آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 192,020 28,735,017,074 Rls. 324,599 $
2 9 1397 غرب تهران گرجستان 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 45,385 27,088,779,340 Rls. 317,695 $
3 5 1397 غرب تهران گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,700 26,745,074,200 Rls. 623,215 $
4 7 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 753,090 23,564,226,000 Rls. 561,053 $
5 10 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 477,311 20,240,270,575 Rls. 233,350 $
6 10 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 450,210 19,644,240,118 Rls. 211,600 $
7 8 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 461,090 18,965,394,183 Rls. 347,427 $
8 6 1397 غرب تهران گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 61,500 18,673,200,000 Rls. 444,600 $
9 11 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 120,730 16,900,550,833 Rls. 205,241 $
10 3 1397 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 54,270 16,009,964,250 Rls. 379,890 $
11 3 1397 غرب تهران گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 15,986,400,000 Rls. 380,000 $
12 3 1397 غرب تهران گرجستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 272,350 13,774,080,150 Rls. 326,820 $
13 9 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 212,290 12,948,479,532 Rls. 148,383 $
14 9 1397 غرب تهران گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 213,450 12,626,784,678 Rls. 144,762 $
15 12 1397 غرب تهران گرجستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 344,920 12,421,332,258 Rls. 140,382 $
16 10 1397 غرب تهران گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 286,690 11,700,471,057 Rls. 136,348 $
17 10 1397 غرب تهران گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 262,960 11,582,330,565 Rls. 123,591 $
18 7 1397 غرب تهران گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,900 11,396,784,000 Rls. 271,352 $
19 11 1397 غرب تهران گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 290,660 11,352,621,029 Rls. 139,584 $
20 10 1397 غرب تهران گرجستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 81,378 11,093,815,161 Rls. 118,378 $
21 3 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 398,420 10,046,652,495 Rls. 238,325 $
22 9 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,470 9,696,338,324 Rls. 108,637 $
23 2 1397 غرب تهران گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 9,240,000,000 Rls. 220,000 $
24 5 1397 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 27,520 8,316,913,500 Rls. 192,640 $
25 9 1397 غرب تهران گرجستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 72,430 8,295,131,341 Rls. 94,139 $
26 4 1397 غرب تهران گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 954,889 8,205,109,940 Rls. 189,947 $
27 11 1397 غرب تهران گرجستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 215,069 8,074,662,605 Rls. 93,975 $
28 3 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 243,030 8,062,889,480 Rls. 191,127 $
29 2 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 312,190 7,760,592,000 Rls. 184,776 $
30 3 1397 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 10,440 7,737,454,800 Rls. 183,600 $
31 10 1397 غرب تهران گرجستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 192,050 7,583,998,504 Rls. 90,265 $
32 4 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 288,993 7,560,547,200 Rls. 177,146 $
33 1 1397 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 53,255 6,856,290,000 Rls. 163,245 $
34 11 1397 غرب تهران گرجستان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 119,150 6,468,311,183 Rls. 78,089 $
35 11 1397 غرب تهران گرجستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 59,655 6,332,679,624 Rls. 71,586 $
36 11 1397 غرب تهران گرجستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 143,410 6,277,844,455 Rls. 71,705 $
37 2 1397 غرب تهران گرجستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 119,085 6,001,884,000 Rls. 142,902 $
38 7 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 254,400 5,711,706,000 Rls. 135,993 $
39 1 1397 غرب تهران گرجستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 115,500 5,579,561,952 Rls. 138,600 $
40 6 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 246,440 5,382,258,000 Rls. 128,149 $
41 4 1397 غرب تهران گرجستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 109,345 5,337,422,040 Rls. 125,370 $
42 8 1397 غرب تهران گرجستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 71,980 5,289,558,000 Rls. 75,567 $
43 10 1397 غرب تهران گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 118,780 5,231,639,875 Rls. 55,825 $
44 9 1397 غرب تهران گرجستان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 70,390 5,154,295,758 Rls. 57,899 $
45 4 1397 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 17,190 5,109,211,800 Rls. 120,330 $
46 12 1397 غرب تهران گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 124,080 4,480,729,032 Rls. 50,499 $
47 6 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 96,450 4,455,990,000 Rls. 106,095 $
48 9 1397 غرب تهران گرجستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,000 4,410,982,400 Rls. 50,070 $
49 8 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,060 4,401,706,650 Rls. 77,712 $
50 3 1397 غرب تهران گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 498,822 4,337,091,900 Rls. 102,860 $
