آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 419,375 28,684,525,016 Rls. 353,824 $
2 12 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 353,375 25,491,527,600 Rls. 291,500 $
3 10 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 330,000 25,485,521,600 Rls. 263,525 $
4 7 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 330,000 17,255,579,880 Rls. 410,847 $
5 6 1397 غرب تهران صربستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,180 8,859,816,000 Rls. 210,948 $
6 1 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,000 5,409,184,320 Rls. 143,024 $
7 5 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 5,294,652,110 Rls. 122,960 $
8 3 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 3,552,252,021 Rls. 84,037 $
9 9 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,552,460,300 Rls. 17,599 $
10 6 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,179,822,000 Rls. 28,091 $
11 8 1397 غرب تهران صربستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 970,662,000 Rls. 23,111 $
12 7 1397 غرب تهران صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 897,750,000 Rls. 21,375 $
13 5 1397 غرب تهران صربستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 13,336 470,396,210 Rls. 10,669 $
14 6 1397 غرب تهران صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 45,830 441,840,000 Rls. 10,520 $
15 12 1397 غرب تهران صربستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 470 321,157,404 Rls. 3,474 $
16 3 1397 غرب تهران صربستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,300 247,800,000 Rls. 5,900 $
مجموع کل
126,114,946,461 ريال
مجموع کل
2,001,404 دلار
[1]