آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 238,395 286,063,200,000 Rls. 7,420,650 $
2 12 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,433,750 171,320,327,200 Rls. 1,951,950 $
3 9 1397 غرب تهران هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 618,765 106,389,539,326 Rls. 1,187,100 $
4 10 1397 غرب تهران هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 428,825 77,555,028,507 Rls. 822,701 $
5 11 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,075,250 75,742,192,800 Rls. 861,600 $
6 2 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 836,000 60,155,694,480 Rls. 1,432,279 $
7 8 1397 غرب تهران هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 166,147 54,637,532,095 Rls. 868,912 $
8 5 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 489,000 45,432,456,265 Rls. 1,063,689 $
9 3 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 539,000 41,726,156,945 Rls. 990,182 $
10 5 1397 غرب تهران هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 465,530 33,506,433,200 Rls. 787,943 $
11 10 1397 غرب تهران هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 56,706 33,090,672,888 Rls. 396,942 $
12 9 1397 غرب تهران هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,100 31,723,240,500 Rls. 359,625 $
13 9 1397 غرب تهران هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 54,682 31,540,577,600 Rls. 382,774 $
14 10 1397 غرب تهران هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,000 30,891,655,933 Rls. 329,634 $
15 4 1397 غرب تهران هند 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 79,500 27,981,470,980 Rls. 653,879 $
16 5 1397 غرب تهران هند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 19,553 27,802,587,142 Rls. 661,966 $
17 10 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 204,600 26,937,303,600 Rls. 298,800 $
18 12 1397 غرب تهران هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,500 26,916,153,909 Rls. 311,317 $
19 9 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 178,600 25,196,334,500 Rls. 290,050 $
20 5 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 302,000 23,948,760,000 Rls. 550,500 $
21 11 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 169,100 17,971,841,240 Rls. 218,982 $
22 4 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 238,200 17,692,575,000 Rls. 414,750 $
23 4 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 220,000 17,145,102,777 Rls. 402,846 $
24 6 1397 غرب تهران هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 60,910 16,281,342,000 Rls. 387,651 $
25 2 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 235,700 15,995,700,000 Rls. 380,850 $
26 7 1397 غرب تهران هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 271,896 15,372,403,200 Rls. 366,010 $
27 2 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 128,700 15,341,088,000 Rls. 365,264 $
28 10 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 198,000 13,204,857,600 Rls. 158,400 $
29 7 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 101,774 12,118,386,000 Rls. 288,533 $
30 4 1397 غرب تهران هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 11,088,000,000 Rls. 264,000 $
31 7 1397 غرب تهران هند 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 39,680 10,832,640,000 Rls. 257,920 $
32 5 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 84,496 10,184,705,680 Rls. 234,478 $
33 11 1397 غرب تهران هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 17,410 10,159,570,680 Rls. 122,106 $
34 9 1397 غرب تهران هند 34021130 الكيل بنزن سولفونه 105,600 9,763,836,826 Rls. 107,078 $
35 11 1397 غرب تهران هند 34021130 الكيل بنزن سولفونه 105,600 9,726,359,386 Rls. 107,078 $
36 3 1397 غرب تهران هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 39,560 9,250,507,872 Rls. 219,388 $
37 6 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 173,250 9,168,905,760 Rls. 218,308 $
38 8 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 95,000 8,704,396,800 Rls. 162,300 $
39 9 1397 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غير از چيده شده)، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 36,700 8,589,857,402 Rls. 97,622 $
40 4 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 69,729 8,333,309,980 Rls. 193,868 $
41 4 1397 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غير از چيده شده)، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 67,670 8,121,588,580 Rls. 189,071 $
42 3 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 112,600 7,818,518,250 Rls. 185,550 $
43 7 1397 غرب تهران هند 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 39,545 7,590,072,000 Rls. 180,716 $
44 7 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 106,200 7,249,200,000 Rls. 172,600 $
45 2 1397 غرب تهران هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 6,720,000,000 Rls. 160,000 $
46 1 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 109,900 6,410,421,000 Rls. 159,750 $
47 2 1397 غرب تهران هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 90,160 6,289,500,000 Rls. 149,750 $
48 3 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 55,910 6,229,837,140 Rls. 147,382 $
49 3 1397 غرب تهران هند 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 81,000 5,966,286,315 Rls. 141,680 $
50 2 1397 غرب تهران هند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 76,660 5,795,664,000 Rls. 137,992 $
51 2 1397 غرب تهران هند 34021130 الكيل بنزن سولفونه 123,200 5,536,440,000 Rls. 131,820 $
