آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 63,932 32,384,979,404 Rls. 376,453 $
2 9 1397 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 36,736 24,513,458,772 Rls. 273,914 $
3 12 1397 غرب تهران چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,000 9,866,095,712 Rls. 111,749 $
4 12 1397 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,150 7,400,829,888 Rls. 83,826 $
5 1 1397 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,580 6,817,734,000 Rls. 162,327 $
6 8 1397 غرب تهران چين 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 81,900 5,907,489,000 Rls. 82,981 $
7 6 1397 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,320 5,315,656,500 Rls. 126,563 $
8 12 1397 غرب تهران چين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 40,000 4,360,032,000 Rls. 48,000 $
9 7 1397 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,900 3,751,335,000 Rls. 89,317 $
10 9 1397 غرب تهران چين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 4,450 3,307,950,000 Rls. 37,500 $
11 12 1397 غرب تهران چين 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 33,000 2,913,504,000 Rls. 33,000 $
12 2 1397 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,313 2,888,327,400 Rls. 68,770 $
13 9 1397 غرب تهران چين 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 24,200 2,555,258,640 Rls. 29,040 $
14 10 1397 غرب تهران چين 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 5,500 2,155,142,000 Rls. 22,000 $
15 12 1397 غرب تهران چين 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 20,220 1,324,320,000 Rls. 15,000 $
16 5 1397 غرب تهران چين 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 22,000 1,108,800,000 Rls. 26,400 $
17 6 1397 غرب تهران چين 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 43,460 1,095,192,000 Rls. 26,076 $
18 8 1397 غرب تهران چين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 19,499 1,064,658,000 Rls. 25,349 $
19 8 1397 غرب تهران چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 9,800 976,968,600 Rls. 11,400 $
20 9 1397 غرب تهران چين 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 22,258 976,700,100 Rls. 11,100 $
21 7 1397 غرب تهران چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 21,150 888,300,000 Rls. 21,150 $
22 9 1397 غرب تهران چين 39152000 ک از پلیمرهای استیرن/آخال، دمکقيچي و خردهکريز از مواد پلاستيكي. 8,540 844,435,200 Rls. 10,248 $
23 3 1397 غرب تهران چين 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 98,560 820,673,100 Rls. 19,500 $
24 3 1397 غرب تهران چين 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا، با موتور جرقه اي - احتراقي، به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر5 تن 3,400 804,566,400 Rls. 19,034 $
25 10 1397 غرب تهران چين 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 47,500 707,342,389 Rls. 7,783 $
26 6 1397 غرب تهران چين 33019012 ساير عرقيات سنتي 12,000 645,540,000 Rls. 15,370 $
27 6 1397 غرب تهران چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,000 638,400,000 Rls. 15,200 $
28 8 1397 غرب تهران چين 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 15,752 568,974,000 Rls. 13,547 $
29 12 1397 غرب تهران چين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 5,520 561,332,112 Rls. 6,072 $
30 4 1397 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن، حلاجي شده ياشانه زده. 21,500 439,219,200 Rls. 10,320 $
31 7 1397 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن، حلاجي شده ياشانه زده. 21,600 435,456,000 Rls. 10,368 $
32 3 1397 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن، حلاجي شده ياشانه زده. 2,150 435,142,800 Rls. 10,320 $
33 1 1397 غرب تهران چين 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 1,200 431,970,000 Rls. 10,285 $
34 5 1397 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن، حلاجي شده ياشانه زده. 19,100 398,808,000 Rls. 9,168 $
35 7 1397 غرب تهران چين 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 1,350 340,200,000 Rls. 8,100 $
36 1 1397 غرب تهران چين 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 3,823 277,200,000 Rls. 6,600 $
37 7 1397 غرب تهران چين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 6,590 265,692,000 Rls. 6,326 $
38 3 1397 غرب تهران چين 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 1,660 258,164,400 Rls. 6,108 $
39 5 1397 غرب تهران چين 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 2,020 254,520,000 Rls. 6,060 $
40 8 1397 غرب تهران چين 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 502 248,565,300 Rls. 2,835 $
41 7 1397 غرب تهران چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 75 241,164,000 Rls. 5,742 $
42 7 1397 غرب تهران چين 44219920 --- صنايع دستي شامل خراطي. معرق. مشبك. نازكکكاري. منبت. نقاشي روي چوب. خاتم 650 136,500,000 Rls. 3,250 $
43 7 1397 غرب تهران چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 600 128,520,000 Rls. 3,060 $
44 10 1397 غرب تهران چين 94031000 مبل هاي فلزي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 485 94,368,048 Rls. 1,132 $
45 5 1397 غرب تهران چين 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 140 70,560,000 Rls. 1,680 $
46 5 1397 غرب تهران چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 320 40,320,000 Rls. 960 $
47 8 1397 غرب تهران چين 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 96 23,767,200 Rls. 271 $
48 4 1397 غرب تهران چين 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 356 8,845,375 Rls. 205 $
49 10 1397 غرب تهران چين 83025000 رخت آويز، کلاه آويز، پايه واشياء همانندا زفلزمعمولي. 18 3,751,380 Rls. 45 $
مجموع کل
131,696,727,920 ريال
مجموع کل
1,891,505 دلار
[1]