آمار کل " صادرات به" کشور (مراکش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 غرب تهران مراکش 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 272,740 349,164,086,880 Rls. 8,257,958 $
مجموع کل
349,164,086,880 ريال
مجموع کل
8,257,958 دلار
[1]