آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 164,410 16,049,784,528 Rls. 199,692 $
2 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 134,791 14,650,847,887 Rls. 168,944 $
3 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 38,336 12,778,380,823 Rls. 147,707 $
4 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 124,865 11,809,098,432 Rls. 151,754 $
5 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 43,686 10,913,434,974 Rls. 124,751 $
6 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 340,898 10,818,757,704 Rls. 256,982 $
7 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 100,500 10,756,153,480 Rls. 120,400 $
8 9 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 50,321 9,855,201,502 Rls. 119,602 $
9 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 118,500 9,235,204,800 Rls. 114,632 $
10 9 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 88,060 9,197,229,072 Rls. 105,672 $
11 4 1397 غرب تهران تاجيکستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 119,808 8,778,332,160 Rls. 203,674 $
12 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 110,650 8,182,457,000 Rls. 188,105 $
13 7 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 142,350 7,201,389,174 Rls. 171,462 $
14 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها 12,200 6,300,000,000 Rls. 150,000 $
15 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 78,912 5,634,316,800 Rls. 134,150 $
16 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 181,785 5,571,666,000 Rls. 131,265 $
17 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 181,012 5,490,210,870 Rls. 130,488 $
18 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 129,555 5,249,072,443 Rls. 62,513 $
19 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 103,000 5,191,200,000 Rls. 123,600 $
20 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 26,932 4,958,394,000 Rls. 118,057 $
21 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 63,201 4,645,242,000 Rls. 79,318 $
22 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 58,288 4,395,171,020 Rls. 100,870 $
23 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 59,400 4,319,320,356 Rls. 102,492 $
24 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 16,130 4,272,256,320 Rls. 48,390 $
25 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 83,550 4,210,920,000 Rls. 100,260 $
26 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 118,083 4,165,818,720 Rls. 96,428 $
27 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 23,330 4,154,104,805 Rls. 44,327 $
28 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 20,040 4,118,598,420 Rls. 49,501 $
29 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 73159000 اجزاء و قطعات زنجير، که در جاي ديگرگفته نشده ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 23,850 3,808,701,900 Rls. 47,700 $
30 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 10,317 3,761,574,552 Rls. 43,220 $
31 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,950 3,598,502,625 Rls. 41,045 $
32 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 111,096 3,588,018,000 Rls. 85,429 $
33 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 10,562 3,482,638,691 Rls. 43,616 $
34 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 50,657 3,438,036,000 Rls. 65,082 $
35 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 16,500 3,280,025,000 Rls. 35,000 $
36 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 45,500 3,248,700,000 Rls. 77,350 $
37 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 64,200 3,248,391,600 Rls. 77,040 $
38 9 1397 غرب تهران تاجيکستان 84334000 منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) 9,435 3,109,776,000 Rls. 37,740 $
39 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 60,500 3,043,440,000 Rls. 72,000 $
40 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 10,300 3,039,552,310 Rls. 32,434 $
41 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 16,000 2,825,216,000 Rls. 32,000 $
42 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 84334000 منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) 9,480 2,801,400,000 Rls. 66,700 $
43 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 66,861 2,748,186,310 Rls. 63,464 $
44 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 84797900 پل هاي حمل سوار شدن مسافرين غير از انواعي كه در فرودگاه ها مورد استفاده قرارمي گيرد 16,700 2,634,302,400 Rls. 31,600 $
45 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 10,100 2,602,290,000 Rls. 30,000 $
46 6 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 8,400 2,263,632,000 Rls. 53,896 $
47 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 87049000 وسايل نقليه موتوري، براي حمل ونقل کالا، که در جاي ديگري مذکور نباشد. 9,600 2,217,600,000 Rls. 52,800 $
48 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 26,000 2,184,000,000 Rls. 52,000 $
49 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 107,725 2,155,292,856 Rls. 25,854 $
50 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 33,730 2,153,793,161 Rls. 51,151 $
