آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 غرب تهران عمان 84238990 ساير ماشين الات توزين با ظرفيت بيش از kg 5000 بجزباسکولهاي الکترونيکي سيار 100,070 28,134,180,150 Rls. 300,210 $
2 12 1397 غرب تهران عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 64,303 16,752,113,544 Rls. 192,909 $
3 10 1397 غرب تهران عمان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 23,978 16,442,362,006 Rls. 167,846 $
4 8 1397 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,600 14,041,440,315 Rls. 163,051 $
5 10 1397 غرب تهران عمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 90,040 12,314,525,860 Rls. 131,404 $
6 9 1397 غرب تهران عمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 79,000 12,142,205,376 Rls. 137,648 $
7 9 1397 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 75,790 7,348,088,176 Rls. 83,369 $
8 10 1397 غرب تهران عمان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,000 6,896,454,400 Rls. 70,400 $
9 3 1397 غرب تهران عمان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 72,500 6,061,891,263 Rls. 143,841 $
10 9 1397 غرب تهران عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 22,500 5,939,392,500 Rls. 67,500 $
11 12 1397 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,730 5,287,656,608 Rls. 59,891 $
12 11 1397 غرب تهران عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 18,215 4,780,446,084 Rls. 57,773 $
13 4 1397 غرب تهران عمان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 33,970 4,351,467,810 Rls. 101,910 $
14 11 1397 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,970 3,716,452,399 Rls. 42,449 $
15 11 1397 غرب تهران عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 13,064 3,377,536,806 Rls. 38,778 $
16 9 1397 غرب تهران عمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,400 3,299,296,000 Rls. 40,040 $
17 9 1397 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,933 3,079,782,400 Rls. 37,376 $
18 9 1397 غرب تهران عمان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 11,000 3,009,072,000 Rls. 33,000 $
19 12 1397 غرب تهران عمان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 21,715 2,802,490,441 Rls. 31,054 $
20 10 1397 غرب تهران عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 10,405 2,644,604,417 Rls. 29,099 $
21 3 1397 غرب تهران عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 15,000 2,536,200,000 Rls. 60,000 $
22 3 1397 غرب تهران عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,120 2,514,304,140 Rls. 59,482 $
23 9 1397 غرب تهران عمان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,295 2,511,207,360 Rls. 27,540 $
24 8 1397 غرب تهران عمان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 44,765 2,256,156,000 Rls. 26,721 $
25 10 1397 غرب تهران عمان 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 7,975 2,254,876,615 Rls. 24,061 $
26 7 1397 غرب تهران عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 20,600 2,238,138,000 Rls. 53,289 $
27 3 1397 غرب تهران عمان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 44,000 2,231,856,000 Rls. 52,800 $
28 10 1397 غرب تهران عمان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 16,264 2,195,641,032 Rls. 26,338 $
29 2 1397 غرب تهران عمان 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 35,450 2,185,050,000 Rls. 52,025 $
30 12 1397 غرب تهران عمان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي و اجزاء و قطعات آن ها از آلومينيوم. 5,295 2,152,589,580 Rls. 24,435 $
31 4 1397 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 9,550 2,132,085,760 Rls. 50,096 $
32 2 1397 غرب تهران عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 16,300 2,053,800,000 Rls. 48,900 $
33 12 1397 غرب تهران عمان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 3,890 1,840,453,121 Rls. 20,846 $
34 9 1397 غرب تهران عمان 39152000 ک از پلیمرهای استیرن/آخال، دمکقيچي و خردهکريز از مواد پلاستيكي. 22,000 1,812,800,000 Rls. 22,000 $
35 12 1397 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 7,490 1,798,956,288 Rls. 20,376 $
36 7 1397 غرب تهران عمان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 13,741 1,731,366,000 Rls. 41,223 $
37 7 1397 غرب تهران عمان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 24,650 1,691,214,000 Rls. 40,267 $
38 4 1397 غرب تهران عمان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 25,798 1,645,756,220 Rls. 38,697 $
39 7 1397 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,950 1,604,379,000 Rls. 38,200 $
40 5 1397 غرب تهران عمان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 21,224 1,604,247,447 Rls. 36,560 $
41 3 1397 غرب تهران عمان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 12,540 1,590,197,400 Rls. 37,620 $
42 10 1397 غرب تهران عمان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 9,300 1,550,570,400 Rls. 18,600 $
43 12 1397 غرب تهران عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 7,080 1,541,508,480 Rls. 17,460 $
44 5 1397 غرب تهران عمان 84146010 هود آشپزخانه 8,000 1,527,718,500 Rls. 34,650 $
45 7 1397 غرب تهران عمان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 21,751 1,521,270,447 Rls. 36,221 $
46 5 1397 غرب تهران عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 580 1,472,121,010 Rls. 33,389 $
47 11 1397 غرب تهران عمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,613 1,468,290,132 Rls. 17,647 $
48 5 1397 غرب تهران عمان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 27,145 1,409,325,120 Rls. 32,574 $
49 7 1397 غرب تهران عمان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها 8,230 1,396,374,000 Rls. 33,247 $
