آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 946,000 65,179,818,000 Rls. 773,702 $
2 12 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 484,120 37,316,403,400 Rls. 408,700 $
3 5 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 484,000 36,232,372,830 Rls. 844,820 $
4 10 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 440,000 33,087,155,200 Rls. 351,468 $
5 6 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 440,000 24,174,054,210 Rls. 574,190 $
6 9 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 308,000 22,186,753,600 Rls. 246,400 $
7 6 1397 غرب تهران بلغارستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,973 14,362,740,000 Rls. 341,970 $
8 7 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 264,000 10,805,430,720 Rls. 257,272 $
9 11 1397 غرب تهران بلغارستان 39152000 ک از پلیمرهای استیرن/آخال، دمکقيچي و خردهکريز از مواد پلاستيكي. 67,500 5,205,807,818 Rls. 60,892 $
10 9 1397 غرب تهران بلغارستان 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 40,000 4,116,153,600 Rls. 45,267 $
11 8 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,000 3,986,216,800 Rls. 58,286 $
12 11 1397 غرب تهران بلغارستان 79031000 گرد روي 20,000 3,980,006,000 Rls. 45,459 $
13 12 1397 غرب تهران بلغارستان 39152000 ک از پلیمرهای استیرن/آخال، دمکقيچي و خردهکريز از مواد پلاستيكي. 67,500 3,947,043,804 Rls. 43,989 $
14 10 1397 غرب تهران بلغارستان 39152000 ک از پلیمرهای استیرن/آخال، دمکقيچي و خردهکريز از مواد پلاستيكي. 22,500 2,644,947,000 Rls. 27,000 $
15 11 1397 غرب تهران بلغارستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 2,101 2,440,455,842 Rls. 30,564 $
16 4 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 2,193,133,587 Rls. 50,885 $
17 2 1397 غرب تهران بلغارستان 79031000 گرد روي 20,000 2,049,249,600 Rls. 48,792 $
18 3 1397 غرب تهران بلغارستان 79031000 گرد روي 20,000 1,963,399,600 Rls. 46,589 $
19 9 1397 غرب تهران بلغارستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 21,000 1,872,197,493 Rls. 21,277 $
20 3 1397 غرب تهران بلغارستان 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 27,800 1,757,363,100 Rls. 41,700 $
21 3 1397 غرب تهران بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,675,968,000 Rls. 39,904 $
22 1 1397 غرب تهران بلغارستان 25051090 ساير شن و ماسه هاي سيليسي و کوارتزي غير مذكور در تعرفه 25051010 15,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
23 8 1397 غرب تهران بلغارستان 07031000 پياز و موسير 47,890 1,005,690,000 Rls. 23,945 $
24 8 1397 غرب تهران بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 18,349 999,507,437 Rls. 11,663 $
25 8 1397 غرب تهران بلغارستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,680 939,799,778 Rls. 22,376 $
26 8 1397 غرب تهران بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,645 909,090,000 Rls. 21,645 $
27 8 1397 غرب تهران بلغارستان 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 52,890 886,806,630 Rls. 10,298 $
28 7 1397 غرب تهران بلغارستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 8,580 676,200,000 Rls. 16,100 $
29 12 1397 غرب تهران بلغارستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 23,900 499,300,846 Rls. 5,401 $
30 3 1397 غرب تهران بلغارستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,480 439,972,920 Rls. 10,440 $
31 2 1397 غرب تهران بلغارستان 69074090 ک ک ک سایر 46,080 335,076,000 Rls. 7,978 $
32 3 1397 غرب تهران بلغارستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,200 117,600,000 Rls. 2,800 $
33 3 1397 غرب تهران بلغارستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 420 61,950,210 Rls. 1,470 $
مجموع کل
289,307,664,025 ريال
مجموع کل
4,523,243 دلار
[1]