آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,012,000 104,444,084,800 Rls. 1,197,416 $
2 2 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,434,210 77,558,544,000 Rls. 1,846,632 $
3 3 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,294,570 73,246,747,390 Rls. 1,738,492 $
4 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,750,870 66,444,327,698 Rls. 808,443 $
5 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,859,020 60,876,154,170 Rls. 1,422,014 $
6 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,296,820 46,643,520,166 Rls. 527,807 $
7 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 228,225 41,401,393,140 Rls. 475,085 $
8 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 947,610 41,378,429,495 Rls. 462,071 $
9 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 658,220 40,827,243,160 Rls. 961,546 $
10 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 481,280 29,362,460,829 Rls. 337,124 $
11 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 216,000 24,725,251,920 Rls. 280,052 $
12 6 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 937,110 20,466,306,000 Rls. 487,293 $
13 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 400,015 20,376,573,727 Rls. 208,007 $
14 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 620,580 20,097,369,760 Rls. 464,330 $
15 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 767,432 19,180,510,870 Rls. 449,133 $
16 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 529,500 18,987,259,400 Rls. 211,800 $
17 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 483,992 18,605,491,444 Rls. 225,375 $
18 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 452,850 18,502,794,389 Rls. 212,950 $
19 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 80,310 17,897,047,700 Rls. 418,530 $
20 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 477,030 17,177,461,482 Rls. 193,663 $
21 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 161,640 15,898,980,684 Rls. 197,333 $
22 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 450,000 15,005,520,000 Rls. 181,005 $
23 8 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 115,990 14,833,071,000 Rls. 249,460 $
24 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 395,138 13,982,568,363 Rls. 172,496 $
25 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 121,675 13,846,030,614 Rls. 148,210 $
26 7 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 162,433 13,188,000,000 Rls. 314,000 $
27 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 47,479 12,240,249,648 Rls. 151,932 $
28 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 78,790 12,084,838,905 Rls. 125,851 $
29 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 23,700 11,714,375,000 Rls. 125,000 $
30 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 117,690 11,584,479,060 Rls. 137,110 $
31 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 134,750 11,207,622,388 Rls. 125,652 $
32 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,800 11,033,759,050 Rls. 123,760 $
33 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 298,850 10,821,571,108 Rls. 121,529 $
34 8 1397 غرب تهران ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 312,000 10,695,235,200 Rls. 124,800 $
35 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 94,000 10,199,961,600 Rls. 112,800 $
36 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 222,295 10,019,263,200 Rls. 121,593 $
37 1 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 326,140 9,909,443,300 Rls. 241,713 $
38 6 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 103,230 9,754,500,000 Rls. 232,250 $
39 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,350 9,667,577,540 Rls. 114,140 $
40 3 1397 غرب تهران ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 74,710 9,447,140,790 Rls. 224,130 $
41 6 1397 غرب تهران ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 73,700 9,286,200,000 Rls. 221,100 $
42 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,350 9,109,923,346 Rls. 105,022 $
43 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 151,820 9,074,005,028 Rls. 100,808 $
44 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 250,100 8,944,984,014 Rls. 101,790 $
45 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 58,230 8,064,547,000 Rls. 101,000 $
46 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 203,150 7,752,823,862 Rls. 90,709 $
47 6 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 228,080 7,306,908,000 Rls. 173,974 $
48 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 50,000 7,284,415,000 Rls. 85,000 $
49 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 135,900 7,262,352,920 Rls. 170,258 $
50 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 97,396 7,095,124,573 Rls. 88,859 $
51 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 117,280 6,470,837,496 Rls. 77,404 $