50 12 1397 غرب تهران عمان 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 10,510 1,396,344,945 Rls. 15,765 $
51 10 1397 غرب تهران عمان 06012090 --- سایر 15,871 1,342,657,950 Rls. 15,390 $
52 7 1397 غرب تهران عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 119,675 1,305,150,000 Rls. 31,075 $
53 11 1397 غرب تهران عمان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,400 1,293,930,330 Rls. 14,245 $
54 9 1397 غرب تهران عمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 26,435 1,275,545,520 Rls. 14,460 $
55 1 1397 غرب تهران عمان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 10,030 1,263,780,000 Rls. 30,090 $
56 12 1397 غرب تهران عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,250,158,080 Rls. 14,160 $
57 5 1397 غرب تهران عمان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,334 1,225,098,000 Rls. 29,169 $
58 9 1397 غرب تهران عمان 39169010 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 8,039 1,217,215,216 Rls. 13,349 $
59 5 1397 غرب تهران عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 7,040 1,200,658,880 Rls. 27,232 $
60 12 1397 غرب تهران عمان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 8,972 1,176,677,934 Rls. 13,458 $
61 3 1397 غرب تهران عمان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,800 1,153,125,600 Rls. 27,280 $
62 11 1397 غرب تهران عمان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 6,900 1,129,435,815 Rls. 14,145 $
63 2 1397 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 4,900 1,110,522,000 Rls. 26,441 $
64 12 1397 غرب تهران عمان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 25,000 1,084,287,500 Rls. 12,500 $
65 6 1397 غرب تهران عمان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,288 997,164,000 Rls. 23,742 $
66 12 1397 غرب تهران عمان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 6,500 985,470,656 Rls. 11,162 $
67 11 1397 غرب تهران عمان 73061910 ساير لوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8 اينچ به بالااندوده شده (coating) 22,005 920,171,832 Rls. 11,059 $
68 12 1397 غرب تهران عمان 95030090 اجزاء و قطعات 3,234 841,580,586 Rls. 9,702 $
69 4 1397 غرب تهران عمان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 7,290 773,934,300 Rls. 18,027 $
70 5 1397 غرب تهران عمان 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 1,100 761,875,200 Rls. 17,280 $
71 2 1397 غرب تهران عمان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,500 693,000,000 Rls. 16,500 $
72 3 1397 غرب تهران عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 4,800 684,371,118 Rls. 16,239 $
73 12 1397 غرب تهران عمان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,700 672,171,600 Rls. 7,400 $
74 12 1397 غرب تهران عمان 06012090 --- سایر 7,000 645,829,740 Rls. 7,110 $
75 4 1397 غرب تهران عمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3,600 620,640,000 Rls. 14,400 $
76 9 1397 غرب تهران عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,300 592,696,000 Rls. 6,500 $
77 5 1397 غرب تهران عمان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 3,200 564,352,000 Rls. 12,800 $
78 10 1397 غرب تهران عمان 69074090 ک ک ک سایر 24,590 548,189,756 Rls. 5,596 $
79 5 1397 غرب تهران عمان 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,746 540,102,500 Rls. 12,250 $
80 12 1397 غرب تهران عمان 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لوله اي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 409 519,208,901 Rls. 5,881 $
81 8 1397 غرب تهران عمان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 3,750 472,500,000 Rls. 11,250 $
82 12 1397 غرب تهران عمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,371 440,998,560 Rls. 4,995 $
83 8 1397 غرب تهران عمان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 11,000 438,900,000 Rls. 10,450 $
84 8 1397 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 2,436 407,484,000 Rls. 9,702 $
85 5 1397 غرب تهران عمان 44140090 قاب چوبي براي تابلو،عكس، اينه واشياء همانند غير ازصنايع دستي 3,196 402,696,000 Rls. 9,588 $
86 4 1397 غرب تهران عمان 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 2,400 399,124,000 Rls. 9,400 $
87 7 1397 غرب تهران عمان 95030080 --- سایر 3,089 389,214,000 Rls. 9,267 $
88 7 1397 غرب تهران عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,000 378,000,000 Rls. 9,000 $
89 2 1397 غرب تهران عمان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 2,300 369,600,000 Rls. 8,800 $
90 8 1397 غرب تهران عمان 95030080 --- سایر 2,886 363,636,000 Rls. 8,658 $
91 5 1397 غرب تهران عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 9,600 362,880,000 Rls. 8,640 $
92 5 1397 غرب تهران عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 2,050 361,538,000 Rls. 8,200 $
93 6 1397 غرب تهران عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 9,700 348,600,000 Rls. 8,300 $
94 5 1397 غرب تهران عمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,550 332,775,000 Rls. 7,650 $
95 12 1397 غرب تهران عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 370 326,312,448 Rls. 3,696 $
96 4 1397 غرب تهران عمان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 7,300 314,630,000 Rls. 7,300 $
97 3 1397 غرب تهران عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 770 295,890,000 Rls. 7,000 $
98 11 1397 غرب تهران عمان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 1,800 290,030,400 Rls. 3,600 $
99 11 1397 غرب تهران عمان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 2,545 279,369,437 Rls. 3,358 $
100 4 1397 غرب تهران عمان 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 1,500 258,600,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
253,908,034,411 ريال
مجموع کل
3,604,073 دلار