آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 80,270 87,275,076,000 Rls. 2,077,978 $
2 7 1397 غرب تهران لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 74,700 68,375,328,000 Rls. 1,627,984 $
3 8 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60,700 51,045,876,000 Rls. 1,215,378 $
4 9 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35,600 50,169,649,684 Rls. 590,038 $
5 9 1397 غرب تهران لبنان 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 80,100 33,858,470,000 Rls. 400,500 $
6 8 1397 غرب تهران لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 19,600 29,937,594,250 Rls. 341,469 $
7 5 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,200 28,620,228,000 Rls. 681,434 $
8 3 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,800 24,432,060,000 Rls. 578,000 $
9 10 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22,200 24,325,773,481 Rls. 248,321 $
10 9 1397 غرب تهران لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 20,575,280,000 Rls. 233,248 $
11 9 1397 غرب تهران لبنان 03061700 ساير انواع ميگو 43,200 17,622,247,680 Rls. 203,040 $
12 7 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 37,940 16,893,702,000 Rls. 402,231 $
13 11 1397 غرب تهران لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 18,200 16,442,465,268 Rls. 205,925 $
14 3 1397 غرب تهران لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 136,708 15,887,432,394 Rls. 375,945 $
15 11 1397 غرب تهران لبنان 03061700 ساير انواع ميگو 43,200 15,245,461,440 Rls. 190,080 $
16 7 1397 غرب تهران لبنان 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 167,700 14,763,000,000 Rls. 351,500 $
17 2 1397 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,560 13,492,080,000 Rls. 321,240 $
18 9 1397 غرب تهران لبنان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 27,269 13,365,264,756 Rls. 151,513 $
19 2 1397 غرب تهران لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 104,641 12,086,004,000 Rls. 287,762 $
20 12 1397 غرب تهران لبنان 03061700 ساير انواع ميگو 43,200 11,740,565,520 Rls. 133,920 $
21 8 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,080 10,715,459,475 Rls. 234,086 $
22 11 1397 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 74,140 10,694,521,432 Rls. 126,122 $
23 1 1397 غرب تهران لبنان 22029990 --- ساير 100,779 10,444,650,554 Rls. 277,142 $
24 12 1397 غرب تهران لبنان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 27,504 10,366,189,056 Rls. 117,504 $
25 6 1397 غرب تهران لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 83,770 9,675,414,000 Rls. 230,367 $
26 8 1397 غرب تهران لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 83,460 9,639,630,000 Rls. 111,936 $
27 8 1397 غرب تهران لبنان 03061700 ساير انواع ميگو 21,750 8,436,118,125 Rls. 96,223 $
28 12 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,000 7,593,221,991 Rls. 87,537 $
29 4 1397 غرب تهران لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 64,036 7,570,163,260 Rls. 176,099 $
30 7 1397 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 9,200 7,341,600,000 Rls. 174,800 $
31 6 1397 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,000 6,503,238,000 Rls. 154,839 $
32 11 1397 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,850 5,928,639,750 Rls. 74,250 $
33 9 1397 غرب تهران لبنان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 23,000 5,913,231,000 Rls. 71,763 $
34 7 1397 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 120,610 5,572,182,000 Rls. 132,671 $
35 12 1397 غرب تهران لبنان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 71,500 5,187,538,400 Rls. 57,200 $
36 5 1397 غرب تهران لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,000 4,998,000,000 Rls. 119,000 $
37 3 1397 غرب تهران لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,950 4,652,870,250 Rls. 110,075 $
38 8 1397 غرب تهران لبنان 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 10,800 4,627,746,000 Rls. 54,000 $
39 8 1397 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,970 4,518,990,000 Rls. 52,475 $
40 5 1397 غرب تهران لبنان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 21,360 4,485,600,000 Rls. 106,800 $
41 8 1397 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 48,740 4,424,495,350 Rls. 51,628 $
42 9 1397 غرب تهران لبنان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 68,930 4,345,034,400 Rls. 52,731 $
43 7 1397 غرب تهران لبنان 03063590 --- سایر 21,600 4,263,840,000 Rls. 101,520 $
44 6 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,200 3,908,520,000 Rls. 93,060 $
45 12 1397 غرب تهران لبنان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 13,945 3,617,358,101 Rls. 41,839 $
46 5 1397 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,810 3,525,464,910 Rls. 80,091 $
