آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,000 38,272,848,000 Rls. 414,002 $
2 12 1397 غرب تهران کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 29,179,912,500 Rls. 337,500 $
3 12 1397 غرب تهران کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 40,300 28,246,860,316 Rls. 306,319 $
4 7 1397 غرب تهران کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 51,500 24,874,500,000 Rls. 592,250 $
5 8 1397 غرب تهران کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 23,215 10,988,049,950 Rls. 156,252 $
6 12 1397 غرب تهران کويت 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 6,318 5,981,797,280 Rls. 68,960 $
7 12 1397 غرب تهران کويت 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,000 4,474,612,416 Rls. 50,682 $
8 4 1397 غرب تهران کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,800 3,635,645,440 Rls. 85,424 $
9 7 1397 غرب تهران کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 26,966 3,397,716,000 Rls. 80,898 $
10 10 1397 غرب تهران کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 22,200 3,331,225,440 Rls. 39,960 $
11 10 1397 غرب تهران کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,050 2,670,025,016 Rls. 27,256 $
12 8 1397 غرب تهران کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 17,573 2,214,198,000 Rls. 52,719 $
13 12 1397 غرب تهران کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 13,500 2,145,398,400 Rls. 23,207 $
14 12 1397 غرب تهران کويت 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 7,489 1,927,945,056 Rls. 21,837 $
15 9 1397 غرب تهران کويت 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,555 1,883,169,600 Rls. 22,854 $
16 5 1397 غرب تهران کويت 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,852 1,626,894,880 Rls. 37,076 $
17 7 1397 غرب تهران کويت 24022000 سيگار حاوي توتون 2,484 1,573,656,000 Rls. 37,468 $
18 5 1397 غرب تهران کويت 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,025 1,386,037,560 Rls. 31,587 $
19 1 1397 غرب تهران کويت 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,750 1,290,607,500 Rls. 34,125 $
20 12 1397 غرب تهران کويت 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 3,618 1,277,703,936 Rls. 14,472 $
21 12 1397 غرب تهران کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,500 1,258,104,000 Rls. 14,250 $
22 12 1397 غرب تهران کويت 24022000 سيگار حاوي توتون 9,000 1,191,888,000 Rls. 13,500 $
23 12 1397 غرب تهران کويت 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 2,325 821,078,400 Rls. 9,300 $
24 9 1397 غرب تهران کويت 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,150 756,827,200 Rls. 8,300 $
25 9 1397 غرب تهران کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,200 660,600,800 Rls. 8,017 $
26 4 1397 غرب تهران کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,459 646,538,420 Rls. 15,227 $
27 11 1397 غرب تهران کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,200 640,133,399 Rls. 8,017 $
28 8 1397 غرب تهران کويت 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 1,860 623,732,400 Rls. 7,243 $
29 7 1397 غرب تهران کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 7,050 595,350,000 Rls. 14,175 $
30 12 1397 غرب تهران کويت 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 1,651 583,053,952 Rls. 6,604 $
31 12 1397 غرب تهران کويت 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (به استثناء آينه هاي عقب بين وسائط نقليه زميني) 1,482 523,371,264 Rls. 5,928 $
32 12 1397 غرب تهران کويت 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 2,530 446,737,280 Rls. 5,060 $
33 7 1397 غرب تهران کويت 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 9,512 383,712,000 Rls. 9,136 $
34 6 1397 غرب تهران کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 30,000 378,000,000 Rls. 9,000 $
35 10 1397 غرب تهران کويت 84281010 آسانسور 1,340 356,578,040 Rls. 3,640 $
36 4 1397 غرب تهران کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,200 348,783,000 Rls. 8,018 $
37 5 1397 غرب تهران کويت 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 2,300 343,650,000 Rls. 7,900 $
38 6 1397 غرب تهران کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,200 336,756,000 Rls. 8,018 $
