آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 12,606,060 394,759,554,000 Rls. 9,399,037 $
2 4 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,513,805 363,937,086,550 Rls. 8,511,185 $
3 4 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,318,350 302,992,345,510 Rls. 7,084,931 $
4 4 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,728,958 258,796,875,840 Rls. 6,052,296 $
5 3 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,487,460 207,555,441,736 Rls. 4,923,489 $
6 3 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,424,311 207,179,845,974 Rls. 4,916,508 $
7 3 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,505,375 199,273,412,124 Rls. 4,728,194 $
8 3 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,813,930 196,553,201,250 Rls. 4,665,530 $
9 2 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,394,683 156,529,931,250 Rls. 3,729,222 $
10 1 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,274,989 154,986,947,100 Rls. 4,001,732 $
11 4 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,031,684 154,699,270,010 Rls. 3,618,588 $
12 4 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,105,200 130,134,676,500 Rls. 3,036,600 $
13 2 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,079,360 129,227,490,000 Rls. 3,076,845 $
14 4 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 107,210 123,817,680,000 Rls. 2,872,800 $
15 2 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 250,454 123,164,265,000 Rls. 2,932,483 $
16 2 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 297,557 112,748,370,000 Rls. 2,684,485 $
17 2 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 959,562 111,193,068,000 Rls. 2,647,454 $
18 2 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 461,272 110,880,000,000 Rls. 2,640,000 $
19 4 1397 غرب تهران عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 320,894 90,492,269,050 Rls. 2,118,119 $
20 2 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,874,002 87,997,209,300 Rls. 2,095,172 $
21 3 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 178,087 84,331,699,560 Rls. 2,004,144 $
22 1 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 691,490 79,966,283,220 Rls. 2,099,270 $
23 2 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,559,766 79,501,758,000 Rls. 1,892,899 $
24 3 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 704,706 77,417,463,720 Rls. 1,837,962 $
25 4 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,649,930 75,290,208,680 Rls. 1,763,279 $
26 3 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 589,165 74,425,412,505 Rls. 1,767,495 $
27 4 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 409,025 69,765,310,000 Rls. 1,636,100 $
28 1 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,230,020 68,835,914,106 Rls. 1,711,745 $
29 2 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,480,020 67,390,764,000 Rls. 1,604,542 $
30 4 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 739,772 65,506,077,510 Rls. 1,527,131 $
31 2 1397 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 598,557 64,897,169,400 Rls. 1,545,171 $
32 1 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,409,955 64,351,839,268 Rls. 1,637,194 $
33 3 1397 غرب تهران عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 243,870 62,287,010,490 Rls. 1,475,414 $
34 3 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,968,370 61,869,332,437 Rls. 1,468,052 $
35 2 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,860,303 61,619,700,000 Rls. 1,467,136 $
36 4 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,030,076 60,333,995,878 Rls. 1,409,018 $
37 2 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 777,396 60,035,212,880 Rls. 1,429,409 $
38 4 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 334,264 56,200,099,200 Rls. 1,305,360 $
39 3 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,432,961 55,868,892,364 Rls. 1,325,655 $
40 2 1397 غرب تهران عراق 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 2,114,025 54,527,886,000 Rls. 1,298,283 $
41 2 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 424,050 51,374,400,000 Rls. 1,223,200 $
42 2 1397 غرب تهران عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 150,640 47,208,000,000 Rls. 1,124,000 $
43 4 1397 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 123,865 46,889,352,000 Rls. 1,087,920 $
44 2 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 372,070 46,713,660,000 Rls. 1,112,230 $
45 3 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 226,271 46,112,522,400 Rls. 1,095,120 $
46 4 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 98,292 43,807,714,580 Rls. 1,027,369 $
47 4 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,050,674 42,635,918,780 Rls. 998,156 $
48 3 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 532,320 40,499,259,860 Rls. 961,041 $
49 3 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 383,420 40,428,165,000 Rls. 958,550 $
50 4 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 376,350 40,129,550,000 Rls. 940,875 $