52 5 1397 غرب تهران هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,290 5,476,021,200 Rls. 125,415 $
53 7 1397 غرب تهران هند 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 41,735 5,465,418,000 Rls. 130,129 $
54 6 1397 غرب تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 75,100 5,333,454,000 Rls. 126,987 $
55 7 1397 غرب تهران هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 72,490 5,189,520,000 Rls. 123,560 $
56 2 1397 غرب تهران هند 27101920 گريس 107,180 4,501,560,000 Rls. 107,180 $
57 7 1397 غرب تهران هند 34021130 الكيل بنزن سولفونه 105,600 4,497,292,800 Rls. 107,078 $
58 12 1397 غرب تهران هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,190 4,418,284,672 Rls. 50,044 $
59 1 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 35,480 4,219,278,000 Rls. 100,459 $
60 10 1397 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غير از چيده شده)، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 17,540 3,830,038,335 Rls. 40,869 $
61 11 1397 غرب تهران هند 29051100 متانول 134,400 3,705,140,341 Rls. 46,403 $
62 12 1397 غرب تهران هند 34021130 الكيل بنزن سولفونه 35,200 3,242,119,795 Rls. 35,693 $
63 9 1397 غرب تهران هند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 19,650 3,238,320,000 Rls. 39,300 $
64 6 1397 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 42,600 3,137,400,000 Rls. 74,700 $
65 5 1397 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 64,600 3,132,360,000 Rls. 73,680 $
66 6 1397 غرب تهران هند 28365000 کربنات کلسيم 88,200 2,963,520,000 Rls. 70,560 $
67 10 1397 غرب تهران هند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 2,953,697,500 Rls. 32,500 $
68 10 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 35,890 2,805,103,795 Rls. 30,865 $
69 12 1397 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 22,500 2,754,585,600 Rls. 31,200 $
70 5 1397 غرب تهران هند 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 28,800 2,632,800,000 Rls. 60,000 $
71 2 1397 غرب تهران هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 31,000 2,604,000,000 Rls. 62,000 $
72 8 1397 غرب تهران هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,700 2,591,190,000 Rls. 61,695 $
73 7 1397 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غير از چيده شده)، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 18,680 2,307,942,000 Rls. 54,951 $
74 2 1397 غرب تهران هند 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 189,000 2,268,000,000 Rls. 54,000 $
75 12 1397 غرب تهران هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,720 2,263,351,168 Rls. 24,483 $
76 6 1397 غرب تهران هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 44,000 2,217,600,000 Rls. 52,800 $
77 7 1397 غرب تهران هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 44,000 2,200,800,000 Rls. 52,400 $
78 7 1397 غرب تهران هند 08105000 کيوي، تازه 42,075 2,132,004,000 Rls. 50,762 $
79 5 1397 غرب تهران هند 28365000 کربنات کلسيم 600,700 2,099,473,920 Rls. 48,056 $
80 5 1397 غرب تهران هند 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 29,870 2,044,602,000 Rls. 48,681 $
81 8 1397 غرب تهران هند 08105000 کيوي، تازه 38,100 1,920,240,000 Rls. 45,720 $
82 9 1397 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 18,700 1,847,811,000 Rls. 21,000 $
83 7 1397 غرب تهران هند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 22,500 1,701,000,000 Rls. 40,500 $
84 11 1397 غرب تهران هند 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 10,485 1,689,427,080 Rls. 20,970 $
85 4 1397 غرب تهران هند 34021130 الكيل بنزن سولفونه 35,200 1,649,944,372 Rls. 38,496 $
86 5 1397 غرب تهران هند 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 18,565 1,629,264,400 Rls. 37,130 $
87 6 1397 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده، حلاجي نشده و شانه نزده. 15,110 1,478,652,000 Rls. 35,206 $
88 9 1397 غرب تهران هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,450,205,280 Rls. 16,440 $
89 10 1397 غرب تهران هند 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 4,940 1,346,886,060 Rls. 14,820 $
90 9 1397 غرب تهران هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 22,000 1,319,865,000 Rls. 15,000 $
91 8 1397 غرب تهران هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 22,000 1,285,485,000 Rls. 15,000 $
92 5 1397 غرب تهران هند 32099040 پوششهاي تفلوني بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك يا طبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 194,224 1,269,667,000 Rls. 29,015 $
93 8 1397 غرب تهران هند 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 91,340 1,227,576,000 Rls. 29,228 $
94 6 1397 غرب تهران هند 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 92,695 1,199,898,000 Rls. 28,569 $
95 5 1397 غرب تهران هند 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 22,500 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
96 12 1397 غرب تهران هند 08081000 سيب، تازه 22,000 1,118,433,624 Rls. 12,936 $
97 5 1397 غرب تهران هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 22,000 1,108,800,000 Rls. 26,400 $
98 7 1397 غرب تهران هند 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 8,499 1,070,874,000 Rls. 25,497 $
99 5 1397 غرب تهران هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 14,090 1,023,852,040 Rls. 23,333 $
100 8 1397 غرب تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 22,000 1,016,400,000 Rls. 11,860 $
مجموع کل
1,682,923,389,340 ريال
مجموع کل
30,776,806 دلار