39 3 1397 غرب تهران کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,200 336,714,000 Rls. 8,017 $
40 7 1397 غرب تهران کويت 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,900 319,200,000 Rls. 7,600 $
41 6 1397 غرب تهران کويت 08071100 هندوا نه، تازه 50,000 315,000,000 Rls. 7,500 $
42 7 1397 غرب تهران کويت 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 7,440 305,004,000 Rls. 7,262 $
43 1 1397 غرب تهران کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,200 303,240,760 Rls. 8,018 $
44 4 1397 غرب تهران کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,715 291,275,600 Rls. 6,860 $
45 4 1397 غرب تهران کويت 20029010 رب گوجه فرنگي 3,259 291,275,600 Rls. 6,860 $
46 4 1397 غرب تهران کويت 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 194 283,875,200 Rls. 6,670 $
47 5 1397 غرب تهران کويت 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 581 280,437,080 Rls. 6,391 $
48 5 1397 غرب تهران کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,136 263,424,000 Rls. 6,272 $
49 3 1397 غرب تهران کويت 28321010 سولفيت سديم 20,000 252,990,000 Rls. 6,000 $
50 7 1397 غرب تهران کويت 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 3,050 230,580,000 Rls. 5,490 $
51 3 1397 غرب تهران کويت 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,925 184,176,720 Rls. 4,368 $
52 4 1397 غرب تهران کويت 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 2,198 168,014,220 Rls. 3,957 $
53 2 1397 غرب تهران کويت 11081900 ساير نشاسته و فکول ها، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,000 161,700,000 Rls. 3,850 $
54 8 1397 غرب تهران کويت 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,600 141,372,000 Rls. 3,366 $
55 11 1397 غرب تهران کويت 33051000 شامپوها 480 109,000,800 Rls. 1,200 $
56 12 1397 غرب تهران کويت 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 186 65,686,272 Rls. 744 $
57 5 1397 غرب تهران کويت 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 425 39,270,000 Rls. 935 $
58 4 1397 غرب تهران کويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 495 27,386,700 Rls. 645 $
59 3 1397 غرب تهران کويت 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 120 18,974,250 Rls. 450 $
60 2 1397 غرب تهران کويت 85171210 گوشي تلفن همراه 30 18,774,000 Rls. 447 $
61 3 1397 غرب تهران کويت 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 150 16,866,000 Rls. 400 $
62 7 1397 غرب تهران کويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 295 16,128,000 Rls. 384 $
63 2 1397 غرب تهران کويت 85272100 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 100 15,750,000 Rls. 375 $
64 3 1397 غرب تهران کويت 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 95 14,842,080 Rls. 352 $
65 2 1397 غرب تهران کويت 85113010 دلکو جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 300 12,600,000 Rls. 300 $
66 3 1397 غرب تهران کويت 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 51 9,276,300 Rls. 220 $
67 3 1397 غرب تهران کويت 85167900 دستگاه هاي الکتروترميک براي مصارف خانگي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 90 8,433,000 Rls. 200 $
68 3 1397 غرب تهران کويت 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 100 8,433,000 Rls. 200 $
69 2 1397 غرب تهران کويت 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 75 7,224,000 Rls. 172 $
70 3 1397 غرب تهران کويت 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 20 7,168,050 Rls. 170 $
71 2 1397 غرب تهران کويت 84821000 بلبرينگ. 38 4,200,000 Rls. 100 $
72 2 1397 غرب تهران کويت 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 150 4,200,000 Rls. 100 $
73 2 1397 غرب تهران کويت 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 50 4,116,000 Rls. 98 $
74 2 1397 غرب تهران کويت 85044020 شارژر باطري 10 1,470,000 Rls. 35 $
75 3 1397 غرب تهران کويت 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 10 1,264,950 Rls. 30 $
76 2 1397 غرب تهران کويت 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 10 840,000 Rls. 20 $
77 2 1397 غرب تهران کويت 84719000 ساير ماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي، ماشين انتقال دا ده ها به روي حامل دا ده ها...غير مذکور در جاي ديگر 5 630,000 Rls. 15 $
مجموع کل
185,814,510,027 ريال
مجموع کل
2,702,254 دلار
[1]