47 12 1397 غرب تهران لبنان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 22,730 3,496,028,224 Rls. 39,598 $
48 3 1397 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,600 3,366,716,100 Rls. 79,860 $
49 4 1397 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,900 3,051,552,000 Rls. 71,700 $
50 11 1397 غرب تهران لبنان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 75,680 2,773,020,096 Rls. 33,328 $
51 5 1397 غرب تهران لبنان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 98,790 2,696,946,000 Rls. 64,213 $
52 9 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,200 2,680,286,865 Rls. 30,939 $
53 5 1397 غرب تهران لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 21,247 2,563,864,520 Rls. 58,429 $
54 3 1397 غرب تهران لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 12,000 2,528,580,000 Rls. 60,000 $
55 2 1397 غرب تهران لبنان 14049010 حنا به غير از عصاره آن 20,000 2,520,000,000 Rls. 60,000 $
56 12 1397 غرب تهران لبنان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 23,000 2,436,748,800 Rls. 27,600 $
57 4 1397 غرب تهران لبنان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 17,500 2,234,400,000 Rls. 52,500 $
58 1 1397 غرب تهران لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 20,130 2,086,239,259 Rls. 55,357 $
59 12 1397 غرب تهران لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,000 1,891,445,160 Rls. 20,460 $
60 3 1397 غرب تهران لبنان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 24,400 1,844,640,000 Rls. 43,920 $
61 11 1397 غرب تهران لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 14,440 1,514,537,896 Rls. 18,968 $
62 8 1397 غرب تهران لبنان 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 17,570 1,299,350,961 Rls. 30,937 $
63 5 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,900 1,210,326,600 Rls. 28,817 $
64 6 1397 غرب تهران لبنان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 8,500 1,071,000,000 Rls. 25,500 $
65 7 1397 غرب تهران لبنان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 5,920 994,560,000 Rls. 23,680 $
66 10 1397 غرب تهران لبنان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 2,450 960,017,800 Rls. 9,800 $
67 2 1397 غرب تهران لبنان 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 3,312 834,624,000 Rls. 19,872 $
68 6 1397 غرب تهران لبنان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,591 830,424,000 Rls. 19,772 $
69 6 1397 غرب تهران لبنان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,860 743,484,000 Rls. 17,702 $
70 4 1397 غرب تهران لبنان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,981 740,264,871 Rls. 17,308 $
71 10 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 700 705,613,083 Rls. 7,203 $
72 3 1397 غرب تهران لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 16,506 695,975,490 Rls. 16,506 $
73 12 1397 غرب تهران لبنان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 5,000 693,345,000 Rls. 7,500 $
74 2 1397 غرب تهران لبنان 84049000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي کمکي براي استفاده در ديگها 2,800 554,400,000 Rls. 13,200 $
75 8 1397 غرب تهران لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 15,026 492,114,000 Rls. 5,714 $
76 11 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 950 480,260,004 Rls. 6,015 $
77 2 1397 غرب تهران لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 12,912 433,860,000 Rls. 10,330 $
78 12 1397 غرب تهران لبنان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 2,175 377,332,050 Rls. 4,350 $
79 4 1397 غرب تهران لبنان 04090000 عسل طبيعي 2,132 364,742,560 Rls. 8,528 $
80 12 1397 غرب تهران لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 2,100 364,320,600 Rls. 4,200 $
81 12 1397 غرب تهران لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 5,000 231,115,000 Rls. 2,500 $
82 7 1397 غرب تهران لبنان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 235 161,028,000 Rls. 3,834 $
83 7 1397 غرب تهران لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,400 145,236,000 Rls. 3,458 $
84 5 1397 غرب تهران لبنان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 600 75,600,000 Rls. 1,800 $
85 12 1397 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 119 71,129,260 Rls. 820 $
86 12 1397 غرب تهران لبنان 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 200 52,045,800 Rls. 600 $
87 7 1397 غرب تهران لبنان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 510 26,502,000 Rls. 631 $
88 8 1397 غرب تهران لبنان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 80 5,040,000 Rls. 120 $
89 9 1397 غرب تهران لبنان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 35 4,617,330 Rls. 54 $
مجموع کل
787,406,607,856 ريال
مجموع کل
14,610,887 دلار
[1]