آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 217 28,720,224,480 Rls. 314,970 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 157 16,330,375,920 Rls. 188,880 $
3 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 193 6,268,668,000 Rls. 149,254 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,083 6,206,897,380 Rls. 70,733 $
5 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,403 5,843,670,000 Rls. 139,135 $
6 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 91 5,579,700,000 Rls. 132,850 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 192 5,048,526,000 Rls. 120,203 $
8 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 470 5,033,700,000 Rls. 119,850 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 174 4,818,996,000 Rls. 114,738 $
10 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 131 4,618,375,071 Rls. 53,126 $
11 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,202 4,324,934,974 Rls. 49,820 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 13019010 باريچه 1,497 4,285,190,943 Rls. 49,401 $
13 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,146 3,989,328,000 Rls. 94,984 $
14 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 425 3,884,336,000 Rls. 47,140 $
15 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 93 3,295,820,006 Rls. 37,098 $
16 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 484 3,229,362,484 Rls. 68,792 $
17 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 13019010 باريچه 1,100 2,931,205,475 Rls. 33,433 $
18 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 45 2,726,847,210 Rls. 64,925 $
19 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 774 2,660,676,871 Rls. 29,858 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 500 2,472,175,500 Rls. 28,500 $
21 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,311,150,000 Rls. 25,000 $
22 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33012920 اسانس باریجه 103 1,571,527,650 Rls. 18,117 $
23 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 3 1,236,000,000 Rls. 15,000 $
24 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 1,430 996,996,000 Rls. 23,738 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 1,950 982,800,000 Rls. 23,400 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 764 872,136,950 Rls. 9,883 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 1,400 847,298,200 Rls. 9,800 $
28 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69074090 ک ک ک سایر 21,600 809,697,600 Rls. 8,640 $
29 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,205 785,862,000 Rls. 18,711 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,260 748,947,104 Rls. 8,483 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 1,150 744,190,300 Rls. 8,050 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,782 734,184,000 Rls. 8,910 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 280 683,180,014 Rls. 6,974 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 650 653,913,000 Rls. 7,593 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 1,701 598,690,764 Rls. 6,804 $
36 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 68118200 ساير ورقها، پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز و همانند 3,700 575,727,360 Rls. 6,718 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,150 566,444,850 Rls. 6,450 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 97019000 کولاژ وپلاهاي تزئيني همانند 800 548,581,600 Rls. 5,600 $
39 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,600 540,296,000 Rls. 6,400 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 430 533,103,762 Rls. 5,442 $
41 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69120013 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنايع دستي 850 525,313,600 Rls. 5,950 $
42 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 5,850 519,750,000 Rls. 12,375 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 700 488,040,000 Rls. 11,620 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 371 485,436,000 Rls. 11,558 $
45 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 4,000 474,156,800 Rls. 5,200 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 514 466,788,000 Rls. 11,114 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,400 451,158,400 Rls. 5,600 $
48 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 116 438,941,612 Rls. 4,981 $
49 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 320 434,994,000 Rls. 10,357 $
50 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,300 416,403,150 Rls. 4,650 $
51 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 376 401,788,667 Rls. 4,501 $
52 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 58 394,504,806 Rls. 4,506 $
53 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 600 375,068,484 Rls. 4,284 $
54 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,408 372,057,144 Rls. 4,224 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90191090 سايردستگاه هاي مکانوترا پي، ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج و دستگاه هيدروترا پي 90 350,204,000 Rls. 4,000 $
56 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69139010 مجسمه و ساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني) ازسراميك صنايع دستي 440 344,822,720 Rls. 3,520 $
57 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,400 338,368,800 Rls. 4,200 $
58 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 1,050 335,357,400 Rls. 4,200 $
59 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 530 332,987,400 Rls. 4,170 $
60 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 4,000 293,836,960 Rls. 3,680 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 95059000 اشياء براي جشن، کارناوال، شعبده بازي و اشياء اعجاب آور (غير از اشياء براي جشن کريسمس). 500 289,506,000 Rls. 6,893 $
62 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021050 ک ک ک گلیم کف ابریشم/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 68 269,958,648 Rls. 2,972 $
63 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 550 269,392,750 Rls. 2,750 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 1,000 259,377,000 Rls. 3,000 $
65 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 222 255,333,583 Rls. 2,881 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 1 247,575,000 Rls. 2,824 $
67 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 550 243,658,800 Rls. 5,801 $
68 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 921 243,119,133 Rls. 2,763 $
69 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 640 212,999,680 Rls. 2,560 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 63079090 ساير اشياءدوخته و مهيا و همچنين ا لگوي لباس غير مذکور در جاي ديگر 200 211,891,200 Rls. 2,400 $
71 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69120011 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب زده صنايع دستي 300 207,501,600 Rls. 2,400 $
72 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 650 206,312,500 Rls. 2,353 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,600 201,600,000 Rls. 4,800 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 559 196,747,876 Rls. 2,236 $
75 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 480 139,214,592 Rls. 1,728 $
76 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 300 136,820,080 Rls. 1,480 $
77 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 250 134,103,125 Rls. 1,530 $
78 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 300 126,000,000 Rls. 3,000 $
79 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 39 123,648,000 Rls. 2,944 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 186 123,018,000 Rls. 2,929 $
81 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 100 122,171,730 Rls. 1,345 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 350 121,440,200 Rls. 1,400 $
83 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 360 119,810,016 Rls. 1,296 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 07123990 سایر قارچ های دنبلان خشک شده،حتی بریده شده به قطعات یا قاچ شده یا خردشده یا کوبیده یا ساییده شده ، اما آماده نشده به نحوی دیگر 450 117,103,050 Rls. 1,350 $
85 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 180 111,408,700 Rls. 1,300 $
86 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,000 109,200,000 Rls. 2,600 $
87 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 800 105,000,000 Rls. 2,500 $
88 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 69120013 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنايع دستي 700 102,900,000 Rls. 2,450 $
89 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 44140010 ک ک ک صنایع دستی شامل خراطی،کمعرق، مشبک، منبت، نازکککاری، نقاشی روی چوب، خاتم/قاب چوبي براي تابلو، عكس، آيينه يا اشياء همانند: 110 101,690,600 Rls. 1,100 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 140 98,882,560 Rls. 1,120 $
91 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 417 84,756,000 Rls. 2,018 $
92 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 75 81,361,150 Rls. 868 $
93 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 96 79,812,352 Rls. 904 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 68 76,104,000 Rls. 1,812 $
95 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 07132010 لپه 1,111 75,773,904 Rls. 831 $
96 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 36 74,455,680 Rls. 869 $
97 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 63 74,034,850 Rls. 790 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 549 73,714,696 Rls. 826 $
99 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 270 73,615,230 Rls. 810 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 367 73,120,521 Rls. 831 $
مجموع کل
153,823,848,217 ريال
مجموع کل
2,349,358 دلار