آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 171,402 28,537,675,481 Rls. 299,951 $
2 3 1397 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 339,142 21,428,555,415 Rls. 509,039 $
3 2 1397 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 251,567 19,170,228,000 Rls. 456,434 $
4 7 1397 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 173,141 12,374,964,000 Rls. 294,642 $
5 3 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 339,515 11,968,456,754 Rls. 284,081 $
6 10 1397 غرب تهران قزاقستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 100,215 11,250,993,894 Rls. 120,054 $
7 11 1397 غرب تهران قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 14,442 11,029,856,112 Rls. 136,908 $
8 7 1397 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 32,740 8,869,560,000 Rls. 211,180 $
9 5 1397 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 238,915 8,697,758,020 Rls. 200,786 $
10 5 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 214,556 8,096,760,440 Rls. 187,618 $
11 12 1397 غرب تهران قزاقستان 90289090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028، غير مذکور در جاي ديگر 12,260 7,649,200,648 Rls. 88,472 $
12 12 1397 غرب تهران قزاقستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 120,106 7,430,671,232 Rls. 84,164 $
13 3 1397 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 211,249 7,171,984,170 Rls. 170,268 $
14 9 1397 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 44,000 6,820,563,200 Rls. 74,800 $
15 9 1397 غرب تهران قزاقستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 110,000 6,775,307,000 Rls. 77,000 $
16 11 1397 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,665 6,132,484,925 Rls. 67,513 $
17 2 1397 غرب تهران قزاقستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 83,390 6,014,358,000 Rls. 143,199 $
18 6 1397 غرب تهران قزاقستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 171,900 5,891,760,000 Rls. 140,280 $
19 10 1397 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 113,964 5,427,439,294 Rls. 58,118 $
20 5 1397 غرب تهران قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 76,800 4,947,733,500 Rls. 113,741 $
21 2 1397 غرب تهران قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 40,800 4,858,560,000 Rls. 115,680 $
22 7 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 128,376 4,852,596,000 Rls. 115,538 $
23 7 1397 غرب تهران قزاقستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 110,000 4,852,547,700 Rls. 115,536 $
24 11 1397 غرب تهران قزاقستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 45,000 4,727,754,000 Rls. 54,000 $
25 1 1397 غرب تهران قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 12,962 4,713,166,220 Rls. 124,621 $
26 5 1397 غرب تهران قزاقستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 110,000 4,533,320,000 Rls. 102,820 $
27 3 1397 غرب تهران قزاقستان 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 2,850 4,524,284,000 Rls. 107,300 $
28 9 1397 غرب تهران قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 12,289 4,516,050,084 Rls. 51,324 $
29 2 1397 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 61,910 4,421,298,000 Rls. 105,269 $
30 3 1397 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,967 4,350,360,000 Rls. 103,580 $
31 2 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 113,609 4,213,734,000 Rls. 100,327 $
32 1 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 128,486 4,203,541,720 Rls. 111,146 $
33 8 1397 غرب تهران قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 19,800 4,149,832,500 Rls. 48,188 $
34 10 1397 غرب تهران قزاقستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 8,500 4,062,545,250 Rls. 43,350 $
35 8 1397 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 36,497 3,990,000,000 Rls. 95,000 $
36 10 1397 غرب تهران قزاقستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 6,387 3,890,648,464 Rls. 39,716 $
37 8 1397 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 22,860 3,832,936,200 Rls. 44,508 $
38 7 1397 غرب تهران قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 52,000 3,822,000,000 Rls. 91,000 $
39 7 1397 غرب تهران قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 111,493 3,746,148,000 Rls. 89,194 $
40 4 1397 غرب تهران قزاقستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,000 3,634,128,960 Rls. 85,590 $
41 5 1397 غرب تهران قزاقستان 90289090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028، غير مذکور در جاي ديگر 10,582 3,594,128,620 Rls. 81,518 $
42 4 1397 غرب تهران قزاقستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول، پروپيلن گليکول 158,930 3,559,557,717 Rls. 83,761 $
43 10 1397 غرب تهران قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 23,930 3,448,161,795 Rls. 35,895 $
44 4 1397 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 85,000 3,208,293,000 Rls. 75,900 $
45 2 1397 غرب تهران قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 50,688 3,152,856,000 Rls. 75,068 $
46 2 1397 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 99,410 3,131,394,000 Rls. 74,557 $
47 10 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 57,639 2,921,738,039 Rls. 32,806 $
48 3 1397 غرب تهران قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 23,185 2,921,310,000 Rls. 69,555 $
49 8 1397 غرب تهران قزاقستان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 6,950 2,913,266,250 Rls. 33,829 $
50 5 1397 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,350 2,909,928,000 Rls. 69,284 $
