آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,090 30,076,242,000 Rls. 716,101 $
2 12 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,560 21,302,472,479 Rls. 245,383 $
3 2 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,150 15,649,116,000 Rls. 372,598 $
4 9 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,435 15,427,440,268 Rls. 178,777 $
5 3 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,262 14,665,418,055 Rls. 347,353 $
6 8 1397 غرب تهران بريتانيا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 88,820 7,244,412,000 Rls. 172,486 $
7 8 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,100 6,831,552,000 Rls. 162,656 $
8 8 1397 غرب تهران بريتانيا 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 119,180 5,586,889,208 Rls. 65,192 $
9 5 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,180 5,068,679,840 Rls. 115,360 $
10 12 1397 غرب تهران بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 5,500 4,983,106,752 Rls. 57,039 $
11 11 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,370 4,965,884,396 Rls. 61,639 $
12 6 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,150 4,570,608,000 Rls. 108,824 $
13 9 1397 غرب تهران بريتانيا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 20,250 3,382,520,000 Rls. 41,050 $
14 5 1397 غرب تهران بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,717 3,336,482,352 Rls. 77,203 $
15 6 1397 غرب تهران بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,350 3,216,612,000 Rls. 76,586 $
16 7 1397 غرب تهران بريتانيا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 41,350 3,121,020,000 Rls. 74,310 $
17 9 1397 غرب تهران بريتانيا 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 11,116 2,934,218,279 Rls. 33,347 $
18 7 1397 غرب تهران بريتانيا 49011000 کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده 16,500 2,772,000,000 Rls. 66,000 $
19 11 1397 غرب تهران بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,939 2,088,704,207 Rls. 23,857 $
20 9 1397 غرب تهران بريتانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 3,150 2,001,643,875 Rls. 22,748 $
21 12 1397 غرب تهران بريتانيا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 5,800 1,975,434,000 Rls. 22,000 $
22 1 1397 غرب تهران بريتانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,196 1,813,392,000 Rls. 43,176 $
23 4 1397 غرب تهران بريتانيا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 21,631 1,754,094,000 Rls. 40,324 $
24 8 1397 غرب تهران بريتانيا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 43,200 1,737,723,456 Rls. 19,821 $
25 7 1397 غرب تهران بريتانيا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,500 1,701,000,000 Rls. 40,500 $
26 1 1397 غرب تهران بريتانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,029 1,682,436,000 Rls. 40,058 $
27 10 1397 غرب تهران بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,100 1,374,968,907 Rls. 15,129 $
28 3 1397 غرب تهران بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,000 1,349,280,000 Rls. 32,000 $
29 11 1397 غرب تهران بريتانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,900 1,333,824,000 Rls. 16,556 $
30 7 1397 غرب تهران بريتانيا 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 19,800 1,247,400,000 Rls. 29,700 $
31 5 1397 غرب تهران بريتانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8,700 1,135,350,000 Rls. 26,100 $
32 7 1397 غرب تهران بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,010 991,074,000 Rls. 23,597 $
33 8 1397 غرب تهران بريتانيا 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 800 858,260,000 Rls. 9,789 $
34 7 1397 غرب تهران بريتانيا 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 8,700 806,400,000 Rls. 19,200 $
35 3 1397 غرب تهران بريتانيا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 600 755,364,900 Rls. 17,870 $
36 4 1397 غرب تهران بريتانيا 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 11,870 562,756,700 Rls. 13,057 $
37 9 1397 غرب تهران بريتانيا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 150 556,631,125 Rls. 6,326 $
38 11 1397 غرب تهران بريتانيا 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 1,650 531,722,400 Rls. 6,600 $
39 7 1397 غرب تهران بريتانيا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,535 479,094,000 Rls. 11,407 $
40 10 1397 غرب تهران بريتانيا 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 1,600 470,212,800 Rls. 4,800 $
41 7 1397 غرب تهران بريتانيا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 473 398,412,000 Rls. 9,486 $
42 10 1397 غرب تهران بريتانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 500 377,149,850 Rls. 3,850 $
43 4 1397 غرب تهران بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 700 372,099,000 Rls. 8,700 $
44 9 1397 غرب تهران بريتانيا 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 100 371,362,500 Rls. 4,220 $
45 12 1397 غرب تهران بريتانيا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,000 319,388,000 Rls. 3,694 $
46 9 1397 غرب تهران بريتانيا 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 550 226,943,750 Rls. 2,579 $
47 1 1397 غرب تهران بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 215 208,968,576 Rls. 5,544 $
48 7 1397 غرب تهران بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 565 130,662,000 Rls. 3,111 $
49 9 1397 غرب تهران بريتانيا 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 650 107,282,500 Rls. 1,219 $
50 8 1397 غرب تهران بريتانيا 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 300 99,030,000 Rls. 1,130 $
51 5 1397 غرب تهران بريتانيا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 68 95,131,840 Rls. 2,168 $
52 6 1397 غرب تهران بريتانيا 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 280 86,184,000 Rls. 2,052 $
53 11 1397 غرب تهران بريتانيا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 280 80,564,000 Rls. 887 $
54 1 1397 غرب تهران بريتانيا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 830 72,240,000 Rls. 1,720 $
55 12 1397 غرب تهران بريتانيا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 759 68,668,518 Rls. 777 $
56 9 1397 غرب تهران بريتانيا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 1,152 53,214,000 Rls. 605 $
57 1 1397 غرب تهران بريتانيا 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 850 47,460,000 Rls. 1,130 $
58 8 1397 غرب تهران بريتانيا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 142 38,611,929 Rls. 919 $
59 5 1397 غرب تهران بريتانيا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 280 35,104,000 Rls. 800 $
60 9 1397 غرب تهران بريتانيا 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 50 33,010,000 Rls. 375 $
61 12 1397 غرب تهران بريتانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 32,972,742 Rls. 363 $
62 9 1397 غرب تهران بريتانيا 94052090 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 40 27,423,680 Rls. 333 $
63 8 1397 غرب تهران بريتانيا 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 70 20,580,000 Rls. 490 $
64 12 1397 غرب تهران بريتانيا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 35 15,895,950 Rls. 175 $
65 10 1397 غرب تهران بريتانيا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 50 9,088,300 Rls. 100 $
66 8 1397 غرب تهران بريتانيا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 45 8,252,500 Rls. 94 $
67 1 1397 غرب تهران بريتانيا 33051000 شامپوها 500 2,192,352 Rls. 58 $
مجموع کل
185,679,331,986 ريال
مجموع کل
3,513,098 دلار
[1]