آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 240,000 81,945,600,000 Rls. 1,920,000 $
2 3 1397 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 216,000 72,809,472,000 Rls. 1,728,000 $
3 12 1397 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 94,000 66,476,576,000 Rls. 740,004 $
4 2 1397 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,000 64,512,000,000 Rls. 1,536,000 $
5 1 1397 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,000 45,099,840,000 Rls. 1,152,000 $
6 5 1397 غرب تهران اسپانيا 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 155,070 36,468,285,949 Rls. 831,801 $
7 11 1397 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 33,619,584,000 Rls. 377,061 $
8 5 1397 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 16,704,000,000 Rls. 384,000 $
9 11 1397 غرب تهران اسپانيا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 110,000 7,377,862,800 Rls. 92,400 $
10 10 1397 غرب تهران اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 2,500 4,525,155,453 Rls. 49,791 $
11 1 1397 غرب تهران اسپانيا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 15,936 2,531,330,420 Rls. 66,931 $
12 12 1397 غرب تهران اسپانيا 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 15,660 2,171,556,540 Rls. 23,490 $
13 12 1397 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 23,900 2,147,164,160 Rls. 24,320 $
14 9 1397 غرب تهران اسپانيا 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 9,993 2,095,681,872 Rls. 22,983 $
15 11 1397 غرب تهران اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 8,793 2,076,646,908 Rls. 22,862 $
16 5 1397 غرب تهران اسپانيا 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 22,111 2,047,230,970 Rls. 46,433 $
17 11 1397 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 26,200 2,030,212,800 Rls. 25,200 $
18 1 1397 غرب تهران اسپانيا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 24,100 1,822,924,000 Rls. 48,200 $
19 2 1397 غرب تهران اسپانيا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 21,700 1,640,520,000 Rls. 39,060 $
20 12 1397 غرب تهران اسپانيا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,630,768,400 Rls. 18,800 $
21 11 1397 غرب تهران اسپانيا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,600 1,294,384,500 Rls. 14,250 $
22 9 1397 غرب تهران اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,048 1,107,338,496 Rls. 12,144 $
23 9 1397 غرب تهران اسپانيا 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,600 1,073,490,200 Rls. 11,773 $
24 12 1397 غرب تهران اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 4,940 982,466,471 Rls. 11,363 $
25 1 1397 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 24,000 967,680,000 Rls. 23,040 $
26 2 1397 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 23,000 967,680,000 Rls. 23,040 $
27 3 1397 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 21,200 944,496,000 Rls. 22,400 $
28 10 1397 غرب تهران اسپانيا 41071100 ک ک دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده/چرم بيشتر آماده شده بعد از دباغي يا بعد از كراستينگ (Crusting)، همچنين چرم پارشمينه شده، از حيوانات از نوع گاو (همچنين بوفالو) يا ازنوع اسب، موكنده، حتي لايه لايه بريده شده، غير از چرمکهاي مشمول شماره 14  41. 450 930,641,920 Rls. 10,240 $
29 12 1397 غرب تهران اسپانيا 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,270 647,122,000 Rls. 7,000 $
30 11 1397 غرب تهران اسپانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 49,000 283,674,582 Rls. 3,123 $
31 11 1397 غرب تهران اسپانيا 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 600 272,502,000 Rls. 3,000 $
32 11 1397 غرب تهران اسپانيا 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,808 255,061,872 Rls. 2,808 $
33 9 1397 غرب تهران اسپانيا 38160010 کک ک کک سیمان نسوز 5,000 227,960,000 Rls. 2,500 $
34 12 1397 غرب تهران اسپانيا 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 365 220,902,745 Rls. 2,555 $
35 12 1397 غرب تهران اسپانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,860 147,066,759 Rls. 1,701 $
36 9 1397 غرب تهران اسپانيا 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 3,308 90,454,528 Rls. 992 $
37 5 1397 غرب تهران اسپانيا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,500 35,272,000 Rls. 800 $
38 12 1397 غرب تهران اسپانيا 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 427 31,816,912 Rls. 368 $
39 11 1397 غرب تهران اسپانيا 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 20 6,002,208 Rls. 72 $
40 10 1397 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 18 5,452,980 Rls. 60 $
مجموع کل
460,223,878,445 ريال
مجموع کل
9,302,565 دلار
[1]