آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريکا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 170,610 202,759,934,305 Rls. 4,823,904 $
2 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 145,730 161,170,338,000 Rls. 3,837,389 $
3 3 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 54,800 44,907,744,000 Rls. 1,069,232 $
4 1 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22,900 23,167,116,000 Rls. 551,598 $
5 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,240 3,791,466,000 Rls. 90,273 $
6 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 21,140 3,551,520,000 Rls. 84,560 $
7 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 5,820 666,288,000 Rls. 15,864 $
8 1 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 3,200 484,096,000 Rls. 12,800 $
9 1 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,030 327,861,580 Rls. 8,669 $
10 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,150 289,800,000 Rls. 6,900 $
11 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,950 282,030,000 Rls. 6,715 $
12 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 980 85,764,000 Rls. 2,042 $
13 2 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,700 68,040,000 Rls. 1,620 $
14 1 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 09023090 چاي سياه (تخميرشده) و جزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمتر از 3 کيلوگرم 180 6,807,600 Rls. 180 $
15 1 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريکا 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 100 2,269,200 Rls. 60 $
مجموع کل
441,561,074,685 ريال
مجموع کل
10,511,806 دلار
[1]