51 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 30,828 2,126,824,320 Rls. 24,698 $
52 1 1397 غرب تهران تاجيکستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 28,304 2,020,914,000 Rls. 48,117 $
53 6 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 59,490 2,006,802,000 Rls. 47,781 $
54 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 14,830 1,935,418,200 Rls. 44,490 $
55 7 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 14,000 1,777,650,000 Rls. 42,325 $
56 6 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 30,795 1,734,390,000 Rls. 41,295 $
57 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 51,288 1,728,972,000 Rls. 41,166 $
58 7 1397 غرب تهران تاجيکستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 16,447 1,726,914,000 Rls. 41,117 $
59 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 12,258 1,702,680,000 Rls. 40,540 $
60 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 19,870 1,669,080,000 Rls. 39,740 $
61 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 60,000 1,638,000,000 Rls. 39,000 $
62 7 1397 غرب تهران تاجيکستان 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 19,250 1,617,000,000 Rls. 38,500 $
63 1 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 45,216 1,537,704,000 Rls. 36,612 $
64 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 33061000 مواد پاك كننده دندان 11,520 1,451,520,000 Rls. 34,560 $
65 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 9,400 1,384,501,760 Rls. 31,552 $
66 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 5,000 1,344,000,000 Rls. 32,000 $
67 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,000 1,328,652,500 Rls. 15,155 $
68 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 10,000 1,322,700,000 Rls. 30,000 $
69 4 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 23,955 1,220,555,160 Rls. 28,746 $
70 4 1397 غرب تهران تاجيکستان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 9,650 1,180,918,000 Rls. 27,620 $
71 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 11,000 1,155,000,000 Rls. 27,500 $
72 9 1397 غرب تهران تاجيکستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,940 1,090,152,000 Rls. 13,230 $
73 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 53,960 1,079,563,800 Rls. 12,975 $
74 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 6,000 1,068,381,000 Rls. 12,389 $
75 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 13,125 1,047,018,490 Rls. 12,110 $
76 11 1397 غرب تهران تاجيکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 21,960 937,603,832 Rls. 11,638 $
77 4 1397 غرب تهران تاجيکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 23,000 892,170,000 Rls. 20,700 $
78 6 1397 غرب تهران تاجيکستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 4,900 823,200,000 Rls. 19,600 $
79 4 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 14,037 798,499,500 Rls. 18,748 $
80 5 1397 غرب تهران تاجيکستان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 6,570 745,500,000 Rls. 17,750 $
81 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 34011150 صابون رختشويي 11,520 716,562,000 Rls. 17,061 $
82 6 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 18,900 714,420,000 Rls. 17,010 $
83 4 1397 غرب تهران تاجيکستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 12,625 703,942,400 Rls. 16,540 $
84 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 1,150 672,952,194 Rls. 7,758 $
85 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 700 659,882,300 Rls. 7,700 $
86 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 3,645 643,860,000 Rls. 15,330 $
87 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 26159090 سايرسنگهاي نيوبيوم وتانتال وكنستانتره آن 3,000 635,505,000 Rls. 15,131 $
88 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 13,688 605,829,060 Rls. 14,372 $
89 1 1397 غرب تهران تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 10,240 580,570,682 Rls. 14,099 $
90 7 1397 غرب تهران تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 9,100 573,300,000 Rls. 13,650 $
91 7 1397 غرب تهران تاجيکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,450 554,400,000 Rls. 13,200 $
92 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 3,520 546,727,440 Rls. 6,380 $
93 1 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 2,730 515,970,000 Rls. 12,285 $
94 8 1397 غرب تهران تاجيکستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 2,000 514,194,000 Rls. 6,000 $
95 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 7,200 504,000,000 Rls. 12,000 $
96 10 1397 غرب تهران تاجيکستان 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 6,000 500,184,000 Rls. 6,000 $
97 12 1397 غرب تهران تاجيکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 6,000 492,816,300 Rls. 5,700 $
98 2 1397 غرب تهران تاجيکستان 34011150 صابون رختشويي 7,680 477,708,000 Rls. 11,374 $
99 7 1397 غرب تهران تاجيکستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 3,620 456,120,000 Rls. 10,860 $
100 3 1397 غرب تهران تاجيکستان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 6,000 455,765,950 Rls. 10,841 $
مجموع کل
331,752,626,583 ريال
مجموع کل
5,787,101 دلار