51 8 1397 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 19,344 4,336,369,400 Rls. 50,600 $
52 11 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 115,860 4,105,443,303 Rls. 45,197 $
53 9 1397 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 39,120 3,972,455,188 Rls. 45,233 $
54 12 1397 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 14,180 3,932,652,840 Rls. 42,540 $
55 4 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 102,710 3,736,846,800 Rls. 86,646 $
56 10 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,000 3,720,307,200 Rls. 40,935 $
57 5 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 171,220 3,697,218,000 Rls. 88,029 $
58 9 1397 غرب تهران گرجستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 8,800 3,625,600,000 Rls. 44,000 $
59 12 1397 غرب تهران گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 19,348 3,577,290,416 Rls. 38,696 $
60 11 1397 غرب تهران گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 95,720 3,545,385,016 Rls. 43,448 $
61 11 1397 غرب تهران گرجستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 5,839 3,394,322,448 Rls. 42,132 $
62 3 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,510 3,359,146,050 Rls. 79,770 $
63 2 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,000 3,326,400,000 Rls. 79,200 $
64 11 1397 غرب تهران گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 20,450 2,972,088,480 Rls. 32,720 $
65 10 1397 غرب تهران گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 19,800 2,909,441,700 Rls. 29,700 $
66 12 1397 غرب تهران گرجستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 79,010 2,862,462,748 Rls. 32,157 $
67 6 1397 غرب تهران گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 356,287 2,855,832,000 Rls. 67,996 $
68 2 1397 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 334,660 2,835,672,000 Rls. 67,516 $
69 8 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 92,640 2,703,869,228 Rls. 50,673 $
70 4 1397 غرب تهران گرجستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 9,000 2,694,510,000 Rls. 63,000 $
71 12 1397 غرب تهران گرجستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 27,000 2,684,001,906 Rls. 30,942 $
72 10 1397 غرب تهران گرجستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 44,480 2,667,416,050 Rls. 29,350 $
73 10 1397 غرب تهران گرجستان 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 15,700 2,568,353,580 Rls. 28,260 $
74 12 1397 غرب تهران گرجستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 2,543,352,000 Rls. 28,000 $
75 2 1397 غرب تهران گرجستان 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 18,228 2,533,271,264 Rls. 60,316 $
76 6 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 82,525 2,510,340,000 Rls. 59,770 $
77 9 1397 غرب تهران گرجستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 25,010 2,472,988,800 Rls. 30,012 $
78 6 1397 غرب تهران گرجستان 84803000 مدلهاي قالب (moulding Patterns) 45,650 2,374,974,000 Rls. 56,547 $
79 5 1397 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 71,310 2,360,016,440 Rls. 54,552 $
80 9 1397 غرب تهران گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 48,320 2,325,602,130 Rls. 26,430 $
81 5 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 48,000 2,312,376,000 Rls. 52,800 $
82 4 1397 غرب تهران گرجستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,500 2,267,364,000 Rls. 53,400 $
83 1 1397 غرب تهران گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 19,670 2,231,758,200 Rls. 59,010 $
84 7 1397 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 48,220 2,227,764,000 Rls. 53,042 $
85 3 1397 غرب تهران گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 31,937 2,220,142,372 Rls. 52,804 $
86 10 1397 غرب تهران گرجستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 21,000 2,184,496,650 Rls. 23,310 $
87 8 1397 غرب تهران گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 93,310 2,143,722,000 Rls. 51,041 $
88 7 1397 غرب تهران گرجستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 77,372 2,142,000,000 Rls. 51,000 $
89 9 1397 غرب تهران گرجستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,130 2,126,319,696 Rls. 23,319 $
90 8 1397 غرب تهران گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 31,105 2,122,680,000 Rls. 50,540 $
91 12 1397 غرب تهران گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 15,250 2,116,529,200 Rls. 24,400 $
92 9 1397 غرب تهران گرجستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,900 2,064,160,800 Rls. 23,400 $
93 7 1397 غرب تهران گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 95,050 1,995,000,000 Rls. 47,500 $
94 12 1397 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,740 1,978,954,802 Rls. 22,814 $
95 5 1397 غرب تهران گرجستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,954,063,500 Rls. 44,921 $
96 9 1397 غرب تهران گرجستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 21,682 1,940,046,516 Rls. 21,993 $
97 3 1397 غرب تهران گرجستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 15,190 1,913,940,000 Rls. 45,570 $
98 9 1397 غرب تهران گرجستان 48051990 ک ک ک سایر/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 69,570 1,903,101,264 Rls. 20,871 $
99 9 1397 غرب تهران گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 8,500 1,865,409,200 Rls. 21,200 $
100 8 1397 غرب تهران گرجستان 08109010 انار تازه 41,020 1,843,002,000 Rls. 43,881 $
مجموع کل
673,605,727,048 ريال
مجموع کل
11,556,525 دلار