52 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 9,350 6,302,861,100 Rls. 72,900 $
53 2 1397 غرب تهران ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 49,500 6,237,000,000 Rls. 148,500 $
54 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 71,970 6,032,958,862 Rls. 72,016 $
55 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 48,990 5,895,798,243 Rls. 68,703 $
56 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 21,691 5,657,417,862 Rls. 61,197 $
57 2 1397 غرب تهران ترکمنستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 69,741 5,565,336,000 Rls. 132,508 $
58 7 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 171,960 5,524,974,000 Rls. 131,547 $
59 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 43,100 5,513,142,000 Rls. 129,300 $
60 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 13,995 5,483,856,780 Rls. 55,980 $
61 8 1397 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 94,960 5,247,579,910 Rls. 70,512 $
62 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 65,282 5,247,038,760 Rls. 119,577 $
63 1 1397 غرب تهران ترکمنستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 74,250 5,129,129,500 Rls. 126,225 $
64 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 14,025 4,936,119,118 Rls. 56,098 $
65 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 74,070 4,884,658,140 Rls. 56,614 $
66 3 1397 غرب تهران ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,600 4,808,160,000 Rls. 114,480 $
67 1 1397 غرب تهران ترکمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 65,543 4,770,517,700 Rls. 117,608 $
68 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 129,840 4,728,708,480 Rls. 111,792 $
69 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 37,050 4,511,637,540 Rls. 51,780 $
70 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 43,020 4,483,631,000 Rls. 48,500 $
71 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 47,973 4,427,821,695 Rls. 46,934 $
72 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 49,500 4,364,162,550 Rls. 52,452 $
73 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 43,345 4,348,467,947 Rls. 50,173 $
74 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 49,750 4,225,022,240 Rls. 47,855 $
75 10 1397 غرب تهران ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 98,525 4,138,046,616 Rls. 46,318 $
76 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 98,720 4,135,591,812 Rls. 51,333 $
77 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 11,520 4,068,311,040 Rls. 46,080 $
78 6 1397 غرب تهران ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,080 4,065,547,080 Rls. 96,798 $
79 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,030 4,028,253,490 Rls. 46,030 $
80 11 1397 غرب تهران ترکمنستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 13,446 3,981,171,420 Rls. 49,860 $
81 8 1397 غرب تهران ترکمنستان 39233010 --- پریفرم (PET) 37,152 3,972,131,475 Rls. 61,247 $
82 7 1397 غرب تهران ترکمنستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 21,403 3,964,254,000 Rls. 94,387 $
83 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 42,395 3,851,935,140 Rls. 89,844 $
84 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 43,000 3,783,230,000 Rls. 89,000 $
85 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 21,220 3,780,000,000 Rls. 90,000 $
86 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 105,132 3,751,320,520 Rls. 86,519 $
87 3 1397 غرب تهران ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 132,072 3,688,405,398 Rls. 87,390 $
88 3 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 146,120 3,636,602,670 Rls. 86,126 $
89 1 1397 غرب تهران ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 51,200 3,533,456,800 Rls. 87,040 $
90 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 8,501 3,478,879,163 Rls. 39,404 $
91 4 1397 غرب تهران ترکمنستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 47,280 3,464,205,600 Rls. 80,376 $
92 12 1397 غرب تهران ترکمنستان 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 65,850 3,414,767,395 Rls. 39,137 $
93 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 45,500 3,387,091,900 Rls. 77,350 $
94 7 1397 غرب تهران ترکمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,300 3,340,260,000 Rls. 79,530 $
95 8 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 145,230 3,336,438,000 Rls. 79,439 $
96 9 1397 غرب تهران ترکمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 3,326,900,000 Rls. 40,375 $
97 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 148,220 3,310,975,080 Rls. 77,074 $
98 8 1397 غرب تهران ترکمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 48,240 3,309,246,600 Rls. 37,974 $
99 6 1397 غرب تهران ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 71,947 3,242,400,000 Rls. 77,200 $
100 5 1397 غرب تهران ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 25,100 3,162,600,000 Rls. 75,300 $
مجموع کل
1,316,463,300,855 ريال
مجموع کل
21,342,832 دلار