آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,917 42,209,169,268 Rls. 474,705 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,909 21,279,888,000 Rls. 506,664 $
3 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,726 18,878,152,648 Rls. 216,994 $
4 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,333 17,231,209,753 Rls. 200,723 $
5 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,739 13,419,532,934 Rls. 261,068 $
6 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,450 9,897,044,040 Rls. 110,373 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,163 9,831,066,000 Rls. 234,073 $
8 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 63 3,875,235,000 Rls. 92,268 $
9 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,620 2,510,971,008 Rls. 27,861 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,340 2,407,716,480 Rls. 28,095 $
11 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 480 2,225,480,000 Rls. 52,988 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,530 1,862,390,916 Rls. 32,135 $
13 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 1,827,000,000 Rls. 43,500 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,152 1,761,041,419 Rls. 20,986 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,140 1,062,897,061 Rls. 12,061 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,810 932,191,644 Rls. 10,416 $
17 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 363 844,500,018 Rls. 9,577 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,650 824,666,264 Rls. 8,978 $
19 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 150 749,403,605 Rls. 8,560 $
20 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 170 737,686,760 Rls. 17,564 $
21 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,400 622,504,800 Rls. 7,200 $
22 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,536 610,246,656 Rls. 6,912 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 250 542,143,750 Rls. 6,250 $
24 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,450 434,700,000 Rls. 10,350 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 193 425,548,160 Rls. 4,820 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 362 404,360,729 Rls. 4,643 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 920 400,938,200 Rls. 4,700 $
28 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,450 384,052,800 Rls. 4,350 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 1,400 370,809,600 Rls. 4,200 $
30 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 83040000 قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش... يا ملزومات و تجهيزات ميزکارا زفلزمعمولي. 1,100 363,110,000 Rls. 4,142 $
31 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 1,700 357,000,000 Rls. 8,500 $
32 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 450 350,239,674 Rls. 4,201 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 38109000 ک ساير: 390 337,190,100 Rls. 3,900 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 100 333,968,400 Rls. 7,952 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 900 328,262,400 Rls. 3,600 $
36 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 108 314,579,056 Rls. 3,774 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 630 311,944,500 Rls. 3,558 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 308,701,520 Rls. 3,480 $
39 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,000 294,000,000 Rls. 7,000 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 272,649,000 Rls. 3,000 $
41 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 600 263,973,000 Rls. 3,000 $
42 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 11061000 آرد، زبره و پودر سبزيجات غلافدار خشک کرده شماره 0713 920 239,410,680 Rls. 2,760 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 900 238,377,600 Rls. 2,700 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 580 227,346,000 Rls. 5,413 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 640 223,272,000 Rls. 5,316 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 210 215,375,460 Rls. 2,460 $
47 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 318 214,410,000 Rls. 5,105 $
48 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08132000 آلو، خشک کرده 320 204,023,386 Rls. 2,447 $
49 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 690 189,879,840 Rls. 2,260 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 536 185,053,216 Rls. 2,144 $
51 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 183,400,800 Rls. 2,200 $
52 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 609 182,733,888 Rls. 2,192 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 460 170,100,640 Rls. 1,840 $
54 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 116 153,488,880 Rls. 1,740 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 350 151,800,250 Rls. 1,750 $
56 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 440 131,392,500 Rls. 1,510 $
57 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 1,440 115,466,643 Rls. 1,385 $
58 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 370 114,234,540 Rls. 1,295 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 3,000 113,508,390 Rls. 1,290 $
60 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 360 104,410,944 Rls. 1,296 $
61 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 3 103,587,735 Rls. 1,245 $
62 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 4 98,826,000 Rls. 2,353 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08109020 زرشك تازه 500 96,600,000 Rls. 2,300 $
64 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 98 95,881,565 Rls. 1,055 $
65 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 220 92,218,500 Rls. 1,071 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 470 91,195,720 Rls. 1,880 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 210 87,532,200 Rls. 1,050 $
68 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 3,900 83,868,624 Rls. 1,008 $
69 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 48 78,540,000 Rls. 1,870 $
70 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 260 75,714,730 Rls. 910 $
71 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 200 73,912,440 Rls. 840 $
72 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 73,360,320 Rls. 880 $
73 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 71,136,550 Rls. 811 $
74 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 48 64,260,000 Rls. 1,530 $
75 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 82083000 کارد و تيغه هاي برنده، براي وسائل آشپزخانه يا براي ماشين هاي صنايع غذايي 150 61,893,750 Rls. 706 $
76 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 160 61,855,300 Rls. 703 $
77 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 144 59,977,063 Rls. 719 $
78 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 200 58,242,100 Rls. 700 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 120 52,972,800 Rls. 600 $
80 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 83 51,204,856 Rls. 608 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 400 50,400,000 Rls. 1,200 $
82 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 58 49,682,443 Rls. 596 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 300 49,515,000 Rls. 565 $
84 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 73159000 اجزاء و قطعات زنجير، که در جاي ديگرگفته نشده ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 450 47,544,000 Rls. 1,132 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 70 45,683,472 Rls. 548 $
86 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 49029090 ساير روزنامه مجله و نشريات ادوا ري که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودغير مذکور 270 45,360,000 Rls. 1,080 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 340 42,840,000 Rls. 1,020 $
88 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 13,000 34,176,742 Rls. 394 $
89 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 96180000 مانکن خياطي و آدم هاي چوبي و متحرک و ساير نمايشهاي متحرک براي تزئين ويترين مغازه ها 70 32,800,250 Rls. 350 $
90 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 23 32,760,000 Rls. 780 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 90 32,700,240 Rls. 360 $
92 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 190 31,920,000 Rls. 760 $
93 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 178 29,904,000 Rls. 712 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 180 26,880,000 Rls. 640 $
95 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 160 20,160,000 Rls. 480 $
96 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 25 17,139,800 Rls. 200 $
97 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 60 11,340,000 Rls. 270 $
98 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD) يا با ديودهاي ساطع نور (LED) 80 10,080,000 Rls. 240 $
99 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند،نيم شلوار، شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه، کشباف از ساير مواد نسجي 20 4,200,000 Rls. 100 $
مجموع کل
167,903,717,020 ريال
مجموع کل
2,560,491 دلار
[1]