آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 42,700 6,645,528,000 Rls. 156,300 $
2 8 1397 غرب تهران هلند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,640 5,654,880,000 Rls. 134,640 $
3 8 1397 غرب تهران هلند 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 21,000 5,399,037,000 Rls. 63,000 $
4 7 1397 غرب تهران هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 60,800 5,107,200,000 Rls. 121,600 $
5 8 1397 غرب تهران هلند 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,841 4,912,135,575 Rls. 56,028 $
6 8 1397 غرب تهران هلند 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 18,000 4,527,090,000 Rls. 52,569 $
7 1 1397 غرب تهران هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 85,500 4,309,458,400 Rls. 111,150 $
8 5 1397 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 20,300 4,206,186,000 Rls. 95,400 $
9 6 1397 غرب تهران هلند 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 20,650 4,139,100,000 Rls. 98,550 $
10 9 1397 غرب تهران هلند 73181900 سايراشياءحديده شده، که در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 18,246 4,023,790,380 Rls. 45,615 $
11 9 1397 غرب تهران هلند 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 19,800 3,639,307,760 Rls. 41,360 $
12 7 1397 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 105,800 3,615,864,000 Rls. 86,092 $
13 4 1397 غرب تهران هلند 73181900 سايراشياءحديده شده، که در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 36,559 3,275,520,080 Rls. 76,774 $
14 5 1397 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 62,000 3,253,080,000 Rls. 76,040 $
15 11 1397 غرب تهران هلند 73181900 سايراشياءحديده شده، که در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 17,285 3,177,926,198 Rls. 36,298 $
16 3 1397 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 21,000 2,655,009,000 Rls. 63,000 $
17 2 1397 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 21,000 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
18 5 1397 غرب تهران هلند 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,675 2,602,412,250 Rls. 59,025 $
19 12 1397 غرب تهران هلند 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 13,246 2,572,888,896 Rls. 29,142 $
20 7 1397 غرب تهران هلند 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 20,000 2,520,000,000 Rls. 60,000 $
21 6 1397 غرب تهران هلند 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,798 2,494,548,000 Rls. 59,394 $
22 8 1397 غرب تهران هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 41,500 2,424,492,000 Rls. 57,726 $
23 7 1397 غرب تهران هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 12,400 2,159,640,000 Rls. 51,420 $
24 2 1397 غرب تهران هلند 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 20,800 1,747,200,000 Rls. 41,600 $
25 1 1397 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 40,000 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
26 3 1397 غرب تهران هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,500 1,653,750,000 Rls. 39,375 $
27 7 1397 غرب تهران هلند 73181900 سايراشياءحديده شده، که در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 18,467 1,628,760,000 Rls. 38,780 $
28 2 1397 غرب تهران هلند 73181900 سايراشياءحديده شده، که در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 17,931 1,581,510,000 Rls. 37,655 $
29 7 1397 غرب تهران هلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 7,625 1,441,146,000 Rls. 34,313 $
30 12 1397 غرب تهران هلند 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,850 1,432,913,000 Rls. 15,500 $
31 6 1397 غرب تهران هلند 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 14,853 1,243,200,000 Rls. 29,600 $
32 2 1397 غرب تهران هلند 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 37,200 1,236,732,000 Rls. 29,446 $
33 2 1397 غرب تهران هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,000 1,201,200,000 Rls. 28,600 $
34 4 1397 غرب تهران هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,460 1,156,143,000 Rls. 26,578 $
35 11 1397 غرب تهران هلند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,830 1,146,742,998 Rls. 13,098 $
36 6 1397 غرب تهران هلند 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 48,100 1,010,100,000 Rls. 24,050 $
37 10 1397 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,000 940,425,600 Rls. 9,600 $
38 12 1397 غرب تهران هلند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 9,118 926,370,564 Rls. 10,715 $
39 11 1397 غرب تهران هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,097 887,259,864 Rls. 11,112 $
40 12 1397 غرب تهران هلند 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 16,560 867,430,000 Rls. 10,000 $
41 4 1397 غرب تهران هلند 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 11,000 851,200,000 Rls. 20,000 $
42 9 1397 غرب تهران هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 690 716,422,722 Rls. 8,142 $
43 4 1397 غرب تهران هلند 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 8,370 712,454,400 Rls. 16,740 $
44 5 1397 غرب تهران هلند 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 31,820 692,085,000 Rls. 15,910 $
45 2 1397 غرب تهران هلند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 10,730 675,990,000 Rls. 16,095 $
46 9 1397 غرب تهران هلند 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 15,300 674,821,800 Rls. 7,650 $
47 8 1397 غرب تهران هلند 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 31,595 663,516,000 Rls. 12,098 $
48 7 1397 غرب تهران هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,536 534,786,000 Rls. 12,733 $
49 7 1397 غرب تهران هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,408 532,224,000 Rls. 12,672 $
50 1 1397 غرب تهران هلند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 22,500 472,500,000 Rls. 11,250 $
51 12 1397 غرب تهران هلند 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,800 445,412,960 Rls. 5,045 $
52 1 1397 غرب تهران هلند 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 5,040 347,639,040 Rls. 8,277 $
53 9 1397 غرب تهران هلند 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,000 329,600,000 Rls. 4,000 $
54 7 1397 غرب تهران هلند 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 11,960 251,160,000 Rls. 5,980 $
55 12 1397 غرب تهران هلند 57050010 جاجيم از مواد نسجي حتي آماده مصرف 530 204,120,768 Rls. 2,208 $
56 7 1397 غرب تهران هلند 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,700 96,390,000 Rls. 2,295 $
57 11 1397 غرب تهران هلند 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 108 75,854,650 Rls. 950 $
58 7 1397 غرب تهران هلند 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 400 70,560,000 Rls. 1,680 $
59 2 1397 غرب تهران هلند 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 200 35,280,000 Rls. 840 $
60 7 1397 غرب تهران هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 741 31,122,000 Rls. 741 $
61 6 1397 غرب تهران هلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 300 29,400,000 Rls. 700 $
مجموع کل
116,184,515,905 ريال
مجموع کل
2,300,150 دلار
[1]