $
25 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 23 1,400,700,000 Rls. 33,350 $
26 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 49,350 1,290,578,466 Rls. 14,860 $
27 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,720 1,180,187,480 Rls. 13,480 $
28 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,560 850,664,880 Rls. 9,360 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021040 گليم دورو پشمي 226 833,306,227 Rls. 9,169 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 23,500 731,934,339 Rls. 7,959 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,240 722,202,040 Rls. 8,680 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 1,182 685,331,981 Rls. 7,789 $
33 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021040 گليم دورو پشمي 359 682,836,000 Rls. 16,258 $
34 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,000 638,776,000 Rls. 8,000 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 1,400 638,288,000 Rls. 7,000 $
36 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 380 637,146,000 Rls. 7,399 $
37 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07039000 ک ترهکفرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، ترهکفرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 44,750 616,308,000 Rls. 14,674 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 700 578,229,660 Rls. 6,555 $
39 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 860 564,164,300 Rls. 6,020 $
40 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 2,916 557,664,367 Rls. 6,313 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07039000 ک ترهکفرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، ترهکفرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 33,500 464,310,000 Rls. 11,055 $
42 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 903 408,784,230 Rls. 4,770 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 450 357,258,600 Rls. 4,050 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 19,275 355,068,000 Rls. 8,454 $
45 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 13,450 351,889,665 Rls. 4,077 $
46 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 88 347,817,000 Rls. 4,035 $
47 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07039000 ک ترهکفرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، ترهکفرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 16,000 346,261,473 Rls. 5,151 $
48 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,164 342,216,000 Rls. 3,974 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 300 332,805,600 Rls. 3,600 $
50 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,200 332,640,000 Rls. 7,920 $
51 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 540 325,752,000 Rls. 7,756 $
52 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 98 321,930,000 Rls. 7,665 $
53 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 10,600 268,774,140 Rls. 3,204 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 610 237,586,220 Rls. 2,570 $
55 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 39 221,059,272 Rls. 2,506 $
56 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 55161300 ک ک از نخکهای به رنگ گوناگون/پارچهکهاي تار و پودباف از الياف مصنوعي غيريكسره. 180 211,708,800 Rls. 2,400 $
57 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 11,000 207,648,000 Rls. 4,944 $
58 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 49029090 ساير روزنامه مجله و نشريات ادوا ري که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودغير مذکور 600 205,677,600 Rls. 2,400 $
59 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 44199010 ک ک ک مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي. معرق و مشبك. منبت. نازكکكاري. نقاشي روي چوب. خاتم 260 203,758,880 Rls. 2,080 $
60 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 48 203,015,320 Rls. 2,440 $
61 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021040 گليم دورو پشمي 98 200,241,240 Rls. 2,270 $
62 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 198,325,200 Rls. 2,175 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 08101000 توت فرنگي، تازه 1,400 185,404,800 Rls. 2,100 $
64 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 78 175,518,000 Rls. 2,038 $
65 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 46 167,951,784 Rls. 1,848 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 5,300 165,202,680 Rls. 2,560 $
67 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 5,030 163,459,088 Rls. 2,012 $
68 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 350 161,780,500 Rls. 1,750 $
69 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 270 158,448,150 Rls. 1,840 $
70 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 6,700 150,401,460 Rls. 1,705 $
71 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 900 136,080,000 Rls. 3,240 $
72 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 600 133,812,000 Rls. 3,186 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 12089090 ساير آردها و زبره هاي دانه و ميوه هاي روغن دار غير از آرد و زيره خردل غير مذکور در جاي ديگر 1,057 133,182,000 Rls. 3,171 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,500 132,158,880 Rls. 1,500 $
75 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 1,020 128,520,000 Rls. 3,060 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 510 128,520,000 Rls. 3,060 $
77 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 471 126,613,992 Rls. 1,413 $
78 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 722 121,296,000 Rls. 2,888 $
79 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 97 120,387,060 Rls. 1,398 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,550 115,302,000 Rls. 1,339 $
81 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 580 113,605,581 Rls. 1,241 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده بجز براي كف 278 96,458,216 Rls. 1,112 $
83 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 290 95,584,000 Rls. 1,160 $
84 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 166 92,782,214 Rls. 1,162 $
85 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 380 86,438,580 Rls. 2,058 $
86 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 63079090 ساير اشياءدوخته و مهيا و همچنين ا لگوي لباس غير مذکور در جاي ديگر 190 83,173,450 Rls. 950 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 3,300 82,617,672 Rls. 957 $
88 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 180 81,794,700 Rls. 900 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 2,470 73,368,954 Rls. 1,747 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 168 72,170,176 Rls. 832 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 225 64,676,070 Rls. 810 $
92 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 95059000 اشياء براي جشن، کارناوال، شعبده بازي و اشياء اعجاب آور (غير از اشياء براي جشن کريسمس). 200 59,096,925 Rls. 675 $
93 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,550 54,691,440 Rls. 620 $
94 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1 50,018,400 Rls. 600 $
95 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 3,600 49,896,000 Rls. 1,188 $
96 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 250 43,775,500 Rls. 500 $
97 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 460 37,716,000 Rls. 898 $
98 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 60049000 ساير پارچه کشباف پهناي بيش از30cm داراي كمتر از 5% وزني نخ کشش پذيريا نخ کائوچوئي غير ازشماره 6001 640 37,632,000 Rls. 896 $
99 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 36 32,717,880 Rls. 360 $
100 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 160 29,568,978 Rls. 342 $
مجموع کل
233,939,175,180 ريال
مجموع کل
3,904,294 دلار