آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 64,929 20,039,037,270 Rls. 454,503 $
2 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 171,650 12,940,081,000 Rls. 295,745 $
3 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 159,538 11,958,534,620 Rls. 273,374 $
4 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 84305000 ساير ماشين آلات قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) 56,486 11,096,269,200 Rls. 254,187 $
5 9 1397 غرب تهران قرقيزستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 17,968 11,067,156,016 Rls. 125,776 $
6 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 147,312 10,518,060,000 Rls. 250,430 $
7 7 1397 غرب تهران قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,500 8,807,106,000 Rls. 209,693 $
8 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 58,661 8,028,846,000 Rls. 191,163 $
9 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 101,664 7,258,818,000 Rls. 172,829 $
10 10 1397 غرب تهران قرقيزستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 27,562 6,904,010,191 Rls. 71,661 $
11 9 1397 غرب تهران قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,021 5,827,549,356 Rls. 66,063 $
12 11 1397 غرب تهران قرقيزستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 17,300 5,410,323,600 Rls. 65,026 $
13 4 1397 غرب تهران قرقيزستان 84305000 ساير ماشين آلات قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) 26,960 5,163,379,200 Rls. 121,320 $
14 1 1397 غرب تهران قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 59,760 4,266,864,000 Rls. 101,592 $
15 8 1397 غرب تهران قرقيزستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 16,000 3,961,200,000 Rls. 45,182 $
16 1 1397 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 59,609 3,823,723,020 Rls. 101,460 $
17 3 1397 غرب تهران قرقيزستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 49,166 3,604,432,860 Rls. 85,484 $
18 7 1397 غرب تهران قرقيزستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 49,333 3,570,168,000 Rls. 85,004 $
19 7 1397 غرب تهران قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27,600 3,477,600,000 Rls. 82,800 $
20 10 1397 غرب تهران قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 14,262 2,592,346,692 Rls. 28,524 $
21 12 1397 غرب تهران قرقيزستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 23,000 2,507,018,400 Rls. 27,600 $
22 10 1397 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 57,600 2,486,558,880 Rls. 27,360 $
23 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 82,734 2,432,346,000 Rls. 57,913 $
24 7 1397 غرب تهران قرقيزستان 32042010 محصولات آلي سنتتيك از انواعي كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند: 8,100 2,381,400,000 Rls. 56,700 $
25 12 1397 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 56,400 2,323,844,970 Rls. 26,790 $
26 11 1397 غرب تهران قرقيزستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 22,760 2,251,027,263 Rls. 25,711 $
27 4 1397 غرب تهران قرقيزستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 2,231,697,600 Rls. 52,560 $
28 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 25,480 2,140,320,000 Rls. 50,960 $
29 8 1397 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 61,200 1,413,720,000 Rls. 33,660 $
30 7 1397 غرب تهران قرقيزستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 10,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
31 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 9,992 1,258,992,000 Rls. 29,976 $
32 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 15,000 1,071,000,000 Rls. 25,500 $
33 9 1397 غرب تهران قرقيزستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 19,893 1,065,432,000 Rls. 12,930 $
34 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 8,200 1,033,200,000 Rls. 24,600 $
35 4 1397 غرب تهران قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 8,000 1,019,040,000 Rls. 24,000 $
36 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 12,090 914,004,000 Rls. 21,762 $
37 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 8,800 772,288,000 Rls. 17,600 $
38 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 10,100 753,419,600 Rls. 17,170 $
39 10 1397 غرب تهران قرقيزستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 2,525 714,875,055 Rls. 7,575 $
40 10 1397 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,600 659,810,580 Rls. 7,260 $
41 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 9,256 583,128,000 Rls. 13,884 $
42 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 3,330 469,516,000 Rls. 10,700 $
43 7 1397 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 6,093 429,072,000 Rls. 10,216 $
44 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 2,240 376,320,000 Rls. 8,960 $
45 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 3,520 308,915,200 Rls. 7,040 $
46 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,960 307,480,320 Rls. 7,321 $
47 1 1397 غرب تهران قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,960 299,980,800 Rls. 7,142 $
48 12 1397 غرب تهران قرقيزستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,000 272,502,000 Rls. 3,000 $
49 5 1397 غرب تهران قرقيزستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 6,000 263,280,000 Rls. 6,000 $
50 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,165 168,000,000 Rls. 4,000 $
51 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 2,080 148,512,000 Rls. 3,536 $
52 3 1397 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 5,625 142,306,875 Rls. 3,375 $
53 4 1397 غرب تهران قرقيزستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 1,350 114,642,000 Rls. 2,700 $
54 9 1397 غرب تهران قرقيزستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 2,098 112,311,200 Rls. 1,363 $
55 3 1397 غرب تهران قرقيزستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 2,101 110,683,125 Rls. 2,625 $
56 7 1397 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,698 89,124,000 Rls. 2,122 $
57 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري (jet-ski) 120 33,600,000 Rls. 800 $
58 3 1397 غرب تهران قرقيزستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 110 20,871,675 Rls. 495 $
59 2 1397 غرب تهران قرقيزستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 20 8,400,000 Rls. 200 $
60 3 1397 غرب تهران قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 70 590,310 Rls. 14 $
61 3 1397 غرب تهران قرقيزستان 73102190 قوطيهاي غير مذکوربا گنجايش کمتر از50 ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 5 295,155 Rls. 7 $
مجموع کل
185,265,030,033 ريال
مجموع کل
3,754,942 دلار
[1]