51 3 1397 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 62,100 2,869,020,000 Rls. 68,310 $
52 3 1397 غرب تهران قزاقستان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 27,730 2,610,086,440 Rls. 62,145 $
53 2 1397 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 55,420 2,560,404,000 Rls. 60,962 $
54 10 1397 غرب تهران قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 22,304 2,508,281,975 Rls. 26,765 $
55 12 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 52,283 2,377,366,898 Rls. 27,451 $
56 2 1397 غرب تهران قزاقستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 55,000 2,231,856,000 Rls. 53,139 $
57 6 1397 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 47,890 2,212,518,000 Rls. 52,679 $
58 3 1397 غرب تهران قزاقستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 55,000 2,186,668,000 Rls. 52,064 $
59 3 1397 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 60,000 2,130,408,000 Rls. 50,400 $
60 7 1397 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 60,000 2,116,800,000 Rls. 50,400 $
61 2 1397 غرب تهران قزاقستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 27,472 2,076,858,000 Rls. 49,449 $
62 2 1397 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 13,100 2,018,174,160 Rls. 48,052 $
63 5 1397 غرب تهران قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 45,800 1,987,440,000 Rls. 47,320 $
64 3 1397 غرب تهران قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 44,880 1,957,946,400 Rls. 46,320 $
65 6 1397 غرب تهران قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 55,450 1,932,000,000 Rls. 46,000 $
66 1 1397 غرب تهران قزاقستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 15,220 1,917,720,000 Rls. 45,660 $
67 11 1397 غرب تهران قزاقستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 7,000 1,907,514,000 Rls. 21,000 $
68 11 1397 غرب تهران قزاقستان 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 18,427 1,841,177,930 Rls. 20,270 $
69 6 1397 غرب تهران قزاقستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 80,040 1,784,676,052 Rls. 42,492 $
70 5 1397 غرب تهران قزاقستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 57,000 1,750,812,000 Rls. 39,900 $
71 1 1397 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 26,560 1,740,186,000 Rls. 41,433 $
72 7 1397 غرب تهران قزاقستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 1,721,160,000 Rls. 40,980 $
73 7 1397 غرب تهران قزاقستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 1,730 1,688,400,000 Rls. 40,200 $
74 7 1397 غرب تهران قزاقستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 57,000 1,675,800,000 Rls. 39,900 $
75 1 1397 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 58,203 1,650,918,640 Rls. 43,652 $
76 2 1397 غرب تهران قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 12,160 1,532,160,000 Rls. 36,480 $
77 4 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 40,140 1,527,046,020 Rls. 36,126 $
78 4 1397 غرب تهران قزاقستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 19,573 1,495,950,720 Rls. 35,232 $
79 9 1397 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 42,600 1,349,429,976 Rls. 15,336 $
80 3 1397 غرب تهران قزاقستان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 10,080 1,278,244,800 Rls. 30,240 $
81 2 1397 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 5,500 1,270,500,000 Rls. 30,250 $
82 7 1397 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 25,660 1,185,492,000 Rls. 28,226 $
83 2 1397 غرب تهران قزاقستان 32041610 گرانول مستربچ 59,000 1,172,094,000 Rls. 27,907 $
84 3 1397 غرب تهران قزاقستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 14,968 1,168,873,440 Rls. 27,830 $
85 1 1397 غرب تهران قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10,600 1,167,600,000 Rls. 27,800 $
86 4 1397 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 5,000 1,146,420,000 Rls. 27,000 $
87 11 1397 غرب تهران قزاقستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 21,866 1,134,865,411 Rls. 14,213 $
88 8 1397 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,738 1,132,567,800 Rls. 26,966 $
89 12 1397 غرب تهران قزاقستان 34011190 صابون و محصولات وفرآورده هاي آلي تانسيواكتيف به شكل شمش، ميله،چونه، تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 34,236 1,124,831,590 Rls. 13,010 $
90 9 1397 غرب تهران قزاقستان 25151190 ک کک ک مرمریت 39,291 1,118,629,583 Rls. 12,713 $
91 3 1397 غرب تهران قزاقستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 14,767 1,116,360,000 Rls. 26,580 $
92 1 1397 غرب تهران قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 8,185 1,031,310,000 Rls. 24,555 $
93 8 1397 غرب تهران قزاقستان 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 1,584 948,654,000 Rls. 22,587 $
94 7 1397 غرب تهران قزاقستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 60,720 944,861,491 Rls. 22,497 $
95 8 1397 غرب تهران قزاقستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 49,680 909,617,947 Rls. 21,658 $
96 4 1397 غرب تهران قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,000 891,660,000 Rls. 21,000 $
97 3 1397 غرب تهران قزاقستان 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 13,980 880,740,000 Rls. 20,970 $
98 2 1397 غرب تهران قزاقستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 23,184 876,330,000 Rls. 20,865 $
99 8 1397 غرب تهران قزاقستان 28272000 کلرورکلسيم 80,000 873,600,000 Rls. 10,144 $
100 8 1397 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 2,000 838,350,000 Rls. 9,735 $
مجموع کل
402,912,775,877 ريال
مجموع کل
7,800,972 دلار