آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 196,000 135,928,224,000 Rls. 1,510,657 $
2 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,373,700 98,903,357,532 Rls. 2,354,842 $
3 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,279,125 96,004,615,700 Rls. 1,086,364 $
4 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 106,400 74,973,429,800 Rls. 839,695 $
5 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 64,669,760,000 Rls. 794,355 $
6 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 858,000 60,200,824,900 Rls. 682,633 $
7 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 180,050 58,143,120,000 Rls. 1,056,493 $
8 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 206,600 53,491,380,200 Rls. 601,100 $
9 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,000 46,536,000,000 Rls. 1,108,000 $
10 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 420,000 37,305,255,256 Rls. 850,564 $
11 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 167,825 27,328,256,155 Rls. 304,125 $
12 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 271,250 20,697,056,400 Rls. 236,400 $
13 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 332,330 19,398,465,733 Rls. 246,026 $
14 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,495 18,824,756,994 Rls. 219,214 $
15 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,992 16,074,204,798 Rls. 192,820 $
16 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,013 12,770,742,000 Rls. 298,727 $
17 7 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,700 12,382,986,000 Rls. 294,833 $
18 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 87,568 12,237,341,247 Rls. 152,896 $
19 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,463 11,377,290,450 Rls. 270,086 $
20 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,154 11,354,795,004 Rls. 125,006 $
21 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 21,660 10,998,875,000 Rls. 125,000 $
22 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 39,000 10,430,598,000 Rls. 114,831 $
23 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 9,149,196,000 Rls. 102,000 $
24 4 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 100,000 8,679,499,539 Rls. 204,416 $
25 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 03048200 ک ک انواع ماهی قزلکآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)/فيلهک ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمهکشده)، تازه، سردكرده يا يخکزده. 18,063 8,037,312,480 Rls. 91,114 $
26 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 55,445 7,819,804,125 Rls. 82,486 $
27 7 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 14,455 7,636,944,000 Rls. 181,832 $
28 7 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 223,225 7,500,486,000 Rls. 178,583 $
29 7 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,950 7,331,646,000 Rls. 174,563 $
30 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 61,760 7,093,673,882 Rls. 78,424 $
31 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,154 6,974,342,642 Rls. 79,262 $
32 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 68,389 6,841,433,388 Rls. 82,067 $
33 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 68,236 6,708,122,012 Rls. 81,960 $
34 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 61,200 6,521,880,000 Rls. 153,000 $
35 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 41,720 6,403,110,112 Rls. 70,924 $
36 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 85,000 6,373,109,400 Rls. 151,742 $
37 1 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 23,500 6,221,390,000 Rls. 164,500 $
38 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 9,035 6,181,878,900 Rls. 71,785 $
39 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,776 5,692,457,088 Rls. 61,576 $
40 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,291 5,669,382,872 Rls. 131,145 $
41 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 18,553 5,488,585,581 Rls. 59,371 $
42 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 5,485,000,000 Rls. 125,000 $
43 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 68,972 5,373,482,284 Rls. 60,959 $
44 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,992 5,062,764,000 Rls. 120,542 $
45 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,741 5,050,313,424 Rls. 57,252 $
46 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,000 4,541,700,000 Rls. 50,000 $
47 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 15,398 4,475,891,648 Rls. 51,769 $
48 4 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 4,363,560,000 Rls. 102,000 $
49 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 63,000 4,140,537,758 Rls. 50,249 $
50 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 10,058 4,055,100,000 Rls. 96,550 $
51 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 8,700 4,019,400,000 Rls. 95,700 $
52 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 108,718 3,652,950,000 Rls. 86,975 $
53 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 41,800 3,477,756,284 Rls. 39,524 $
54 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 8,459 3,383,768,862 Rls. 34,542 $
55 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 23,295 3,382,578,450 Rls. 40,601 $
56 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 40,000 3,326,400,000 Rls. 79,200 $
57 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 41,800 3,243,034,440 Rls. 36,990 $
58 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 66,030 3,168,723,140 Rls. 72,633 $
59 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 40,000 3,135,439,200 Rls. 74,400 $
60 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 20,030 2,996,181,541 Rls. 34,051 $
61 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 15,530 2,524,667,031 Rls. 27,779 $
62 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 2,198,244,840 Rls. 22,440 $
63 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 2,150,415,000 Rls. 51,000 $
64 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 2,142,000,000 Rls. 51,000 $
65 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 2,142,000,000 Rls. 51,000 $
66 4 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 15,157 2,089,429,210 Rls. 48,479 $
67 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 43,890 2,027,718,000 Rls. 48,279 $
68 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,517 1,972,000,768 Rls. 22,336 $
69 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 42,400 1,959,006,880 Rls. 44,432 $
70 12 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,000 1,806,993,100 Rls. 20,900 $
71 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,791,766,680 Rls. 22,440 $
72 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 27111310 بوتان مايع شده درظروف کمتر از يک هزار سانتي متر مکعب 19,500 1,783,225,606 Rls. 19,556 $
73 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 52,333 1,765,597,200 Rls. 41,866 $
74 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 15,413 1,762,039,936 Rls. 20,461 $
75 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 5,528 1,658,104,252 Rls. 19,348 $
76 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سایر 188,479 1,622,544,000 Rls. 38,632 $
77 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل آلا (Salmo tratta، Oncorhynchus، mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 18,465 1,620,488,400 Rls. 36,930 $
78 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,155 1,479,408,000 Rls. 35,224 $
79 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل آلا (Salmo tratta، Oncorhynchus، mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 19,152 1,463,952,000 Rls. 34,856 $
80 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,787 1,427,476,257 Rls. 33,855 $
81 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 8,206 1,378,608,000 Rls. 32,824 $
82 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 8,178 1,373,904,000 Rls. 32,712 $
83 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,010 1,336,813,200 Rls. 31,140 $
84 11 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 19,000 1,328,901,420 Rls. 14,630 $
85 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 36,926 1,240,680,000 Rls. 29,540 $
86 5 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,420 1,198,701,225 Rls. 27,556 $
87 7 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 19,653 1,158,282,465 Rls. 27,578 $
88 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 19,468 1,135,350,398 Rls. 26,940 $
89 6 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 19,436 1,128,376,416 Rls. 26,866 $
90 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,800 1,114,038,900 Rls. 13,364 $
91 4 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,339 1,043,334,251 Rls. 24,757 $
92 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 21,900 1,018,284,300 Rls. 24,090 $
93 2 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 21,118 975,651,600 Rls. 23,230 $
94 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 58,069 974,186,580 Rls. 23,102 $
95 4 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 20,610 964,877,760 Rls. 22,671 $
96 3 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 18,917 956,492,544 Rls. 22,628 $
97 8 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 20,030 933,472,111 Rls. 22,226 $
98 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 3,097 847,190,544 Rls. 9,291 $
99 9 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,000 838,892,800 Rls. 9,200 $
100 10 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,553 784,313,521 Rls. 9,408 $
مجموع کل
1,177,807,599,416 ريال
مجموع کل
18,118,919 دلار