51 2 1397 غرب تهران عراق 69074090 سا?ر 4,647,648 39,572,694,000 Rls. 942,207 $
52 2 1397 غرب تهران عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 316,177 38,685,402,000 Rls. 921,081 $
53 4 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 373,960 37,764,507,400 Rls. 880,950 $
54 4 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 549,331 37,753,169,688 Rls. 881,140 $
55 3 1397 غرب تهران عراق 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 80,339 37,580,016,690 Rls. 889,047 $
56 2 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 988,200 37,353,960,000 Rls. 889,380 $
57 2 1397 غرب تهران عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 293,017 37,311,631,140 Rls. 888,373 $
58 4 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 286,885 37,064,299,200 Rls. 860,655 $
59 2 1397 غرب تهران عراق 04015010 خامه شير 293,543 36,985,620,000 Rls. 880,610 $
60 4 1397 غرب تهران عراق 69072200 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,115,932 34,820,222,960 Rls. 814,504 $
61 4 1397 غرب تهران عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 186,860 34,787,561,600 Rls. 807,136 $
62 4 1397 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 72,733 34,166,598,180 Rls. 800,063 $
63 4 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 427,625 33,479,497,266 Rls. 771,589 $
64 2 1397 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 5,883,500 32,248,062,800 Rls. 770,500 $
65 2 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 257,900 31,298,400,000 Rls. 745,200 $
66 2 1397 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 124,222 30,149,672,471 Rls. 751,093 $
67 3 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 680,380 29,939,696,847 Rls. 710,242 $
68 4 1397 غرب تهران عراق 04015010 خامه شير 223,674 29,264,208,830 Rls. 685,679 $
69 3 1397 غرب تهران عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 949,185 29,132,449,680 Rls. 689,720 $
70 2 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 981,120 29,027,796,000 Rls. 691,138 $
71 3 1397 غرب تهران عراق 90192020 دستگاه ونتيلاتور 2,089 29,012,415,978 Rls. 686,359 $
72 1 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 780,800 28,287,785,880 Rls. 702,720 $
73 3 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 166,160 28,026,753,600 Rls. 664,640 $
74 1 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 617,070 27,466,178,480 Rls. 672,377 $
75 3 1397 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 64,400 27,084,036,000 Rls. 644,000 $
76 3 1397 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 292,449 26,147,254,740 Rls. 621,193 $
77 4 1397 غرب تهران عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 200,000 25,599,063,000 Rls. 600,000 $
78 2 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 802,077 24,698,159,640 Rls. 588,051 $
79 4 1397 غرب تهران عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 52,230 24,497,573,100 Rls. 574,530 $
80 3 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 16,910 24,165,604,800 Rls. 573,120 $
81 4 1397 غرب تهران عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 364,180 23,648,598,562 Rls. 554,113 $
82 2 1397 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 52,292 23,275,392,000 Rls. 554,176 $
83 3 1397 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 78,747 23,185,936,800 Rls. 551,256 $
84 3 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 313,500 23,178,374,441 Rls. 550,672 $
85 2 1397 غرب تهران عراق 39011050 گريد بادي: 456,000 22,982,400,000 Rls. 547,200 $
86 2 1397 غرب تهران عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 756,030 22,959,930,000 Rls. 546,665 $
87 2 1397 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 80,198 22,548,876,000 Rls. 536,878 $
88 4 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 75,122 22,491,675,000 Rls. 517,050 $
89 1 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 266,690 22,401,960,000 Rls. 533,380 $
90 1 1397 غرب تهران عراق 04015010 خامه شير 186,621 21,904,753,837 Rls. 559,893 $
91 3 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 65,738 21,841,470,000 Rls. 518,000 $
92 1 1397 غرب تهران عراق 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 71,861 21,693,000,000 Rls. 516,500 $
93 2 1397 غرب تهران عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 473,840 21,692,222,200 Rls. 516,481 $
94 3 1397 غرب تهران عراق 04015010 خامه شير 169,254 21,394,362,654 Rls. 508,351 $
95 4 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,998,000 21,337,565,000 Rls. 500,250 $
96 4 1397 غرب تهران عراق 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 668,750 21,055,768,540 Rls. 489,373 $
97 3 1397 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 40,538 20,964,534,570 Rls. 497,103 $
98 3 1397 غرب تهران عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 216,524 20,836,226,496 Rls. 495,402 $
99 2 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 124,000 20,832,000,000 Rls. 496,000 $
100 2 1397 غرب تهران عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 354,670 20,675,797,380 Rls. 492,281 $
مجموع کل
6,801,410,646,482 ريال
مجموع کل
161,546,711 دلار